หน้าแรก » หนู มิเตอร์ » คอร์ดเพลง สาวงามเมืองพิจิตร – หนู มิเตอร์

คอร์ดเพลง สาวงามเมืองพิจิตร – หนู มิเตอร์


INTRO | G Bm | Em | Am D |
INTRO | G D | G D | G |

 
สาวงามพิจิตร น่าพิศชว
นมอง
 
ไอ้หนุ่มวังท
อง 
 
หลงม
องสาวเ
มืองพิจิตร 
 
เพียงตาส
Em 
บตา 
 
ยิ่ง
พาหัวใจให้
คิด 
 
อยากบอกรักเ
ธอ 
 
อยากเจอยอดมิ
ตร
 
อยากฝาก
A7 
ชีวิต 
 
อยากคิดหมายป
อง
 
 

 
ผิวเรืองเหลืองผ่อง ดั่งทองมาเ
จือ 
 
งานวัดแข่งเ
รือ 
 
ท่าห
ลวงเหมือนดวงมาต้
อง 
 
น้องยืน
Em 
ดูเรือ 
 
อยู่เห
นือตลิ่งริมค
ลอง 
 
แอบรักโฉม
ตรู 
 
แอบดูแอบม
อง
 
ไอ้หนุ่มคะน
อง 
 
ตามชิดติดค
ลอง
Em 

 
* งานวัดท่า
Am 
หลวง 
 
บวงส
รวงพ่อเพ
ชร
 
Em 
ล้งหน้านาเส
ร็จ 
 
ลูกใ
ครจะไปสู่
ขอ
Em 
 
ทำนาหา
ทุน 
 
บนบ
านพึ่งบุญหลวง
พ่อ 
 
ขายข้าวใน
นา 
 
เก็บหาเงิ
นพอ 
 
จะ
A7 
ขอแต่งงานกั
บน้อง
 
 

 
** สาวงามพิจิตร อดีตชา
ละวัน
 
เธอลูกใคร
กัน 
 
เล่า
จ๊ะแม่จันทร์แ
สงส่อง 
 
หรือเป็นเชื้
Em 
อชาติ 
 
ทาย
าทตะเภาท
อง 
 
อยากเป็นตะ
เข้ว่ายเร่คาบน้
อง
 
พากลับวังท
อง 
 
เคล้าคลอแนบน
อน

INSTRU | G | C D | G | Em C |
INSTRU | G C | G C | G Em |

( * ) ( ** )

OUTRO | G Bm | Em | Am D | G |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สาวงามเมืองพิจิตร – หนู มิเตอร์
 โฆษณา