หน้าแรก » สิบล้อ » คอร์ดเพลง รักเป็นเช่นใด – สิบล้อ

คอร์ดเพลง รักเป็นเช่นใด – สิบล้อ

คอร์ดเพลง รักเป็นเช่นใด สิบล้อ

คอร์ดเพลง รักเป็นเช่นใด - สิบล้อ

เพลง รักเป็นเช่นใด (คอร์ด)

ศิลปิน : สิบล้อ

แนวเพลง : #สตริง

Single : สิบล้อ รักเป็นเช่นใด

คีย์คอร์ดเพลง รักเป็นเช่นใด คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bb F | C F | Bb C | Bb F |

 
ามใจตัวเอง 
 
เมื่อใ
จต้องหวั่นไหว
 
เมื่อ
Bb 
รักพาเราให้
สับสน
 
ามใจตัวเอง 
 
กับ
รักที่วกวน
 
ค้น
Bb 
หาเหตุผล 
 
ใช่อ
ารมณ์

Am 
หาก..ค
วาม..
Dm 
รัก.. 
 
ทำให้สุ
ขสม
 
ก็อ
Bb 
ยากไขว่คว้ามาชื่
นชม
Am 
แต่..ค
วาม..
Dm 
รัก.. 
 
ทำให้อ
กตรม
 
ต้อง
Bb 
จมน้ำ
ตากันไ

 
อยากจะถ
Bb 
าม 
 
รักเ
ป็นเช่นใ
ดกันเ
Dm 
ล่า
Bb 
รัก..เ
ป็น..เช่นใ
ดห
Dm 
นอ..
Bb 
ถาม..ใ
คร 
 
ไม่
มีใคร
Dm 
ตอบ
 
แค่อ
Bb 
ยากจะรู้ว่า
รักเป็นเช่นใ

INSTRU | Bb F | C F | Bb C | Bb F |

ที่เคยได้ยิน..ว่า
รักเป็นอย่างโน้น
Bb 
รักเป็นอย่างนี้ 
 
เป็นอย่าง
นั้น
รักเขาข้างเดียว 
 
รักแ
รก 
 
ช้ำพอกัน
 
รักส
Bb 
ามเศร้านั้น 
 
ช่างเหนื่อ
ยใจ

Am 
เมื่อ..ค
วาม..
Dm 
รัก.. 
 
มันต้องเป็
นไป
 
ไม่
Bb 
มีใคร ๆ ครอบครอ
งได้
Am 
เมื่อ..ค
วาม..
Dm 
รัก.. 
 
มันไร้ค
วามหมาย
 
ก็ห
Bb 
ลงงมง
ายกันไ

 
อยากจะถ
Bb 
าม 
 
รักเ
ป็นเช่นใ
ดกันเ
Dm 
ล่า
Bb 
รัก..เ
ป็น..เช่นใ
ดห
Dm 
นอ..
Bb 
ถาม..ใ
คร 
 
ไม่
มีใคร
Dm 
ตอบ
 
แค่อ
Bb 
ยากจะรู้ว่า
รักเป็นเช่นใ

INSTRU | Bb C | F Dm | Bb C | F C |
INSTRU | Bb C | F Dm | Bb C | F |

ทบทวนตัวเอง 
 
ก่อนไ
ปรักใครเขา
 
ถามใ
Bb 
จตัวเรากันอี
กครั้ง
ทบทวนตัวเอง 
 
ก่อนเผ
ลอ 
 
ก่อนพลาดพลั้ง
 
ยับ
Bb 
ยั้ง ชั่งใจ กันห
น่อยไหม

Am 
เมื่อ..ค
วาม..
Dm 
รัก.. 
 
มันไม่
จีรัง
 
เดี๋ยว
Bb 
รัก เดี๋ยวชัง เดี๋ยวเปลี่ย
นใจ
 
Am 
ปลี่ยน..แ
ปร..ไ
Dm 
ป.. 
 
เป็นด้วยเห
ตุใด
 
ไม่เ
Bb 
ข้าใจค
วามรักเ
ลย

 
อยากจะถ
Bb 
าม 
 
รักเ
ป็นเช่นใ
ดกันเ
Dm 
ล่า
Bb 
รัก..เ
ป็น..เช่นใ
ดห
Dm 
นอ..
Bb 
ถาม..ใ
คร 
 
ไม่
มีใคร
Dm 
ตอบ
 
แค่อ
Bb 
ยากจะรู้ว่า
รักเป็นเช่นใ

 
อยากจะถ
Bb 
าม 
 
รักเ
ป็นเช่นใ
ดกันเ
Dm 
ล่า
Bb 
รัก..เ
ป็น..เช่นใ
ดห
Dm 
นอ..
Bb 
ถาม..ใ
คร 
 
ไม่
มีใคร
Dm 
ตอบ
 
แค่อ
Bb 
ยากจะรู้ว่า
รักเป็นเช่นใ

 
แค่อยากจะ
Bb 
รู้ว่า
รักเป็นเช่นใ

OUTRO | Bb F | C F | Bb C | Bb F |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง รักเป็นเช่นใด (คอร์ด)
ศิลปิน สิบล้อ
คำร้อง : สุทธิพงศ์ แจ่มจำรัส
ทำนอง : สุทธิพงศ์ แจ่มจำรัส
เรียบเรียง : เทียรี่ เมฆวัฒนา;สุทธิพงศ์ แจ่มจำรัส
 โฆษณา