คอร์ดเพลง ห.อ.ย-หรอย – อ๊อฟ ดอกฟ้า feat. บ.เบิ้ล สามร้อย

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ห.อ.ย-หรอย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C | C | C | Am |
INTRO | C | C | C | G |
INTRO | F | F | Em | Em |
INTRO | Dm | Dm | G | G |

 
เรื่อ
C 
ย ๆ มาเรียง ๆ
 
ลุกออกจากเตียง ล้างหน้า ล้า
Am 
งตา
 
ไม่ต้องแ
F 
ต่งให้สวยเหมือนนางฟ้า
 
แค่ทาปากให้แ
G 
ดง 
 
แล้วมันมีแรงเดิน

 
เป็นสาวใ
C 
ต้.. 
 
แดนสะ
Am 
ตอ 
 
ไม่อ้อ
F 
ร้อ 
 
มีความจริง
G 
ใจ
 
บ้านน้องหอยใ
C 
หญ่ 
 
แล้วพี่ไข่แดงห
G 
ม้าย
 
นั้นน้องไ
C 
ม่รู้.
C7 
..

 
หัวใจยั่
F 
ว ๆ จ้าคนดี ถ้าพี่ยังไม่มีใคร
 
ลองมา
Em 
รักกันแลหม้าย 
 
คบกันเอาหม้าย
 
ว่า
Dm 
ของหรอยหรอยทั้
G 
งเพ..

 
กินหอยแล้วมีพ
C 
ลัง
 
หอยใหญ่หรอยจั
Am 
ง 
 
พี่ลองแ
G 
ลต้า..
 
แล้วให้พี่พาไปกิน
C 
ไข่..เค็มไ
Am 
ชยา
 
เห็นว่าหรอ
G 
ยแรง..

 
ขอแค่เธอคนเ
C 
ดียว 
 
จะไม่เหลียวแล
Am 
ใคร
 
หัวใจฉันให้เ
G 
ธอ..
 
ไม่ต้องใส่ท
C 
อง 
 
ขอแค่ใส่
Am 
ใจ
 
รักน้องคนเ
G 
ดียว.. 
 
พี่ทำได้หม้าย..

INSTRU | C | C | F | G |

 
พี่โ
F 
สด..แล้วน้อง
Em 
สาว
 
เมี
Dm 
ยพี่ 
 
งูเห่ากัดตา
G 
ยเสียแล้ว
 
ไข่แ
F 
ดง.. 
 
แล้วน้อง
Em 
แก้ว 
 
ลอง
Dm 
แล..หม้า
G 
ยละ

 
แลก
C 
กันให้น้องพาไปกินหอย
 
แล้วพาเอวลอยไปลองกินไข่
 
 
รักน้
C 
องจะไม่หนีไปไหน 
 
อย่าไปยั่วใ
G 
คร.. 
 
อีกหนา

INSTRU | C | Am | G | G | ( 2 Times )
INSTRU | C | Am | G | G | C | C7 |

 
หัวใจยั่
F 
ว ๆ จ้าคนดี ถ้าพี่ยังไม่มีใคร
 
ลองมา
Em 
รักกันแลหม้าย 
 
คบกันเอาหม้าย
 
ว่า
Dm 
ของหรอยหรอยทั้
G 
งเพ..

 
กินหอยแล้วมีพ
C 
ลัง
 
หอยใหญ่หรอยจั
Am 
ง 
 
พี่ลองแ
G 
ลต้า..
 
แล้วให้พี่พาไปกิน
C 
ไข่..เค็มไ
Am 
ชยา
 
เห็นว่าหรอ
G 
ยแรง..

 
ขอแค่เธอคนเ
C 
ดียว 
 
จะไม่เหลียวแล
Am 
ใคร
 
หัวใจฉันให้เ
G 
ธอ..
 
ไม่ต้องใส่ท
C 
อง 
 
ขอแค่ใส่
Am 
ใจ
 
รักน้องคนเ
G 
ดียว.. 
 
พี่ทำได้หม้าย..

 
กินหอยแล้วมีพ
C 
ลัง
 
หอยใหญ่หรอ
Am 
ยจัง 
 
พี่กินแล้
G 
วจ้า
 
แล้วพี่จะพาไปกิน
C 
ไข่.. 
 
เค็มไ
Am 
ชยา
 
รับรองหรอยแ
G 
รง..

 
ขอแค่น้องคนเ
C 
ดียว 
 
พี่จะไม่เหลียวแล
Am 
ใคร
 
หัวใจพี่ให้น้
G 
อง..
 
พี่ไม่มีท
C 
อง 
 
มีแต่หัวใ
Am 
 
รักน้องคนเ
G 
ดียว.. 
 
พี่ทำไ
C 
ด้แน่..

OUTRO | F | F | Em | Em |
OUTRO | Dm | Dm | G | G | C |


เรื่อย ๆ มาเรียง ๆ
ลุกออกจากเตียง ล้างหน้า ล้างตา
ไม่ต้องแต่งให้สวยเหมือนนางฟ้า
แค่ทาปากให้แดง แล้วมันมีแรงเดิน

เป็นสาวใต้.. แดนสะตอ ไม่อ้อร้อ มีความจริงใจ
บ้านน้องหอยใหญ่ แล้วพี่ไข่แดงหม้าย
นั้นน้องไม่รู้…

หัวใจยั่ว ๆ จ้าคนดี ถ้าพี่ยังไม่มีใคร
ลองมารักกันแลหม้าย คบกันเอาหม้าย
ว่าของหรอยหรอยทั้งเพ..

กินหอยแล้วมีพลัง
หอยใหญ่หรอยจัง พี่ลองแลต้า..
แล้วให้พี่พาไปกินไข่..เค็มไชยา
เห็นว่าหรอยแรง..

ขอแค่เธอคนเดียว จะไม่เหลียวแลใคร
หัวใจฉันให้เธอ..
ไม่ต้องใส่ทอง ขอแค่ใส่ใจ
รักน้องคนเดียว.. พี่ทำได้หม้าย..

( ดนตรี )

พี่โสด..แล้วน้องสาว
เมียพี่ งูเห่ากัดตายเสียแล้ว
ไข่แดง.. แล้วน้องแก้ว ลองแล..หม้ายละ

แลกกันให้น้องพาไปกินหอย
แล้วพาเอวลอยไปลองกินไข่
รักน้องจะไม่หนีไปไหน อย่าไปยั่วใคร.. อีกหนา

( ดนตรี )

หัวใจยั่ว ๆ จ้าคนดี ถ้าพี่ยังไม่มีใคร
ลองมารักกันแลหม้าย คบกันเอาหม้าย
ว่าของหรอยหรอยทั้งเพ..

กินหอยแล้วมีพลัง
หอยใหญ่หรอยจัง พี่ลองแลต้า..
แล้วให้พี่พาไปกินไข่..เค็มไชยา
เห็นว่าหรอยแรง..

ขอแค่เธอคนเดียว จะไม่เหลียวแลใคร
หัวใจฉันให้เธอ..
ไม่ต้องใส่ทอง ขอแค่ใส่ใจ
รักน้องคนเดียว.. พี่ทำได้หม้าย..

กินหอยแล้วมีพลัง
หอยใหญ่หรอยจัง พี่กินแล้วจ้า
แล้วพี่จะพาไปกินไข่.. เค็มไชยา
รับรองหรอยแรง..

ขอแค่น้องคนเดียว พี่จะไม่เหลียวแลใคร
หัวใจพี่ให้น้อง..
พี่ไม่มีทอง มีแต่หัวใจ
รักน้องคนเดียว.. พี่ทำได้แน่..


รูปภาพคอร์ด ห.อ.ย-หรอย – อ๊อฟ ดอกฟ้า feat. บ.เบิ้ล สามร้อย

คอร์ดเพลง ห.อ.ย-หรอย - อ๊อฟ ดอกฟ้า feat. บ.เบิ้ล สามร้อย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ห.อ.ย-หรอย (คอร์ด)

คำร้อง-ทำนอง: ลูกน้ำ จุลินทรีย์
เรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องาน 084-1085853, 098-365-3523‬
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend