คอร์ดเพลง ทุกทีที่คิดถึง – ตุ๊ก บองหลา

  
Text   

Capo #1
INTRO | C | C | C | C | C | C |
INTRO | C | Am | F G | C |
INTRO | Em | Am | Dm | G |

 
ไม่ได้
C 
ยินเสียงเธอ 
 
ผ่านทาง
Am 
เบอร์หลายวัน
 
ใจของ
F 
ฉันมันก็เ
G 
ริ่มโรยแรงอ่อ
C 
นล้า
 
ฝากข้อค
Em 
วามทุกที 
 
ที่ฉัน
Am 
โทรไปหา
 
นั่งม
Dm 
องเวลา 
 
มีปัญ
G 
หาหรืออย่างไร

 
ได้แต่น
C 
อนนับดาว 
 
เฝ้ารอ
Am 
เธอเรื่อยมา
 
ฝากลม
F 
พาว่าคิด
G 
ถึงเธอรู้บ้างไ
C 
หม
 
ปล่อยให้
Em 
ฉันสับสน 
 
เสียจนแ
Am 
ทบขาดใจ
 
ทร
Dm 
มานแค่ไหน 
 
ได้แต่ค
G 
อย

 
หายไปไหน
F 
กัน 
 
คนที่ฉันห่วง
C 
หา
 
ความเหงาเข้า
Am 
มาพาให้ใจได้แต่ห
C 
งอย
 
ไม่ได้
Em 
ยินเสียงเธอ 
 
ได้แต่
Am 
เพ้อรอคอย
 
กำลัง
Dm 
ใจลดน้อยลงทุ
G 
กที

 
อยากให้
C 
รู้ว่าใจ 
 
คนห่าง
Am 
ไกลคนหนึ่ง
 
คิดถึงเ
F 
ธอเหลือเ
G 
กินตอ
C 
นนี้
 
หากเธอ
Em 
ไม่โทรกลับ 
 
โปรดช่วย
Am 
รับสายที
 
รู้ไหม
Dm 
คนทางนี้ 
 
เขาคิด
C 
ถึง

INSTRU | C | Am | F G | C | Em | Am | Dm | G |

 
หายไปไหน
F 
กัน 
 
คนที่ฉันห่วง
C 
หา
 
ความเหงาเข้า
Am 
มาพาให้ใจได้แต่ห
C 
งอย
 
ไม่ได้
Em 
ยินเสียงเธอ 
 
ได้แต่
Am 
เพ้อรอคอย
 
กำลัง
Dm 
ใจลดน้อยลงทุ
G 
กที

 
อยากให้
C 
รู้ว่าใจ 
 
คนห่าง
Am 
ไกลคนหนึ่ง
 
คิดถึงเ
F 
ธอเหลือเ
G 
กินตอ
C 
นนี้
 
หากเธอ
Em 
ไม่โทรกลับ 
 
โปรดช่วย
Am 
รับสายที
 
รู้ไหม
Dm 
คนทางนี้ 
 
เขาคิด
C 
ถึง

 
หากเธอ
Em 
ไม่โทรกลับ 
 
โปรดช่วย
Am 
รับสายที
 
รู้ไหม
Dm 
คนทางนี้ 
 
เขาคิด
C 
ถึง…


ไม่ได้ยินเสียงเธอ ผ่านทางเบอร์หลายวัน
ใจของฉันมันก็เริ่มโรยแรงอ่อนล้า
ฝากข้อความทุกที ที่ฉันโทรไปหา
นั่งมองเวลา มีปัญหาหรืออย่างไร

ได้แต่นอนนับดาว เฝ้ารอเธอเรื่อยมา
ฝากลมพาว่าคิดถึงเธอรู้บ้างไหม
ปล่อยให้ฉันสับสน เสียจนแทบขาดใจ
ทรมานแค่ไหน ได้แต่คอย

หายไปไหนกัน คนที่ฉันห่วงหา
ความเหงาเข้ามาพาให้ใจได้แต่หงอย
ไม่ได้ยินเสียงเธอ ได้แต่เพ้อรอคอย
กำลังใจลดน้อยลงทุกที

อยากให้รู้ว่าใจ คนห่างไกลคนหนึ่ง
คิดถึงเธอเหลือเกินตอนนี้
หากเธอไม่โทรกลับ โปรดช่วยรับสายที
รู้ไหมคนทางนี้ เขาคิดถึง

( ดนตรี )

หายไปไหนกัน คนที่ฉันห่วงหา
ความเหงาเข้ามาพาให้ใจได้แต่หงอย
ไม่ได้ยินเสียงเธอ ได้แต่เพ้อรอคอย
กำลังใจลดน้อยลงทุกที

อยากให้รู้ว่าใจ คนห่างไกลคนหนึ่ง
คิดถึงเธอเหลือเกินตอนนี้
หากเธอไม่โทรกลับ โปรดช่วยรับสายที
รู้ไหมคนทางนี้ เขาคิดถึง

หากเธอไม่โทรกลับ โปรดช่วยรับสายที
รู้ไหมคนทางนี้ เขาคิดถึง…


รูปภาพคอร์ด ทุกทีที่คิดถึง – ตุ๊ก บองหลา

คอร์ดเพลง ทุกทีที่คิดถึง - ตุ๊ก บองหลา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ทุกทีที่คิดถึง (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง ตุ๊ก บองหลา
ทุกทีที่คิดถึง - ตุ๊ก บองหลา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend