หน้าแรก » เบียร์ พร้อมพงษ์ » คอร์ดเพลง เว้าบ่คิด – เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ดเพลง เว้าบ่คิด – เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ดเพลง เว้าบ่คิด เบียร์ พร้อมพงษ์

เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง เว้าบ่คิด (คอร์ด)

ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์

แนวเพลง : #อีสาน

Single : เบียร์ พร้อมพงษ์ เว้าบ่คิด

คีย์คอร์ดเพลง เว้าบ่คิด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | C | Em | F | G | ( 2 Times )

Em 
  เหตุการณ์วันนั้น 
 
ยังเป็นฝัน
Am 
ร้ายในใจเรื่อยมา
Em 
  ที่เจ้าบอกลากะย้อนคำเ
Am 
ว้าที่อ้ายบ่คิด
 
  ยามผิดใ
จกะไล่เจ้าไปให้
พ้น
 
  เลยต้องเสีย
Em 
คนสำคัญใน
Am 
ชีวิต
 
  การ
Em 
เว้าบ่คิด 
 
เฮ็ดให้อ้ายเสี
Am 
ยเจ้า

 
ป็นจังใด๋จื่อบ่
ล่ะ 
 
มื้อน้ำ
Em 
ตาฮาดความคิดฮ
Am 
อด
 
ฟซมันฟ้องเจ้าเปลี่ยนคนก
อด 
 
เจ้ามี
ผู้ใหม่ 
 
 
C7 
 
ย้
อนเวลาอีกไ
ด้บ่ 
 
อ้ายสิ
Em 
ขอเปลี่ยนนิ
Am 
สัย
 
เพราะว่าก
ารที่บ่มี
Fm 
ไผมันสอ
นอ้ายว่า

 
การเว้าบ่
คิด 
 
เฮ็ดให้ชี
Em 
วิตอ้ายเปลี่ยนบั
Am 
กคัก
 
ต้องเ
สีย 
 
เสียคนที่
ฮัก.
Em 
.. 
 
ย้อน
Dm 
ปากและคำพูด
จา
 
เจ้าคงเห
E7 
มื่อย 
 
เอาใจจึงหนีจา
Am 
กลา
 
หากเจ้ามีใจก
Dm 
ลับมา 
 
สัญ
ญาสิคิดก่อ
นเว้า

INSTRU | C | Em | Am | Em |
INSTRU | F | Em Am | Dm G | C C7 |

 
ป็นจังใด๋จื่อบ่
ล่ะ 
 
มื้อน้ำ
Em 
ตาฮาดความคิดฮ
Am 
อด
 
ฟซมันฟ้องเจ้าเปลี่ยนคนก
อด 
 
เจ้ามี
ผู้ใหม่ 
 
 
C7 
 
ย้
อนเวลาอีกไ
ด้บ่ 
 
อ้ายสิ
Em 
ขอเปลี่ยนนิ
Am 
สัย
 
เพราะว่าก
ารที่บ่มี
Fm 
ไผมันสอ
นอ้ายว่า

 
การเว้าบ่
คิด 
 
เฮ็ดให้ชี
Em 
วิตอ้ายเปลี่ยนบั
Am 
กคัก
 
ต้องเ
สีย 
 
เสียคนที่
ฮัก.
Em 
.. 
 
ย้อน
Dm 
ปากและคำพูด
จา
 
เจ้าคงเห
E7 
มื่อย 
 
เอาใจจึงหนีจา
Am 
กลา
 
หากเจ้ามีใจก
Dm 
ลับมา 
 
สัญ
ญาสิคิดก่อ
นเว้า

 
การเว้าบ่
คิด 
 
เฮ็ดให้ชี
Em 
วิตอ้ายเปลี่ยนบั
Am 
กคัก
 
ต้องเ
สีย 
 
เสียคนที่
ฮัก.
Em 
.. 
 
ย้อน
Dm 
ปากและคำพูด
จา
 
เจ้าคงเห
E7 
มื่อย 
 
เอาใจจึงหนีจา
Am 
กลา
 
หากเจ้ามีใจก
Dm 
ลับมา 
 
สัญ
ญาสิคิดก่อ
นเว้า

 
ต้องเจ็บต้อง
Dm 
เหงา.
.. เพราะอ้ายมันเว้า… บ่คิด

OUTRO | C | Em | F | G | C |


เหตุการณ์วันนั้น ยังเป็นฝันร้ายในใจเรื่อยมา
ที่เจ้าบอกลากะย้อนคำเว้าที่อ้ายบ่คิด
ยามผิดใจกะไล่เจ้าไปให้พ้น
เลยต้องเสียคนสำคัญในชีวิต
การเว้าบ่คิด เฮ็ดให้อ้ายเสียเจ้า

เป็นจังใด๋จื่อบ่ล่ะ มื้อน้ำตาฮาดความคิดฮอด
เฟซมันฟ้องเจ้าเปลี่ยนคนกอด เจ้ามีผู้ใหม่
ย้อนเวลาอีกได้บ่ อ้ายสิขอเปลี่ยนนิสัย
เพราะว่าการที่บ่มีไผมันสอนอ้ายว่า

การเว้าบ่คิด เฮ็ดให้ชีวิตอ้ายเปลี่ยนบักคัก
ต้องเสีย เสียคนที่ฮัก… ย้อนปากและคำพูดจา
เจ้าคงเหมื่อย เอาใจจึงหนีจากลา
หากเจ้ามีใจกลับมา สัญญาสิคิดก่อนเว้า

( ดนตรี )

เป็นจังใด๋จื่อบ่ล่ะ มื้อน้ำตาฮาดความคิดฮอด
เฟซมันฟ้องเจ้าเปลี่ยนคนกอด เจ้ามีผู้ใหม่
ย้อนเวลาอีกได้บ่ อ้ายสิขอเปลี่ยนนิสัย
เพราะว่าการที่บ่มีไผมันสอนอ้ายว่า

การเว้าบ่คิด เฮ็ดให้ชีวิตอ้ายเปลี่ยนบักคัก
ต้องเสีย เสียคนที่ฮัก… ย้อนปากและคำพูดจา
เจ้าคงเหมื่อย เอาใจจึงหนีจากลา
หากเจ้ามีใจกลับมา สัญญาสิคิดก่อนเว้า

การเว้าบ่คิด เฮ็ดให้ชีวิตอ้ายเปลี่ยนบักคัก
ต้องเสีย เสียคนที่ฮัก… ย้อนปากและคำพูดจา
เจ้าคงเหมื่อย เอาใจจึงหนีจากลา
หากเจ้ามีใจกลับมา สัญญาสิคิดก่อนเว้า

ต้องเจ็บต้องเหงา.. เพราะอ้ายมันเว้า… บ่คิด

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เว้าบ่คิด (คอร์ด)
ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์
ต้นแบบ : เล้ง ศรันยกันย์
คำร้อง/ทำนอง : สะเลอปี้
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท / ดรีม ภูไทยเร็คคอร์ด
ติดต่องาน โทร.085-484-7345

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา