คอร์ดเพลง เว้าบ่คิด – เบียร์ พร้อมพงษ์

  
Text   

คอร์ดเพลง เว้าบ่คิด เบียร์ พร้อมพงษ์

เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง เว้าบ่คิด (คอร์ด)

ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์

แนวเพลง : #อีสาน

Single : เบียร์ พร้อมพงษ์ เว้าบ่คิด

คีย์คอร์ดเพลง เว้าบ่คิด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | C | Em | F | G | ( 2 Times )

Em 
  เหตุการณ์วันนั้น 
 
ยังเป็นฝัน
Am 
ร้ายในใจเรื่อยมา
Em 
  ที่เจ้าบอกลากะย้อนคำเ
Am 
ว้าที่อ้ายบ่คิด
 
  ยามผิดใ
F 
จกะไล่เจ้าไปให้
G 
พ้น
 
  เลยต้องเสีย
Em 
คนสำคัญใน
Am 
ชีวิต
 
  การ
Em 
เว้าบ่คิด 
 
เฮ็ดให้อ้ายเสี
Am 
ยเจ้า

 
F 
ป็นจังใด๋จื่อบ่
G 
ล่ะ 
 
มื้อน้ำ
Em 
ตาฮาดความคิดฮ
Am 
อด
 
F 
ฟซมันฟ้องเจ้าเปลี่ยนคนก
G 
อด 
 
เจ้ามี
C 
ผู้ใหม่ 
 
 
C7 
 
ย้
F 
อนเวลาอีกไ
G 
ด้บ่ 
 
อ้ายสิ
Em 
ขอเปลี่ยนนิ
Am 
สัย
 
เพราะว่าก
F 
ารที่บ่มี
Fm 
ไผมันสอ
G 
นอ้ายว่า

 
การเว้าบ่
C 
คิด 
 
เฮ็ดให้ชี
Em 
วิตอ้ายเปลี่ยนบั
Am 
กคัก
 
ต้องเ
G 
สีย 
 
เสียคนที่
F 
ฮัก.
Em 
.. 
 
ย้อน
Dm 
ปากและคำพูด
G 
จา
 
เจ้าคงเห
E7 
มื่อย 
 
เอาใจจึงหนีจา
Am 
กลา
 
หากเจ้ามีใจก
Dm 
ลับมา 
 
สัญ
G 
ญาสิคิดก่อ
C 
นเว้า

INSTRU | C | Em | Am | Em |
INSTRU | F | Em Am | Dm G | C C7 |

 
F 
ป็นจังใด๋จื่อบ่
G 
ล่ะ 
 
มื้อน้ำ
Em 
ตาฮาดความคิดฮ
Am 
อด
 
F 
ฟซมันฟ้องเจ้าเปลี่ยนคนก
G 
อด 
 
เจ้ามี
C 
ผู้ใหม่ 
 
 
C7 
 
ย้
F 
อนเวลาอีกไ
G 
ด้บ่ 
 
อ้ายสิ
Em 
ขอเปลี่ยนนิ
Am 
สัย
 
เพราะว่าก
F 
ารที่บ่มี
Fm 
ไผมันสอ
G 
นอ้ายว่า

 
การเว้าบ่
C 
คิด 
 
เฮ็ดให้ชี
Em 
วิตอ้ายเปลี่ยนบั
Am 
กคัก
 
ต้องเ
G 
สีย 
 
เสียคนที่
F 
ฮัก.
Em 
.. 
 
ย้อน
Dm 
ปากและคำพูด
G 
จา
 
เจ้าคงเห
E7 
มื่อย 
 
เอาใจจึงหนีจา
Am 
กลา
 
หากเจ้ามีใจก
Dm 
ลับมา 
 
สัญ
G 
ญาสิคิดก่อ
C 
นเว้า

 
การเว้าบ่
C 
คิด 
 
เฮ็ดให้ชี
Em 
วิตอ้ายเปลี่ยนบั
Am 
กคัก
 
ต้องเ
G 
สีย 
 
เสียคนที่
F 
ฮัก.
Em 
.. 
 
ย้อน
Dm 
ปากและคำพูด
G 
จา
 
เจ้าคงเห
E7 
มื่อย 
 
เอาใจจึงหนีจา
Am 
กลา
 
หากเจ้ามีใจก
Dm 
ลับมา 
 
สัญ
G 
ญาสิคิดก่อ
C 
นเว้า

 
ต้องเจ็บต้อง
Dm 
เหงา.
G 
.. เพราะอ้ายมันเว้า… บ่คิด

OUTRO | C | Em | F | G | C |


เหตุการณ์วันนั้น ยังเป็นฝันร้ายในใจเรื่อยมา
ที่เจ้าบอกลากะย้อนคำเว้าที่อ้ายบ่คิด
ยามผิดใจกะไล่เจ้าไปให้พ้น
เลยต้องเสียคนสำคัญในชีวิต
การเว้าบ่คิด เฮ็ดให้อ้ายเสียเจ้า

เป็นจังใด๋จื่อบ่ล่ะ มื้อน้ำตาฮาดความคิดฮอด
เฟซมันฟ้องเจ้าเปลี่ยนคนกอด เจ้ามีผู้ใหม่
ย้อนเวลาอีกได้บ่ อ้ายสิขอเปลี่ยนนิสัย
เพราะว่าการที่บ่มีไผมันสอนอ้ายว่า

การเว้าบ่คิด เฮ็ดให้ชีวิตอ้ายเปลี่ยนบักคัก
ต้องเสีย เสียคนที่ฮัก… ย้อนปากและคำพูดจา
เจ้าคงเหมื่อย เอาใจจึงหนีจากลา
หากเจ้ามีใจกลับมา สัญญาสิคิดก่อนเว้า

( ดนตรี )

เป็นจังใด๋จื่อบ่ล่ะ มื้อน้ำตาฮาดความคิดฮอด
เฟซมันฟ้องเจ้าเปลี่ยนคนกอด เจ้ามีผู้ใหม่
ย้อนเวลาอีกได้บ่ อ้ายสิขอเปลี่ยนนิสัย
เพราะว่าการที่บ่มีไผมันสอนอ้ายว่า

การเว้าบ่คิด เฮ็ดให้ชีวิตอ้ายเปลี่ยนบักคัก
ต้องเสีย เสียคนที่ฮัก… ย้อนปากและคำพูดจา
เจ้าคงเหมื่อย เอาใจจึงหนีจากลา
หากเจ้ามีใจกลับมา สัญญาสิคิดก่อนเว้า

การเว้าบ่คิด เฮ็ดให้ชีวิตอ้ายเปลี่ยนบักคัก
ต้องเสีย เสียคนที่ฮัก… ย้อนปากและคำพูดจา
เจ้าคงเหมื่อย เอาใจจึงหนีจากลา
หากเจ้ามีใจกลับมา สัญญาสิคิดก่อนเว้า

ต้องเจ็บต้องเหงา.. เพราะอ้ายมันเว้า… บ่คิด

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เว้าบ่คิด (คอร์ด)
ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์
ต้นแบบ : เล้ง ศรันยกันย์
คำร้อง/ทำนอง : สะเลอปี้
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท / ดรีม ภูไทยเร็คคอร์ด
ติดต่องาน โทร.085-484-7345
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend