คอร์ดเพลง บ่เห็นโลงศพบ่ให้ฮักมา – โอมน้อย เมืองหนองคาย

  
Text   

คอร์ดเพลง บ่เห็นโลงศพบ่ให้ฮักมา โอมน้อย เมืองหนองคาย

โอมน้อย เมืองหนองคาย

คอร์ดเพลง บ่เห็นโลงศพบ่ให้ฮักมา

ศิลปิน : โอมน้อย เมืองหนองคาย

แนวเพลง : #ลูกทุ่ง

Single เพลงใหม่ 2019

คีย์คอร์ดเพลง บ่เห็นโลงศพบ่ให้ฮักมา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

บ่เห็นโลงศพบ่ให้ฮักมา - โอมน้อย เมืองหนองคาย
คอร์ด

INTRO | D F#m | Bm A | G | A | A |

 
ต้องเ
D 
มื่อย่ส่ำใด๋ 
 
ทุ่ม
F#m 
เทสำใด๋
 
กว่าสิ
Bm 
ได้ฮักมาน้อยหนึ่ง
 
รู้สึกนิ
A 
ดนึง 
 
ที่เจ้าให้กัน
D 
มา
 
เหมิดง่ายซ้ำ
Bm 
แม 
 
ท้อแหน่อยู่เด้
 
หัวใ
A 
จที่เซไปห
D 
า 
 
อ้ายบ่มี
Em 
ค่า
 
ในสาย
A 
ตาเจ้าเลยซั่
D 
นบ่

 
พอคนใ
Em 
หม่ก็เป็นลายต่าง
 
จักเคียดอี
F#m 
หยังมีแต่สิไป
 
อ้ายเจ็บสํา
Em 
ได๋ 
 
กับก
A 
ารนำเอาใจเ
D 
จ้า 
 
 
A 

 
* หรือต้องให้อ้ายต
D 
าย 
 
พุ้นบ่
 
บ่เห็นโล
F#m 
งศพบ่ให้ฮั
Bm 
กมา
 
อ้ายสิมี
Em 
ค่า 
 
เมื่อ
A 
บ่หายใจพุ่น
D 
บ่ 
 
 
A 
 
หรือต้องให้อ้ายต
D 
าย 
 
พุ่นบ่
 
เจ้าจั
F#m 
งสิมาขอ
Bm 
ขมา
 
กับผู้
Em 
ชายคนที่เกิด
A 
มา 
 
ฮักเจ้าแ
D 
ป๋ตาย 
 
 
A 

 
** ต้องเ
D 
มื่อยอีกหลาย 
 
ทุ่ม
F#m 
เทอีกหลาย
 
สำหรับ
Bm 
อ้ายยอมได้ทุกอ
A 
ย่าง
 
รู้ว่าเส้น
Em 
ทาง 
 
ข้างห
A 
น้ามีอันต
D 
ราย
 
ขอเ
Em 
พียงเจ้าฮักจักห
A 
น่อย 
 
บ่
F#m 
คอยแต่สิมีใ
Bm 
หม่
 
สิเห็นอ้
Em 
ายตาย 
 
พุ่น
A 
บ่เจ้าสิฮั
D 
กกัน

INSTRU | D F#m | Bm A | G | A |
INSTRU | Bm A | G Bm | G | A |

( * ) ( ** )

INSTRU | D F#m | Bm A | G | A | A | D |เนื้อเพลง บ่เห็นโลงศพบ่ให้ฮักมา
ต้องเมื่อย่ส่ำใด๋ ทุ่มเทสำใด๋
กว่าสิได้ฮักมาน้อยหนึ่ง
รู้สึกนิดนึง ที่เจ้าให้กันมามัก
เหมิดง่ายซ้ำแม ท้อแหน่อยู่เด้
หัวใจที่เซไปหา อ้ายบ่มีค่า
ในสายตาเจ้าเลยซั่นบ่

พอคนใหม่ก็เป็นลายต่าง
จักเคียดอีหยังมีแต่สิไป
อ้ายเจ็บสําได๋ กับการนำเอาใจเจ้า

* หรือต้องให้อ้ายตาย พุ้นบ่
บ่เห็นโลงศพบ่ให้ฮักมา
อ้ายสิมีค่า เมื่อบ่หายใจพุ่นบ่
หรือต้องให้อ้ายตายพุ่นบ่
เจ้าจังสิมาขอขมา
กับผู้ชายคนที่เกิดมา ฮักเจ้าแป๋ตาย

** ต้องเมื่อยอีกหลาย ทุ่มเทอีกหลาย
สำหรับอ้ายยอมได้ทุกอย่าง
รู้ว่าเส้นทาง ข้างหน้ามีอันตราย
ขอเพียงเจ้าฮักจักหน่อย บ่คอยแต่สิมีใหม่
สิเห็นอ้ายตายพุ่นบ่เจ้าสิฮักกัน

( ดนตรี )

( * ) ( ** )
มิวสิควิดีโอ บ่เห็นโลงศพบ่ให้ฮักมา
เพลง บ่เห็นโลงศพบ่ให้ฮักมา
ศิลปิน โอมน้อยเมืองหนองคาย
คำร้องทำนอง ซอ เกษตรวิสัย
เรียบเรียง ตูนน้อย สวางอุบล
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend