หน้าแรก » ชีวิน ขวัญใจคนเดิม » คอร์ดเพลง น่ารักชุบแป้งทอด – ชีวิน ขวัญใจคนเดิม

คอร์ดเพลง น่ารักชุบแป้งทอด – ชีวิน ขวัญใจคนเดิม

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง น่ารักชุบแป้งทอด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


Capo #1
INTRO | C | C | Em | Em |
INTRO | D7 | F | G | G |
INTRO | C | C | Em | Em |
INTRO | D7 | F | G | G |

 
ในหมวดหมู่แห่งความง
ดงาม
 
ใครจะบัญญัติไ
Em 
ว้ก็ตาม
 
แต่หนึ่งใน
D7 
นั้น 
 
คือฉันบัญญัติ
ไว้
 
มันต้อง
มีเธอ

 
ฟังดูจะโอเ
วอร์ไป
 
ใคร ๆ บอก
Em 
ฉันเพ้อเจ้อ
 
แต่ไอคนเพี้ยน ๆ ค
D7 
นนี้
 
นั้นจริงใจเส
มอ 
 
นะเ
ธอ

Bb 
  คือความประทับ
ใจเมื่อสบต
ากัน
Bb 
  อบอุ่นเหลือเ
กิน 
 
ข้างในรอย
ยิ้ม

 
จะบอกให้
รู้รักมาก ๆ เ
Em 
ลย
 
จะบอกไม่
D7 
รักได้ไงโธ่เ
อ๋ย
 
โอ้ baby  
น่ารักมาก ๆ  
Em 
เลย
 
แบบ
D7 
ชุบแป้งทอดไปเ
ลย

Fm 
มอบเพลงนี้เป็น
สื่อแทนใจ
 
ยกให้เ
ธอ.. 
 
 

INSTRU | C | C | Em | Em |
INSTRU | D7 | F | G | G |
INSTRU | C | C | Em | Em |
INSTRU | D7 | F | G | G |

 
ฟังดูจะโอเ
วอร์ไป
 
ใคร ๆ บอก
Em 
ฉันเพ้อเจ้อ
 
แต่ไอคนเพี้ยน ๆ คน
D7 
นี้
 
นั้นจริงใจเส
มอ 
 
นะเ
ธอ

Bb 
  คือความประทับ
ใจเมื่อสบต
ากัน
Bb 
  อบอุ่นเหลือเ
กิน 
 
ข้างในรอย
ยิ้ม

 
จะบอกให้
รู้รักมาก ๆ เ
Em 
ลย
 
จะบอกไม่
D7 
รักได้ไงโธ่เ
อ๋ย
 
โอ้ baby  
น่ารักมาก ๆ  
Em 
เลย
 
แบบ
D7 
ชุบแป้งทอดไปเ
ลย

 
จะบอกให้
รู้รักมาก ๆ เ
Em 
ลย
 
จะบอกไม่
D7 
รักได้ไงโธ่เ
อ๋ย
 
โอ้ baby  
น่ารักมาก ๆ  
Em 
เลย
 
แบบ
D7 
ชุบแป้งทอดไปเ
ลย
Fm 
มอบเพลงนี้เป็น
สื่อแทนใจ
 
ยกให้เ
ธอ..

Fm 
มอบเพลงนี้เป็น
สื่อแทนใจ
 
ยกให้เ
ธอ..

OUTRO | F G C |


ในหมวดหมู่แห่งความงดงาม
ใครจะบัญญัติไว้ก็ตาม
แต่หนึ่งในนั้น คือฉันบัญญัติไว้
มันต้องมีเธอ

ฟังดูจะโอเวอร์ไป
ใคร ๆ บอกฉันเพ้อเจ้อ
แต่ไอคนเพี้ยน ๆ คนนี้
นั้นจริงใจเสมอ นะเธอ

คือความประทับใจเมื่อสบตากัน
อบอุ่นเหลือเกิน ข้างในรอยยิ้ม

จะบอกให้รู้รักมาก ๆ เลย
จะบอกไม่รักได้ไงโธ่เอ๋ย
โอ้ y น่ารักมาก ๆ เลย
แบบชุบแป้งทอดไปเลย

มอบเพลงนี้เป็นสื่อแทนใจ
ยกให้เธอ..

( ดนตรี )

ฟังดูจะโอเวอร์ไป
ใคร ๆ บอกฉันเพ้อเจ้อ
แต่ไอคนเพี้ยน ๆ คนนี้
นั้นจริงใจเสมอ นะเธอ

คือความประทับใจเมื่อสบตากัน
อบอุ่นเหลือเกิน ข้างในรอยยิ้ม

จะบอกให้รู้รักมาก ๆ เลย
จะบอกไม่รักได้ไงโธ่เอ๋ย
โอ้ y น่ารักมาก ๆ เลย
แบบชุบแป้งทอดไปเลย

จะบอกให้รู้รักมาก ๆ เลย
จะบอกไม่รักได้ไงโธ่เอ๋ย
โอ้ y น่ารักมาก ๆ เลย
แบบชุบแป้งทอดไปเลย
มอบเพลงนี้เป็นสื่อแทนใจ
ยกให้เธอ..

มอบเพลงนี้เป็นสื่อแทนใจ
ยกให้เธอ..


รูปภาพคอร์ด น่ารักชุบแป้งทอด – ชีวิน ขวัญใจคนเดิม

คอร์ดเพลง น่ารักชุบแป้งทอด - ชีวิน ขวัญใจคนเดิม

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง น่ารักชุบแป้งทอด (คอร์ด)

 โฆษณา