หน้าแรก » กล้วย แสตมป์ » คอร์ดเพลง ตีสองหน้า – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง ตีสองหน้า – กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง ตีสองหน้า กล้วย แสตมป์

คอร์ดเพลง ตีสองหน้า - กล้วย แสตมป์

เพลง ตีสองหน้า (คอร์ด)

ศิลปิน : กล้วย แสตมป์

แนวเพลง : #ใต้

Single : กล้วย แสตมป์ ตีสองหน้า

คีย์คอร์ดเพลง ตีสองหน้า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | Bm | C | D |

 
ไซรเธอถึง
ทำพรรค์นี้ 
 
บอกพี่สัก
Bm 
คำก็ได้
 
ว่าน้องส
าวอีนอกใจ 
 
หรือมีแฟนใ
หม่กะบอกมา
 
ไม่ต้องมา
ทำพรรค์นี้ 
 
ไม่ต้องมา
Bm 
ตีสองหน้า
 
ถ้าน้องรักเ
ขามากกว่า 
 
กะไม่ต้อง
จับปลาสองมือ

 
พี่จับไ
Bm 
ด้วันนั้น 
 
รู้หม้ายน้ำ
Em 
ตาพี่ไหล
 
แต่เพราะพี่
รักและเชื่อใจ 
 
เลยไม่คิดไ
หรกับน้องสาว
 
แต่พี่เ
Bm 
ห็นเต็มสองตา 
 
น้องจูงมื
Em 
อมากับเขา
 
พี่ต้องอก
หักแล้วหลาว 
 
ใช่ห
ม้าย..

 
เกลียดเธอที่ขี้หก
ฉัน 
 
ขี้หก
กัน 
 
มาบอกพี่ทำ
Bm 
ไหร
 
น้อง
Em 
สาวว่ารัก 
 
รักพี่จนเหม็ดใ
จ 
 
แล้วไ
ซร
 
เกลียดเธอที่ขี้หก
ฉัน 
 
มาบอก
กัน
 
ว่าน้องยังรักยัง
Bm 
หวง ทั้ง ๆ ที่มี
Em 
เขา
 
ขี้หกเ
รา 
 
ไซรเธ
อทำพรรค์นี้

INSTRU | G | G | Em | Em | C | D | G | G |

 
พี่จับไ
Bm 
ด้วันนั้น 
 
รู้หม้ายน้ำ
Em 
ตาพี่ไหล
 
แต่เพราะพี่
รักและเชื่อใจ 
 
เลยไม่คิดไ
หรกับน้องสาว
 
แต่พี่เ
Bm 
ห็นเต็มสองตา 
 
น้องจูงมื
Em 
อมากับเขา
 
พี่ต้องอก
หักแล้วหลาว 
 
ใช่ห
ม้าย..

 
เกลียดเธอที่ขี้หก
ฉัน 
 
ขี้หก
กัน 
 
มาบอกพี่ทำ
Bm 
ไหร
 
น้อง
Em 
สาวว่ารัก 
 
รักพี่จนเหม็ดใ
จ 
 
แล้วไ
ซร
 
เกลียดเธอที่ขี้หก
ฉัน 
 
มาบอก
กัน
 
ว่าน้องยังรักยัง
Bm 
หวง ทั้ง ๆ ที่มี
Em 
เขา
 
ขี้หกเ
รา 
 
ไซรเธ
อทำพรร
ค์นี้..

 
ขี้หก
พี่ 
 
ไซรเ
ธอตีสองห
น้า..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตีสองหน้า (คอร์ด)
ศิลปิน กล้วย แสตมป์
 โฆษณา