คอร์ดเพลง บินถลาลม – THE RICHMAN TOY

  
Text   
คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง บินถลาลม – THE RICHMAN TOY

INTRO | C | Eb ( 3 Times ) | C | F | Eb |

 
หกระเ
C 
หินระบมซวน
Em 
เซมัวเมาเศร้าห
Am 
มอง
 
เหมือนคนยำเ
G 
ปลร่วงหล่นจาก
F 
ฟ้า
 
หรือจมท
G 
ะเลเจ้าจึงเศร้า
C 
ซึม
 
หกคะ
C 
ล้มก็ช่างประ
Em 
ไรหากมีแรงเ
Am 
หลือ
 
ค่อยลุกขึ้นใ
G 
หม่เหนื่อยไปก็
F 
พัก
 
พักให้ชื่น
G 
ใจก่อนโบยและ
C 
บิน

Bb 
 
ห่าฝนใหญ่จะผ่านพ้นไปไม่
C 
ช้า
 
สี่ค
Bb 
รั้งเจ็บหรือเจ็ดครั้งปวดก็
G 
ฟ้าลิขิตมาให้

 
** กางปีก
F 
บิน 
 
โดดจากดินแล้ว
C 
โผ
 
บิน
Bb 
ถลา 
 
ให้เ
G 
จ้าจงตีปีก 
 
 
F 
บินแล้วโผ 
 
โฮ้โฮโฮ
C 
 
บิน
Bb 
ถลา 
 
แล้วท้า
G 
ทายดวงตะวัน
C 

 
ก็จง
C 
บิน 
 
ไม่ว่าเช่นไ
Em 
รแต่จงบิ
Am 
นไป
 
ด้วยความเข้
G 
าใจบินต่ำบิน
F 
สูง
 
ก็เอาตามใ
G 
จลีลาเจ้าเอง
C 
 
จะส่ง
C 
ยิ้มและเป็นแร
Em 
งใจดั่งนกเกื้
Am 
อหนุน
 
ให้เจ้าบินไปจ
G 
ะคอยช่วยเห
F 
ลือ
 
ให้ลุกขึ้นใหม่
G 
อยู่กับเจ้าเอง
C 

( * , ** )

INSTRU | F | F | Bm9/F# | C |

 
สู่ความ
F 
ฝัน 
 
สู่จุดห
Em 
มาย 
 
อันเส
G 
รี

( ** )

Eb 
ท้าทายดวงตะ
C 
วัน
 
แล้วท้า
Eb 
ทายดวงตะ
C 
วัน

เนื้อเพลง
หกระเหินระบมซวนเซ มัวเมาเศร้าหมอง
เหมือนคนหยำเป ร่วงหล่นจากฟ้า
หรือจมทะเล เจ้าจึงเศร้าซึม
หกขะล้มก็ช่างปะไร
หากมีเเรงเหลือ ค่อยลุกขึ้นใหม่
เหนื่อยไปก็พัก พักให้ชื่นใจ ก่อนโบยและบิน

*ห่าฝนใหญ่ จะผ่านพ้นไป ไม่ช้า
สี่ครั้งเจ็บหรือเจ็ดครั้งปวด ก็ฟ้าลิขิตมาให้

**กางปีกบินโดดจากดินเเล้วโผ
บินถลา ให้เจ้าจงตีปีก บินแล้วโผ
บินถลา แล้วท้าทายดวงตะวัน
(สู่ความฝัน สู่จุดหมาย อันเสรี)

ก็จงบินไม่ว่าเช่นไร
แต่จงบินไปด้วยความเข้าใจ
บินต่ำบินสูง ก็เอาตามใจ ลีลาเจ้าเอง

จะส่งยิ้มเพื่อเป็นเเรงใจ
ดั่งลมเกื้อหนุน ให้เจ้าบินไป
จะคอยช่วยเหลือ ให้ลุกขึ้นใหม่ อยู่กับเจ้าเอง
คำร้อง : แจ๊ปวีร์ , พีระนัต สุขสำราญ
ทำนอง : The Richman toy, รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์
เรียบเรียง : The Richman toy, รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์
THE RICHMAN TOY
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend