หน้าแรก » ตั๊ก นิตยา » คอร์ดเพลง เพื่ออิหยัง – ตั๊ก นิตยา

คอร์ดเพลง เพื่ออิหยัง – ตั๊ก นิตยา


INTRO | F | Em | Dm | G |

 
ทุกๆอ
ย่างที่เป็นเรา 
 
ยังเป็น
Em 
เงาอยู่ในชีวิต
 
ยังวนเ
Dm 
วียนไถ่ถ
ามหาทาง
บ่เซา
 
เรื่องของเ
ฮา 
 
สิจบนานแ
ล้ว
 
ยังเป็นเ
Em 
ธอคนเดียวหนึ่งคน
 
บ่มีเหตุ
Dm 
ผล 
 
เสียงก้องตะโ
กนในใจยังฮั
กเธอ

 
เตือนเจ้า
Dm 
ของอยู่ในหัวใจ 
 
ปลุกจากความ
Em 
ช้ำ
 
ที่โดนย้ำยี อยากสิห
นี 
 
บ่มีวิธีลบออกจา
กใจ

 
เขามีคนใหม่ไปแ
ล้ว 
 
สิคิดฮอดเพื่ออิ
Am 
หยัง
 
เก็บเขาไว้มีแต่เจ็บ
ช้ำ 
 
ในหัวใจ
 
บ่
Dm 
ลบบ่เลือนภาพจำจักเ
ทื่อ
 
เพื่อที่
จมกับความช้ำ 
 
แล้วมีน้ำ
Am 
ตา
 
ใจสิขาดเวลาคิดฮ
อดเข้ามา
 
Dm 
ด้แต่ภาว
นาให้ลืมเข
าไป

INSTRU | F | Em Am | Dm G | C |

 
เตือนเจ้า
Dm 
ของอยู่ในหัวใจ 
 
ปลุกจากความ
Em 
ช้ำ
 
ที่โดนย้ำยี อยากสิห
นี 
 
บ่มีวิธีลบออกจา
กใจ

 
เขามีคนใหม่ไปแ
ล้ว 
 
สิคิดฮอดเพื่ออิ
Am 
หยัง
 
เก็บเขาไว้มีแต่เจ็บ
ช้ำ 
 
ในหัวใจ
 
บ่
Dm 
ลบบ่เลือนภาพจำจักเ
ทื่อ
 
เพื่อที่
จมกับความช้ำ 
 
แล้วมีน้ำ
Am 
ตา
 
ใจสิขาดเวลาคิดฮ
อดเข้ามา
 
Dm 
ด้แต่ภาว
นาให้ลืมเข
าไป

 
เขามีคนใหม่ไปแ
ล้ว 
 
สิคิดฮอดเพื่ออิ
Am 
หยัง
 
เก็บเขาไว้มีแต่เจ็บ
ช้ำ 
 
ในหัวใจ
 
บ่
Dm 
ลบบ่เลือนภาพจำจักเ
ทื่อ
 
เพื่อที่
จมกับความช้ำ 
 
แล้วมีน้ำ
Am 
ตา
 
ใจสิขาดเวลาคิดฮ
อดเข้ามา
 
Dm 
ด้แต่ภาว
นาให้ลืมเข
าไป

โฮ้… 
 
จสิขาดเวลาคิดฮอดเข้ามา
Dm 
ได้แต่ภาว
นาให้ลืมเขาไ
ป…

เพลง : เพื่ออิหยัง
ศิลปิน : ตั๊ก นิตยา
คำร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา
เรียบเรียง : บ่าวเบสท์ หัวหน้าเด็กน้อย
 โฆษณา