คอร์ดเพลง ใจสารภาพ – ก๊อท จักรพันธ์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ใจสารภาพ ก๊อท จักรพันธ์

คอร์ดเพลง ใจสารภาพ - ก๊อท จักรพันธ์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

อัลบั้ม : รวมเพลง ละครลิเก๊..ลิเก 1


INTRO | Gm | Cm | F | Gm |

 
แค่เพียงสมมุติว่าหยุดคบ
Gm 
กัน
 
ใจ
Cm 
ฉัน.. 
 
ก็
F 
สั่นเหมือนคนเป็น
Bb 
ไข้
 
ถ้าในควา
Bb 
มจริง 
 
สองเรามีอันห่า
Cm 
งไกล
 
ผล
F 
ลัพธ์ที่เกิดกับ
Bb 
ใจ
 
ก็
Dm 
คงเหมือนตายจา
Cm 
กกัน 
 
 
F 

 
ด้วยความรักนั้น ก้าวผ่านห้อ
Gm 
งใจ
 
อ่อน
Cm 
ไหว 
 
เผลอ
Gm 
ใจให้เธอเกิน
Bb 
กั้น
 
ขอบคุณเว
Bb 
ลา 
 
นำ
Dm 
พาเราใกล้ชิ
Cm 
ดกัน
 
จากเ
F 
พื่อนเลื่อนเป็นผูก
Bb 
พัน
 
เพียงก้
F 
าวห่างกันวัน
Bb 
ไหว

 
ขาดเธอไม่
Gm 
ได้ 
 
หัว
Cm 
ใจขอสาร
Gm 
ภาพ
 
กดโทร
F 
ศัพท์ 
 
รับ
Dm 
ช้าก็ยังน้อย
Gm 
ใจ
 
อยู่ใกล้จน
Bb 
ชิน 
 
ไม่อยากได้
Gm 
ยินคำว่าห่า
Cm 
งไกล
 
ขอร้
F 
องอย่าทำร้าย
Bb 
ใจ
 
ด้วย
Dm 
การหนีไปห่า
Cm 
งกัน 
 
 
Dm 

 
ถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้
Gm 
นมา
 
หนัก
Cm 
หนา.. 
 
จน
Gm 
เธอไร้ความเชื่
Bb 
อมั่น
 
เจ็บจนเหลื
Bb 
ออด 
 
ก็โ
Gm 
กรธได้แต่อย่า
Cm 
นาน
 
เพราะ
F 
ใจที่ทร
Bb 
มาน 
 
คอย
Dm 
นานจะพาลสิ้
Gm 
นลม

INSTRU | Bb | Cm F | Bb F | Bb |

 
ขาดเธอไม่
Gm 
ได้ 
 
หัว
Cm 
ใจขอสาร
Gm 
ภาพ
 
กดโทร
F 
ศัพท์ 
 
รับ
Dm 
ช้าก็ยังน้อย
Gm 
ใจ
 
อยู่ใกล้จน
Bb 
ชิน 
 
ไม่อยากได้
Gm 
ยินคำว่าห่า
Cm 
งไกล
 
ขอร้
F 
องอย่าทำร้าย
Bb 
ใจ
 
ด้วย
Dm 
การหนีไปห่า
Cm 
งกัน 
 
 
Dm 

 
ถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้
Gm 
นมา
 
หนัก
Cm 
หนา.. 
 
จน
Gm 
เธอไร้ความเชื่
Bb 
อมั่น
 
เจ็บจนเหลื
Bb 
ออด 
 
ก็โ
Gm 
กรธได้แต่อย่า
Cm 
นาน
 
เพราะ
F 
ใจที่ทร
Bb 
มาน 
 
คอย
Dm 
นานจะพาลสิ้
Gm 
นลม

OUTRO | Bb Dm | Gm | Gm |


แค่เพียงสมมุติว่าหยุดคบกัน
ใจฉัน.. ก็สั่นเหมือนคนเป็นไข้
ถ้าในความจริง สองเรามีอันห่างไกล
ผลลัพธ์ที่เกิดกับใจ
ก็คงเหมือนตายจากกัน

ด้วยความรักนั้น ก้าวผ่านห้องใจ
อ่อนไหว เผลอใจให้เธอเกินกั้น
ขอบคุณเวลา นำพาเราใกล้ชิดกัน
จากเพื่อนเลื่อนเป็นผูกพัน
เพียงก้าวห่างกันวันไหว

ขาดเธอไม่ได้ หัวใจขอสารภาพ
กดโทรศัพท์ รับช้าก็ยังน้อยใจ
อยู่ใกล้จนชิน ไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกล
ขอร้องอย่าทำร้ายใจ
ด้วยการหนีไปห่างกัน

ถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมา
หนักหนา.. จนเธอไร้ความเชื่อมั่น
เจ็บจนเหลืออด ก็โกรธได้แต่อย่านาน
เพราะใจที่ทรมาน คอยนานจะพาลสิ้นลม

( ดนตรี )

ขาดเธอไม่ได้ หัวใจขอสารภาพ
กดโทรศัพท์ รับช้าก็ยังน้อยใจ
อยู่ใกล้จนชิน ไม่อยากได้ยินคำว่าห่างไกล
ขอร้องอย่าทำร้ายใจ
ด้วยการหนีไปห่างกัน

ถ้าสิ่งใดนั้นที่ผ่านพ้นมา
หนักหนา.. จนเธอไร้ความเชื่อมั่น
เจ็บจนเหลืออด ก็โกรธได้แต่อย่านาน
เพราะใจที่ทรมาน คอยนานจะพาลสิ้นลม


รูปภาพคอร์ด ใจสารภาพ – ก๊อท จักรพันธ์

คอร์ดเพลง ใจสารภาพ - ก๊อท จักรพันธ์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ใจสารภาพ (คอร์ด)

อัลบั้ม : รวมเพลง ละครลิเก๊..ลิเก 1
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร.0-2669-9159
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend