หน้าแรก » Apollo » คอร์ดเพลง รักมากไป – Apollo

คอร์ดเพลง รักมากไป – Apollo

คอร์ดเพลง : รักมากไป Apollo

คอร์ดเพลง รักมากไป - Apollo

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Apollo : รักมากไป

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง รักมากไป คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G Gmaj7 | D/F# | C | Eb |

  อาจมีบางครั้งที่เ
ธอสับสนในใจ
 
  กลัวว่า
ฉันจะเป็นเช่นไร 
 
ถเธอแคร์

  ไอฉันก็ยอมรั
D/F# 
บมัน
 
  เมื่อสิ่งที่
ทำเธอมีความสุขฉันยิ
นดี

Em 
  เก็บฉันไว้ทำ
Bm 
ไม
 
  เมื่อคบกัน
Am 
ไปแล้ว
ใจเธอไม่รั
กที
Em 
  ต้องทรมานอย่า
Bm 
งนี้
 
  ในเมื่อ
Am 
เธอมีใคร.
.. 
 
คนๆ
นั้น

 
ไม่รัก
ฉัน 
 
เพราะเ
D/F# 
ธอนั้นมีเข
Em 
าอยู่ 
 
 
 
ฉันก็
รู้ตัวดีแต่
Bm 
ใจ 
 
 
Am 
กลับยังรักเ
ธอ
 
ไม่เคย
รักน้อย
D/F# 
ลงเธอก็
Em 
รู้อยู่ 
 
 
 
ความเจ็บ
นี้ผิดที่ฉัน
Bm 
เอง
 
ที่ไป
Am 
รักคนอย่างเ
ธอนั้นมากเกินไป

Em 
  ทุกสิ่งทุกอย่างที่ส
Bm 
ร้างกันมาด้วยหัวใจ
 
  ไม่ว่า
ทำยังไง 
 
ไม่อ
าจกลับมาเหมือ
นเดิม

INSTRU | C | Bm | C | G | Am | Bm | F | D |

Em 
  เก็บฉันไว้ทำ
Bm 
ไม
 
  เมื่อคบกัน
Am 
ไปแล้ว
ใจเธอไม่รั
กที
Em 
  ต้องทรมานอย่า
Bm 
งนี้
 
  ในเมื่อ
Am 
เธอมีใคร.
.. 
 
คนๆ
นั้น.. 
 
 

 
ไม่รัก
ฉัน 
 
เพราะเ
ธอนั้นมีเข
F#m 
าอยู่
 
ฉันก็รู้
ตัวดีแ
C#m 
ต่ใจ 
 
 
Bm 
กลับยังรัก
เธอ
 
ไม่เคย
รักน้อ
E/G# 
ยลงเธอ
F#m 
ก็รู้อยู่ 
 
 
 
ความเจ็
บนี้ผิดที่ฉั
C#m 
นเอง
 
ที่ไป
Bm 
รักคนอย่าง
เธอ

 
ไม่รัก
ฉัน 
 
เพราะเ
E/G# 
ธอนั้นมีเข
F#m 
าอยู่ 
 
 
 
ฉันก็รู้
ตัวดีแ
C#m 
ต่ใจ 
 
 
Bm 
กลับยังรัก
เธอ
 
ไม่เคย
รักน้อ
E/G# 
ยลงเธอ
F#m 
ก็รู้อยู่ 
 
 
 
ความเจ็
บนี้ผิดที่ฉั
C#m 
นเอง
 
ที่ไป
Bm 
รักคนอย่างเ
ธอ 
 
นั้นมากเกิ
นไป

 
ฉันก็ย
อมให้เธอจา
C#m 
กไป
 
แต่
Bm 
ทุกๆลมหา
ยใจยังคงมีแ
ต่เธอ
Dm/F 
 


อาจมีบางครั้งที่เธอสับสนในใจ
กลัวว่าฉันจะเป็นเช่นไร โถเธอแคร์

ไอฉันก็ยอมรับมัน
เมื่อสิ่งที่ทำเธอมีความสุขฉันยินดี

เก็บฉันไว้ทำไม
เมื่อคบกันไปแล้วใจเธอไม่รักที
ต้องทรมานอย่างนี้
ในเมื่อเธอมีใคร… คนๆนั้น

ไม่รักฉัน เพราะเธอนั้นมีเขาอยู่
ฉันก็รู้ตัวดีแต่ใจ กลับยังรักเธอ
ไม่เคยรักน้อยลงเธอก็รู้อยู่
ความเจ็บนี้ผิดที่ฉันเอง
ที่ไปรักคนอย่างเธอนั้นมากเกินไป

ทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างกันมาด้วยหัวใจ
ไม่ว่าทำยังไง ไม่อาจกลับมาเหมือนเดิม

( ดนตรี )

เก็บฉันไว้ทำไม
เมื่อคบกันไปแล้วใจเธอไม่รักที
ต้องทรมานอย่างนี้
ในเมื่อเธอมีใคร… คนๆนั้น..

ไม่รักฉัน เพราะเธอนั้นมีเขาอยู่
ฉันก็รู้ตัวดีแต่ใจ กลับยังรักเธอ
ไม่เคยรักน้อยลงเธอก็รู้อยู่
ความเจ็บนี้ผิดที่ฉันเอง
ที่ไปรักคนอย่างเธอ

ไม่รักฉัน เพราะเธอนั้นมีเขาอยู่
ฉันก็รู้ตัวดีแต่ใจ กลับยังรักเธอ
ไม่เคยรักน้อยลงเธอก็รู้อยู่
ความเจ็บนี้ผิดที่ฉันเอง
ที่ไปรักคนอย่างเธอ นั้นมากเกินไป

ฉันก็ยอมให้เธอจากไป
แต่ทุกๆลมหายใจยังคงมีแต่เธอ


รูปภาพคอร์ด รักมากไป – Apollo

คอร์ดเพลง รักมากไป - Apollo

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รักมากไป (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : Palm Worawut
เรียบเรียง : Kit LoadingRoom/Palm worawut
ติดต่องานแสดงได้ที่
0896560008, 091-8456865, 080-2785317

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา