คอร์ดเพลง เจ็บครั้งสุดท้าย – เฟิร์น สิรินดา

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง เจ็บครั้งสุดท้าย – เฟิร์น สิรินดา


INTRO | A C#m | F#m E | D Dm | A |
INTRO | A | C#m | D | E | E |

 
มื้
A 
อได๋อ้ายสิพอ 
 
น้องเมือยฮู้
C#m 
บ่ที่อ้ายเป็นแบบนี้ 
 
ความสุ
D 
ขทางใจบ่มี 
 
เหลือแต่พื้นที่หั
E 
วใจให้เจ็บ
 
ถา
A 
มใจว่าทนเพื่อหยัง 
 
เมื่อแผลใน
C#m 
ใจแทบบ่มีหม่องเย็บ 
 
ที่
D 
ทนที่เฮ็ด 
 
ยอมเจ็บก็ย้อนว่าฮักห
E 
ลาย


 
แต่
A 
มันบ่มีความหมาย 
 
ในสายตา
C#m 
อ้ายน้องมันบ่มีค่า
 
สองแ
D 
ก้มเปื้อนฮอยน้ำตา 
 
เมื่อได้ฮู้ว่า
E 
อ้ายแอบมีไผ
 
ว่า
A 
น้องเว้าหลายอายรำคาญ 
 
พยา
C#m 
ยามเขียน้องออกนอกทางใจ
 
แอบ
D 
คุยทางเฟสแชททางไลน์ 
 
กับไผ
E 
แนอ้ายน้องฮู้
A 
ดี


 
เฮ็ด
D 
กันจังซึ่น้อง
Dm 
เจ็บหลาย 
 
เฮ็ดเพื่อ
C#m 
อ้ายมาคัก
F#m 
แล้ว 
 
พอ
Bm 
แล้ว 
 
ทำ
D 
เพื่อตัวเองสักค
E 
รั้ง


 
* ฮักอ้ายแล้วมีแต่
D 
เจ็บ 
 
แล้วสิฮั
E 
กไปเพื่ออิหยั
F#m 
 
เมื่อบ่ให้ค
E 
วามสำคั
D 
ญ 
 
อย่าดันทุ
E 
รังเลิกกันดีก
A 
ว่า
 
ต่างคนต่างไปวัน
D 
นี้คบ
E 
ไปก็
C#m 
เสียเว
F#m 
ลา
 
เมื่อ
D 
น้องมันบ่มีค่า 
 
 
E 
ในสายตาอ้า
A 
ย 
 
 
E 


 
**  
A 
ตัดสินใจวันนี้ขอเจ็บอีก
C#m 
ทีเป็นครั้งสุดท้าย
 
ขอย
D 
อมตัดใจจากอ้าย 
 
จากคนใจร้า
E 
ยบ่ฮู้จักพอ
 
ฮั
A 
กอ้ายแล้วมีแต่เจ็บ 
 
หลูโ
C#m 
ตนแนเด้ออ้ายน้องขอ
 
จบกัน
D 
แค่นี้สาเนาะ 
 
 
E 
ต่างคนต่างไป

INSTRU | D Dm | C#m F#m | Bm D | E |

( *, ** )


 
จบ
D 
กันแค่นี้สาเนาะ 
 
 
E 
ต่างคนต่างไป 
 
 
A 

OUTRO | G | A | F G | A |

เนื้อเพลง

มื้อได๋อ้ายสิพอน้องเมือยฮู้บ่ที่อ้ายเป็นแบบนี้
ความสุขทางใจบ่มีเหลือแต่พื้นที่หัวใจให้เจ็บ
ถามใจว่าทนเพื่อหยัง เมื่อแผลในใจแทบบ่มีหม่องเย็บ

ที่ทนที่เฮ็ด ยอมเจ็บก็ย้อนว่าฮักหลาย
แต่มันบ่มีความหมาย ในสายตาอ้ายน้องมันบ่มีค่า
สองแก้มเปื้อนฮอยน้ำตา เมื่อได้ฮู้ว่าอ้ายแอบมีไผ
ว่าน้องเว้าหลายอายรำคาญ พยายามเขียนน้องออกนอกทางใจ
แอบคุยทางเฟสแชททางไลน์ กับไผแนอ้ายน้องฮู้ดี

เฮ็ดกันจังซึ่น้องเจ็บหลาย เฮ็ดเพื่ออ้ายมาคักแล้ว
พอแล้ว ทำเพื่อตัวเองสักครั้ง

ฮักอ้ายแล้วมีแต่เจ็บ แล้วสิฮักไปเพื่ออิหยัง
เมื่อบ่ให้ความสำคัญ อย่าดันทุรังเลิกกันดีกว่า
ต่างคนต่างไปวันนี้คบไปก็เสียเวลา
เมื่อน้องมันบ่มีค่า ในสายตาอ้าย

ตัดสินใจวันนี้ขอเจ็บอีกทีเป็นครั้งสุดท้าย
ขอยอมตัดใจจากอ้าย จากคนใจร้ายบ่ฮู้จักพอ
ฮักอ้ายแล้วมีแต่เจ็บ หลูโตนแนเด้ออ้ายน้องขอ
จบกันแค่นี้สาเน๊าะ … ต่างคนต่างไป

( ดนตรี )

ฮักอ้ายแล้วมีแต่เจ็บ แล้วสิฮักไปเพื่ออิหยัง
เมื่อบ่ให้ความสำคัญ อย่าดันทุรังเลิกกันดีกว่า
ต่างคนต่างไปวันนี้คบไปก็เสียเวลา
เมื่อน้องมันบ่มีค่า ในสายตาอ้าย

ตัดสินใจวันนี้ขอเจ็บอีกทีเป็นครั้งสุดท้าย
ขอยอมตัดใจจากอ้าย จากคนใจร้ายบ่ฮู้จักพอ
ฮักอ้ายแล้วมีแต่เจ็บ หลูโตนแนเด้ออ้ายน้องขอ
จบกันแค่นี้สาเน๊าะ … ต่างคนต่างไป

จบกันแค่นี้สาเน๊าะ … ต่างคนต่างไป

เพลงเจ็บครั้งสุดท้าย
ศิลปิน/เฟิร์น สิรินดา
คำร้อง/ทำนอง:เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ
เรียบเรียง:เชาวฤทธิ์ ชาคำไฮ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend