คอร์ดเพลง ใจอันธพาล – นก บันนังสตาร์

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ใจอันธพาล
นก บันนังสตาร์

INTRO | B |
INTRO | Em | Bm | Am | B | Em |

 
ไม่
Em 
รักกันแล้วหรือไง 
 
หมดเยื่
Bm 
อใยไร้ความรู้สึก
 
เมื่
Em 
อเธอไม่เคยสำนึก 
 
ไม่เห
D 
ลืออะไรไม่จดจำ
 
จา
Em 
กคนหัวใจเลงๆ 
 
ที่
Bm 
เคยว่าดีทุกคำ
 
ทุกอ
C 
ย่างที่ทำให้เธอไม่มีความห
D 
มาย

 
เมื่
Em 
อเจอผู้ชายในฝัน 
 
Bm 
นนั้นที่เขาดีกว่า
 
ฉั
Em 
นกลายเป็นคนชั่วช้า 
 
เหตุ
D 
ผลหามามากมาย
 
พร
Em 
ะเอกตัวจริงเป็นเขาคนนั้น 
 
ส่ว
Bm 
นฉันนั้นคือผู้ร้าย
 
แต่
C 
ตัวนางเอกเจ้
D 
าชู้ใจง่าย 
 
เพิ่
Bm 
งรู้หูตาส
Em 
ว่าง

 
* ฉันมันตั
Am 
วโกงเขาเป็นฮี
Em 
โร่
 
ฉันมันน่
Am 
าโง่เขาโอทุ
Em 
กอย่าง
 
ใจเล
C 
งๆ 
 
ยอมหลีกทางยอมอก
B 
หัก 
 
โอ้ย…

 
** เธอเห็นฉันเป็นไอ้วา
C 
ยร้ายทำดีให้ต
D 
ายก็ไม่
Em 
รัก
 
ปิดฉ
D 
ากสุดท้ายต้องอกหัก
C 
รักเองเ
D 
จ็บเองนักเล
G 
งพอ
B 
 
เธอเห็นฉันเป็นอันธ
C 
พาลเป็นไอ้ตัวม
D 
ารก้างขวา
Em 
งคอ
 
ไปรักกันให้
Am 
พอไป ไปอ้อร้อ ไอ้ม่อน
D 
าน
 
(รักกันให้ถึงตาย)
Em 
 
B 

INSTRU | C D | Em | C | B | G | A | C | D | Em |

( *, **, ** )

OUTRO | Em | Em |

เนื้อเพลง
ไม่รักกันแล้วหรือไง หมดเยื่อใยไร้ความรู้สึก
เมื่อเธอไม่เคยสำนึก ไม่เหลืออะไรไม่จดจำ
จากคนหัวใจเลงๆ ที่เคยว่าดีทุกคำ
ทุกอย่างที่ทำให้เธอไม่มีความหมาย

เมื่อเจอผู้ชายในฝัน คนนั้นที่เขาดีกว่า
ฉันกลายเป็นคนชั่วช้า เหตุผลหามามากมาย
พระเอกตัวจริงเป็นเขาคนนั้น ส่วนฉันนั้นคือผู้ร้าย
แต่ตัวนางเอกเจ้าชู้ใจง่าย เพิ่งรู้หูตาสว่าง

* ฉันมันตัวโกงเขาเป็นฮีโร่
ฉันมันน่าโง่เขาโอทุกอย่าง
ใจเลงๆ ยอมหลีกทางยอมอกหัก โอ้ย…

** เธอเห็นฉันเป็นไอ้วายร้ายทำดีให้ตายก็ไม่รัก
ปิดฉากสุดท้ายต้องอกหัก รักเองเจ็บเองนักเลงพอ
เธอเห็นฉันเป็นอันธพาลเป็นไอ้ตัวมารก้างขวางคอ
ไปรักกันให้พอไป ไปอ้อร้อ ไอ้ม่อนาน
(รักกันให้ถึงตาย)

ดนตรี

( *, **, ** )
คอร์ด เนื้อเพลง ใจอันธพาล – นก บันนังสตาร์
ใจอันธพาล : นก บันนังสตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend