คอร์ดเพลง คำสั่งประหาร – บิ๊ก มดซ่า

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง คำสั่งประหาร – บิ๊ก มดซ่า


INTRO | F#m E | F#m E | F#m E | C# |

F#m 
 เธอเข้ามาบอกลา
E 
แล้วเธอก็จะไป
F#m 
 คนที่มันจะตา
E 
ยก่อนใครก็คือฉัน
F#m 
 เธอเข้ามาบอกล
E 
าน้ำตาเกินจะกลั้น
F#m 
 มันยังกระทันหั
E 
น 
 
ฉันรับมันไม่ไหว

INSTRU | F#m E | F#m E |

F#m 
 ใจมันแหลกส
E 
ลายเหมือนตายก็ไม่ปาน
F#m 
 วอนให้เธอฆ่าฉั
E 
นก่อนเธอจะจากไป
F#m 
 เมื่อไม่รักกันแล้
E 
วขอร้องอย่าเอาไว้
F#m 
 ช่วยฉันทีได้ไ
D 
หม 
 
จะเป็นจะตายสุดแล้วแต่เ
E 
ธอ

 
* ฉันก็รอคำสั่งประห
A 
ารฆ่าฉันให้ตายก่อ
C#m 
นไป
 
อย่าทิ้งให้มันหา
D 
ยใจ 
 
เมื่อไม่มีเธอตร
E 
งนี้
 
ฉันรอคำสั่งประห
A 
าร 
 
ฆ่าฉันได้ไหมค
C#m 
นดี
 
ชีวิตของคนคน
D 
นี้ 
 
ขาดเธอก็ตายอยู่
E 
ดี
 
เพราะชาตินี้.
F#m 
.. 
 
รักเป็นแค่เธอ
F#m 

F#m 
 เธอจะบีบก็ตา
E 
ยจะคลายฉันก็ตาย
F#m 
 คงไม่มีความหมา
E 
ยต่อไปบนโลกนี้
F#m 
 แม้จะศพไม่สว
E 
ยก็ให้มันจบสักที
F#m 
 ใจแหลกไม่มีชิ้น
D 
ดี… 
 
อยู่ไปก็ทรม
E 
าน

( * )

INSTRU | F#m E | ( 7 Times ) | D E |
INSTRU | F#m E | ( 3 Times ) | D |

( * )

เนื้อเพลง
เธอเข้ามาบอกลาแล้วเธอก็จะไป
คนที่มันจะตายก่อนใครก็คือฉัน
เธอเข้ามาบอกลาน้ำตาเกินจะกลั้น
มันยังกระทันหัน ฉันรับมันไม่ไหว
นานานา…

ใจมันแหลกสลายเหมือนตายก็ไม่ปาน
วอนให้เธอฆ่าฉันก่อนเธอจะจากไป
เมื่อไม่รักกันแล้วขอร้องอย่าเอาไว้
ช่วยฉันทีได้ไหม จะเป็นจะตายสุดแล้วแต่เธอ

ฉันก็รอคำสั่งประหารฆ่าฉันให้ตายก่อนไป
อย่าทิ้งให้มันหายใจ เมื่อไม่มีเธอตรงนี้
ฉันรอคำสั่งประหาร ฆ่าฉันได้ไหมคนดี
ชีวิตของคนคนนี้ ขาดเธอก็ตายอยู่ดี
เพราะชาตินี้… รักเป็นแค่เธอ

เธอจะบีบก็ตายจะคลายฉันก็ตาย
คงไม่มีความหมายต่อไปบนโลกนี้
แม้จะศพไม่สวยก็ให้มันจบสักทีใจ
แหลกไม่มีชิ้นดี… อยู่ไปก็ทรมาน

ฉันก็รอคำสั่งประหารฆ่าฉันให้ตายก่อนไป
อย่าทิ้งให้มันหายใจ เมื่อไม่มีเธอตรงนี้
ฉันรอคำสั่งประหาร ฆ่าฉันได้ไหมคนดี
ชีวิตของคนคนนี้ ขาดเธอก็ตายอยู่ดี
เพราะชาตินี้… รักเป็นแค่เธอ

( ดนตรี )

ฉันก็รอคำสั่งประหารฆ่าฉันให้ตายก่อนไป
อย่าทิ้งให้มันหายใจ เมื่อไม่มีเธอตรงนี้
ฉันรอคำสั่งประหาร ฆ่าฉันได้ไหมคนดี
ชีวิตของคนคนนี้ ขาดเธอก็ตายอยู่ดี
เพราะชาตินี้… รักเป็นแค่เธอ
เพลง คำสั่งประหาร
ศิลปิน บิ๊ก มดซ่า
คำร้อง/ทำนอง บิ๊ก มดซ่า
เรียบเรียง บิ๊ก มดซ่า
คำสั่งประหาร - บิ๊ก มดซ่า
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend