คอร์ดเพลง อย่าสิจื่อ – ติ๊ก ปานา (คอร์ดง่ายๆ)

คอร์ดเพลง อย่าสิจื่อ ติ๊ก ปานา

ติ๊ก ปานา

คอร์ดเพลง อย่าสิจื่อ

ศิลปิน : ติ๊ก ปานา

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2019

คีย์คอร์ดเพลง อย่าสิจื่อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง อย่าสิจื่อ - ติ๊ก ปานา
คอร์ด อย่าสิจื่อ

Bm 
ฮักหลาย 
 
มันเจ็
C#m 
บหลายกะฮู้อยู่
..แต่บ่ฮู้ 
 
สิเซา
ฮักได้จั่งใด๋
..เหลือใจหลาย 
 
 
C#m 
ที่ลืมเจ้า
F#m 
บ่ได้
Bm 
ขั่นตัดใจบ่ไหว
 
กะ
ฮักให้ตายสา
ใจ 
 
อย่าสิ
จื่อ 
 
 

Bm 
ฮักหลาย 
 
มันเจ็
C#m 
บหลายกะฮู้อยู่
..แต่บ่ฮู้ 
 
สิเซา
ฮักได้จั่งใด๋
..เหลือใจหลาย 
 
 
C#m 
ที่ลืมเจ้า
F#m 
บ่ได้
Bm 
ขั่นตัดใจบ่ไหว
 
กะ
ฮักให้ตายสา
ใจ 
 
อย่าสิ
จื่อ 
 
 

Bm 
ฮักหลาย 
 
มันเจ็
C#m 
บหลายกะฮู้อยู่
..แต่บ่ฮู้ 
 
สิเซา
ฮักได้จั่งใด๋
..เหลือใจหลาย 
 
 
C#m 
ที่ลืมเจ้า
F#m 
บ่ได้
Bm 
ขั่นตัดใจบ่ไหว
 
กะ
ฮักให้ตายสา
ใจ 
 
อย่าสิ
จื่อ 
 
 

ติดตามคอร์ดเพลง อย่าสิจื่อ – ติ๊ก ปานา 5 กุมภานี้เนื้อเพลง อย่าสิจื่อ
ฮักหลาย มันเจ็บหลายกะฮู้อยู่
แต่บ่ฮู้ สิเซาฮักได้จั่งใด๋
เหลือใจหลาย ที่ลืมเจ้าบ่ได้
ขั่นตัดใจบ่ไหว
กะฮักให้ตายสาใจ อย่าสิจื่อ

ฮักหลาย มันเจ็บหลายกะฮู้อยู่
แต่บ่ฮู้ สิเซาฮักได้จั่งใด๋
เหลือใจหลาย ที่ลืมเจ้าบ่ได้
ขั่นตัดใจบ่ไหว
กะฮักให้ตายสาใจ อย่าสิจื่อ

ฮักหลาย มันเจ็บหลายกะฮู้อยู่
แต่บ่ฮู้ สิเซาฮักได้จั่งใด๋
เหลือใจหลาย ที่ลืมเจ้าบ่ได้
ขั่นตัดใจบ่ไหว
กะฮักให้ตายสาใจ อย่าสิจื่อ

ฮักหลาย มันเจ็บหลายกะฮู้อยู่
แต่บ่ฮู้ สิเซาฮักได้จั่งใด๋
เหลือใจหลาย ที่ลืมเจ้าบ่ได้
ขั่นตัดใจบ่ไหว
กะฮักให้ตายสาใจ อย่าสิจื่อ

ฮักหลาย มันเจ็บหลายกะฮู้อยู่
แต่บ่ฮู้ สิเซาฮักได้จั่งใด๋
เหลือใจหลาย ที่ลืมเจ้าบ่ได้
ขั่นตัดใจบ่ไหว
กะฮักให้ตายสาใจ อย่าสิจื่อ

ฮักหลาย มันเจ็บหลายกะฮู้อยู่
แต่บ่ฮู้ สิเซาฮักได้จั่งใด๋
เหลือใจหลาย ที่ลืมเจ้าบ่ได้
ขั่นตัดใจบ่ไหว
กะฮักให้ตายสาใจ อย่าสิจื่อ
มิวสิควิดีโอ อย่าสิจื่อ
คอร์ดเพลง อย่าสิจื่อ – ติ๊ก ปานา