หน้าแรก » Big Ass » คอร์ดเพลง เธอเก็บฉันไว้ทำไม – Big Ass (บิ๊กแอส)

คอร์ดเพลง เธอเก็บฉันไว้ทำไม – Big Ass (บิ๊กแอส)


INTRO | Csus2 | Csus2 |
INTRO | Csus2 Em | Am |
INTRO | Csus2 Em | Am |

 
ฉันพอจะ
รู้ 
 
ว่าเ
ธอมีใครซ่อน
Dm 
ไว้ในใจ
Am 
 
และเป็น
Dm 
คนที่เธ
อรักมากก
ว่าฉัน
 
ที่ยังไม่
รู้ 
 
ก็
Em 
ตรงที่เรายั
Dm 
งเจอกัน
Am 
 
ไม่เข้าใ
Dm 
จ 
 
ที่เธ
อยังแคร์ฉันอ
ยู่

 
* ทั้งที่จ
Dm 
ริงมองตาก็
Em 
ดูออก
 
ว่าใ
Dm 
จเธอนั้นให้ใคร
 
แต่เ
Dm 
ธอก็ยังไม่
Em 
ทิ้งฉันไ
Am 
ป 
 
ทำเพื่
ออะไร
 
ฉันนั้นอยากรู้
จริงจริง

 
** เธอเก็บฉันไว้ทำไ
ม 
 
ทั้งที่
Em 
ใจเธอไม่
Am 
รักกัน
 
เธอเก็
บฉันไว้ตั้งน
าน
 
หรือต้อง
Em 
การจะหลอกกันเ
Am 
รื่อยไป
 
ยัง
ไงเธอก็ไม่รัก 
 
บอกเ
Em 
ลยให้เข้าใ
 
จะ
Dm 
ยากอะไร 
 
แค่บ
อกว่าไม่รักกั

 
ฉันคงไม่
ถาม
 
ว่าเ
ธอกับเขารัก
Dm 
กันเพียงใ
Am 
 
เพราะเข้า
Dm 
ใจ 
 
ว่าเ
ขาคงดีกว่าฉั
 
เมื่อเธอเลือก
แล้ว
 
แนะ
Em 
นำว่าเธออย่า
Dm 
สงสาร
Am 
 
ไม่ต้อ
Dm 
งการ 
 
เรียก
ร้องให้ใครเห็นใ

( * ) ( ** )

INSTRU | F G | Em Am | Dm | G | G |

( ** )

 
ยังไ
งเธอก็ไม่รัก 
 
ไม่
Em 
ควรจะเก็บ
Am 
ไว้
 
จะ
Dm 
ยากอะไร 
 
แค่
บอกว่าไม่รักกั
น…

OUTRO | C |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เธอเก็บฉันไว้ทำไม – Big Ass (บิ๊กแอส)
 โฆษณา