คอร์ดเพลง หากเพียงคิดถึง – กุ๊ก ทวิชัย

  
Text   

คอร์ดเพลง : หากเพียงคิดถึง กุ๊ก ทวิชัย

คอร์ดเพลง หากเพียงคิดถึง - กุ๊ก ทวิชัย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กุ๊ก ทวิชัย : หากเพียงคิดถึง

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง หากเพียงคิดถึง คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | E | B | A | B |

 
E 
ราบใดที่นาฬิกายังไม่หยุด
G#m 
เดิน
A 
ชีวิตของคนเรา 
 
ก็ย่อมเดินต
B 
ามนาฬิกาไป
E 
วันเวลาไม่เคยหยุดนิ่ง 
 
เพื่อ
G#m 
รอใคร
A 
ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปตามกาลเว
B 
ลา

 
ก็ตั้งแต่วัน
A 
นั้น.. 
 
ที่เราเ
G#m 
ลิกกัน
 
ด้วยความ
A 
ฝัน.. 
 
สองเราไม่เห
G#m 
มือนกัน
 
เส้นทางของ
F#m 
เราเป็นคู่ขนาน
 
คงไม่มี
B 
วันจะได้ลงเอย
 
ความรักเจ้า
F#m 
เอย
 
ก็ต้องปล่อยเลยตามกาลเว
B 
ลา

 
หากเพียงคิด
E 
ถึง
 
ฉันจะเฝ้า
G#m 
มองดาว
C#m 
บนฟ้า
 
และอยากให้เธอเฝ้าม
B 
อง 
 
ดาวบน
A 
ฟ้า
 
ให้เธอได้
B 
รู้ว่ายังมีฉัน
 
แม้วันเว
E 
ลาที่มันผ่า
G#m 
นไป
 
อาจจะเจอ
C#m 
ผู้คน 
 
อีกตั้งมากม
B 
าย
 
ให้เธอได้
A 
รู้ไว้เลย 
 
หนึ่งเ
G#m 
ดียวในหัวใจ
 
จะไ
F#m 
ม่มีใครมาแทนที่เ
B 
ธอ 
 
ฉันขอสั
E 
ญญา

 
A 
ราบใดที่โลกยังเหลือสิ่งมี
G#m 
ชีวิตอยู่
A 
ก็ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่คู่
G#m 
ควรเธอเลย
A 
แต่ใจดวงนี้ก็ยังเฝ้ารัก
 
แม้
G#m 
รู้ว่าไม่มีวันลง
C#m 
เอย
 
ความรักเจ้า
F#m 
เอย.. ฮือ..  
B 
ฮือ.. 

INSTRU | E G#m | C#m B | A | B |
INSTRU | E G#m | C#m B |
INSTRU | A G#m | F#m B | B |

 
หากเพียงคิด
E 
ถึง
 
ฉันจะเฝ้า
G#m 
มองดาว
C#m 
บนฟ้า
 
และอยากให้เธอเฝ้าม
B 
อง 
 
ดาวบน
A 
ฟ้า
 
ให้เธอได้
B 
รู้ว่ายังมีฉัน
 
แม้วันเว
E 
ลาที่มันผ่า
G#m 
นไป
 
อาจจะเจอ
C#m 
ผู้คน 
 
อีกตั้งมากม
B 
าย
 
ให้เธอได้
A 
รู้ไว้เลย 
 
หนึ่งเ
G#m 
ดียวในหัวใจ
 
จะไ
F#m 
ม่มีใครมาแทนที่เ
B 
ธอ..

 
หากเพียงคิด
E 
ถึง
 
ฉันจะเฝ้า
G#m 
มองดาว
C#m 
บนฟ้า
 
และอยากให้เธอเฝ้าม
B 
อง 
 
ดาวบน
A 
ฟ้า
 
ให้เธอได้
B 
รู้ว่ายังมีฉัน
 
แม้วันเว
E 
ลาที่มันผ่า
G#m 
นไป
 
อาจจะเจอ
C#m 
ผู้คน 
 
อีกตั้งมากม
B 
าย
 
ให้เธอได้
A 
รู้ไว้เลย 
 
หนึ่งเ
G#m 
ดียวในหัวใจ
 
จะไ
F#m 
ม่มีใครมาแทนที่เ
B 
ธอ 
 
ฉันขอสั
E 
ญญา

 
หากเพียงคิด
A 
ถึงกันบางเวลา.. 
 
 
B 
 
จะมองไปบนฟ้าไกล…
 

OUTRO | E G#m | C#m B | A | B | E |


ตราบใดที่นาฬิกายังไม่หยุดเดิน
ชีวิตของคนเรา ก็ย่อมเดินตามนาฬิกาไป
วันเวลาไม่เคยหยุดนิ่ง เพื่อรอใคร
ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปตามกาลเวลา

ก็ตั้งแต่วันนั้น.. ที่เราเลิกกัน
ด้วยความฝัน.. สองเราไม่เหมือนกัน
เส้นทางของเราเป็นคู่ขนาน
คงไม่มีวันจะได้ลงเอย
ความรักเจ้าเอย
ก็ต้องปล่อยเลยตามกาลเวลา

หากเพียงคิดถึงฉันจะเฝ้ามองดาวบนฟ้า
และอยากให้เธอเฝ้ามอง ดาวบนฟ้า..
ให้เธอได้รู้ว่ายังมีฉัน
แม้วันเวลาที่มันผ่านไป
อาจจะเจอผู้คน อีกตั้งมากมาย
ให้เธอได้รู้ไว้เลย หนึ่งเดียวในหัวใจ
จะไม่มีใครมาแทนที่เธอ ฉันขอสัญญา

ตราบใดที่โลกยังเหลือสิ่งมีชีวิตอยู่
ก็ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าไม่คู่ควรเธอเลย
แต่ใจดวงนี้ก็ยังเฝ้ารัก
แม้รู้ว่าไม่มีวันลงเอย
ความรักเจ้าเอย.. ฮือ ฮือ.. 

( ดนตรี )

หากเพียงคิดถึงฉันจะเฝ้ามองดาวบนฟ้า
และอยากให้เธอเฝ้ามอง ดาวบนฟ้า..
ให้เธอได้รู้ว่ายังมีฉัน
แม้วันเวลาที่มันผ่านไป
อาจจะเจอผู้คน อีกตั้งมากมาย
ให้เธอได้รู้ไว้เลย หนึ่งเดียวในหัวใจ
จะไม่มีใครมาแทนที่เธอ..

หากเพียงคิดถึงฉันจะเฝ้ามองดาวบนฟ้า
และอยากให้เธอเฝ้ามอง ดาวบนฟ้า..
ให้เธอได้รู้ว่ายังมีฉัน
แม้วันเวลาที่มันผ่านไป
อาจจะเจอผู้คน อีกตั้งมากมาย
ให้เธอได้รู้ไว้เลย หนึ่งเดียวในหัวใจ
จะไม่มีใครมาแทนที่เธอ ฉันขอสัญญา

หากเพียงคิดถึงกันบางเวลา..       
จะมองไปบนฟ้าไกล…


รูปภาพคอร์ด หากเพียงคิดถึง – กุ๊ก ทวิชัย

คอร์ดเพลง หากเพียงคิดถึง - กุ๊ก ทวิชัย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หากเพียงคิดถึง (คอร์ด)

เนื้อร้องทำนอง : น้ำไวน์ ล้อมเดช
เรียบเรียง : Mind Mint
ติดต่องานแสดงศิลปิน โทร 084-8021360
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend