คอร์ดเพลง อย่าถือซาเด้อ – รัสมี อีสานโซล

  
Text   

คอร์ดเพลง : อย่าถือซาเด้อ รัสมี อีสานโซล

คอร์ดเพลง อย่าถือซาเด้อ - รัสมี อีสานโซล

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single รัสมี อีสานโซล : อย่าถือซาเด้อ


Tune to Eb
INTRO | C | B7 | Em | Em ( 4 Times )

 
หากข่อยสิถ
C 
ามเจ้า
 
เป็นจัง
B7 
ได๋ 
 
เจ้าสำบาย
Em 
ดีบ่
 
หากข่อยสิ
C 
ขอ
 
พ้อเจ้า มื้อเเล
B7 
งนี้.. 
 
เจ้าสิ
Em 
ออกมาบ่
 
กะข่อยอยากถ
C 
าม 
 
ความเป็น
B7 
ไป
 
ว่า
Em 
เจ้าสำบายดีบ่
 
ข่อยสิมา
C 
รอ.
B7 
.. 
 
ปรับความเข้า
Em 
ใจ

 
ที่ผ่าน
C 
มาอยากบอกกับ
B7 
เจ้าหลาย
 
ความเป็น
Em 
ไปเปลี่ยนแปลง
 
ที่เจ้าแ
C 
สวงโชค 
 
แล่นหา
B7 
ฝัน
 
เจ้าฝ่า
Em 
ฟันได๋บ่..
 
เลื่องเก่าผ่
C 
าน 
 
เฮาก้า
B7 
วเดิน
 
ความหมา
Em 
งเมินแยกแตกทาง
 
แต่ก็ห
C 
วังว่าสักวัน
B7 
คง.. 
 
ปรับเข้
Em 
าใจ..

 
เป็นจั่งไ
C 
ด๋แหน่.. 
 
กินข้าวแ
B7 
ลงนำกันบ่
 
อยู่
Em 
ไสเฮ็ดหยังอยู่ตอนนี้
 
สิไขแ
C 
จ้งแถลงการณ์
 
โปรดออก
B7 
มาพ้อหน้าเเหน่
 
ที่ผ่าน
Em 
มาพลาดไปอภัยเด้อ
 
สิบ่
C 
ขอให้เจ้ามา 
 
แก้ปัญ
B7 
หาที่ผ่านไป
 
แต่อยากบอ
Em 
กเจ้าหลายคิดฮอด
C 
  อย่าถือสาเด้อ 
 
 
D 
  อย่าถือสาเด้
Em 
  อย่าถือสาเด้..
C 
  อย่าถือสาเด้อ 
 
 
D 
  อย่าถือสาเด้
Em 
  อย่าถือสาเด้..

INSTRU | C | D | Em | Em | ( 2 Times )
INSTRU | C | B7 | Em | Em | ( 2 Times )

 
เป็นจั่งไ
C 
ด๋แหน่.. 
 
กินข้าวแ
B7 
ลงนำกันบ่
 
อยู่
Em 
ไสเฮ็ดหยังอยู่ตอนนี้
 
สิไขแ
C 
จ้งแถลงการณ์
 
โปรดออก
B7 
มาพ้อหน้าเเหน่
 
ที่ผ่าน
Em 
มาพลาดไปอภัยเด้อ
 
สิบ่
C 
ขอให้เจ้ามา 
 
แก้ปัญ
B7 
หาที่ผ่านไป
 
แต่อยากบอ
Em 
กเจ้าหลายคิดฮอด
C 
  อย่าถือสาเด้อ 
 
 
D 
  อย่าถือสาเด้
Em 
  อย่าถือสาเด้อ..
C 
  อย่าถือสาเด้ 
 
 
D 
  อย่าถือสาเด้อ
Em 
  อย่าถือสาเด้อ.. 
 
เอ้อ..

INSTRU | C | B7 | Em | Em | ( 4 Times )

 
หากข่อยสิถา
C 
มเจ้า
 
เป็นจัง
B7 
ได๋ 
 
เจ้าสำ
Em 
บายดีบ่
 
ข่อยสิม
C 
ารอ.
B7 
.. 
 
ปรับความเข้าใจ..

OUTRO | C | B7 | Em | Em | C | D | Em |


หากข่อยสิถามเจ้า
เป็นจังได๋ เจ้าสำบายดีบ่
หากข่อยสิขอ
พ้อเจ้า มื้อเเลงนี้.. เจ้าสิออกมาบ่
กะข่อยอยากถาม ความเป็นไป
ว่าเจ้าสำบายดีบ่
ข่อยสิมารอ… ปรับความเข้าใจ

ที่ผ่านมาอยากบอกกับเจ้าหลาย
ความเป็นไปเปลี่ยนแปลง
ที่เจ้าแสวงโชค แล่นหาฝัน
เจ้าฝ่าฟันได๋บ่..
เลื่องเก่าผ่าน เฮาก้าวเดิน
ความหมางเมินแยกแตกทาง
แต่ก็หวังว่าสักวันคง.. ปรับเข้าใจ..

เป็นจั่งได๋แหน่.. กินข้าวแลงนำกันบ่
อยู่ไสเฮ็ดหยังอยู่ตอนนี้
สิไขแจ้งแถลงการณ์
โปรดออกมาพ้อหน้าเเหน่
ที่ผ่านมาพลาดไปอภัยเด้อ
สิบ่ขอให้เจ้ามา แก้ปัญหาที่ผ่านไป
แต่อยากบอกเจ้าหลายคิดฮอด
อย่าถือสาเด้อ อย่าถือสาเด้
อย่าถือสาเด้..
อย่าถือสาเด้อ อย่าถือสาเด้
อย่าถือสาเด้..

( ดนตรี )

เป็นจั่งได๋แหน่.. กินข้าวแลงนำกันบ่
อยู่ไสเฮ็ดหยังอยู่ตอนนี้
สิไขแจ้งแถลงการณ์
โปรดออกมาพ้อหน้าเเหน่
ที่ผ่านมาพลาดไปอภัยเด้อ
สิบ่ขอให้เจ้ามา แก้ปัญหาที่ผ่านไป
แต่อยากบอกเจ้าหลายคิดฮอด
อย่าถือสาเด้อ อย่าถือสาเด้
อย่าถือสาเด้อ..
อย่าถือสาเด้ อย่าถือสาเด้อ
อย่าถือสาเด้อ.. เอ้อ..

( ดนตรี )

หากข่อยสิถามเจ้า
เป็นจังได๋ เจ้าสำบายดีบ่
ข่อยสิมารอ… ปรับความเข้าใจ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อย่าถือซาเด้อ (คอร์ด)

Rasmee Wayrana – Vocals, Lyrics
CONTACT: [email protected]
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend