คอร์ดเพลง พบรักที่ปากน้ำโพ – หนู มิเตอร์

  
Text   

INTRO | Bb Dm | Gm F | Gm F | Bb | Bb |

 
พี่เป็นหนุ่มลุ่มเจ้าพระยา
Gm 
 ล่องเรือไป
ขายค้า
Bb 
 
เดินทางมา
หลายร้อยกิโล
Gm 
          
 
สายัณห์คล้อยต่ำ
Bb 
ลอยลำถึ
G7 
งปากน้ำโพ
Cm 
 
หันหัวเรือ
D7 
ล่ามโซ่
Gm 
ค้างปากน้ำโพ.
 
สักคืน
Bb 

 
พี่เร่ร่อนนอนกินกับเรือ
Gm 
 น้องจงคิด
เอื้อเฟื้อ
Bb 
 
ให้จอดเรือ
 หน้าบ้านขวัญ
Gm 
ยืน          
 
คืนนี้เดือนแจ่ม
Bb 
 ขอจอด
G7 
พักแรมซักคืน
Cm 
 
พอรุ่งเช้า
D7 
นอนตื่น
Gm 
 จะลาขวัญยืน
ล่องเรือต่อไ
Bb 
ป          
D7 

 
* เป็นบุญตา
Gm 
 ที่ได้มาป
ากน้ำโพ
Bb 
 
พบน้องคนโก้
Gm 
ผูกโบว์
ใส่เสื้อสีไพร
Gm 
          
 
น้ำใจเอื้อเฟื้อ
Bb 
 หนุ่มเรือ
G7 
ไม่อยากลาไกล
Cm 
 
อยากขายเรือ
D7 
ซื้อนา 
 
ซื้อไร่
Gm 
 
อยากอยู่ใกล้
 แม่ขนต
Cm 
างอน          

 
** รุ่งอรุณแล้วเจ้าแก้วตา
Gm 
 ต้องถอยเรือ
ก่อนหนา
Bb 
 
แม่ขวัญตา
พี่ขอลาก่
Gm 
อน          
 
ชาวเรือต้อยต่ำ
Bb 
ตัวดำเ
G7 
หมือนดินนาดอน
Cm 
 
โบกมือลาแ
D7 
ก้วตาขวัญอ่อน
Gm 
 
แม่ขนตางอน
 อย่าลืม.
Bb 
 
ชาวเรือ

INSTRU | Gm F | Bb F | Gm F |
INSTRU | Bb G7 | Cm D7 | Gm F | Bb D7 |

( * ) ( ** )

OUTRO | Bb Dm | Gm F | Gm F | Bb |

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend