หน้าแรก » หนู มิเตอร์ » คอร์ดเพลง สาวยโสธร – หนู มิเตอร์

คอร์ดเพลง สาวยโสธร – หนู มิเตอร์


INTRO | E B | E C#m | F#m B | E |

 
สาวยโ
สธร 
 
หัวใ
จงามงอนอยู่ไ
หน
C#m 
พี่หนุ่มบ้านไ
F#m 
กล
 
ขอม
G# 
อบหัวใจใ
C#m 
ห้เจ้า 
 
 
 
มอบความ
ฮักใหม่ 
 
 
C# 
ฮักใหม่หัวใจขอ
F#m 
งเฮา
 
เอาความห
ลังครั้งเคยโ
ง่เขลา
 
ความ
F#m 
เศร้าลอยลำน้ำ
ชี

 
สาวยโ
สธร 
 
 
หัวใจรักเจ้าทุ่
มเท
C#m 
พี่หนุ่มร่อ
F#m 
นเร่
 
บุพ
G# 
เพสร้างสรรค์ช
C#m 
นชื่น
 
แห่งความ
ฮักใหม่ 
 
 
C# 
ฮักใหม่ลุ่มน้ำลำ
F#m 
ชี 
 
มีมนต์ข
ลังฝังใน
ฤดี 
 
น้อง
นี้คงบ่ใจ
ดำ

 
* สาวอีส
าน 
 
ช่างส
วยตระการ
วิไล 
 
 
C#m 
 
สา
วแห่งเมือ
งใหม่ 
 
คง
บ่หลอกชายให้
ช้ำ
C#m 
 
สาวยโ
สธร 
 
บัง
อรคงบ่ใ
จดำ 
 
รับ
รักคนใต้ใจ
ช้ำ
 
น้องช่วยด
C# 
ามหัวใจด้ว
F#m 
ยที 
 
 

 
** สาวยโ
สธร 
 
หัวใ
จงามงอนอ
ยู่ไหน 
 
 
C#m 
 
โปรดเถิดดว
F#m 
งใจ 
 
โปรดม
G# 
อบหัวใจใ
C#m 
ห้พี่ 
 
 
 
มอบความ
ฮักใหม่ 
 
 
C# 
ฮักใหม่ลุ่มน้ำลำ
F#m 
ชี 
 
จากหนุ่มไ
ทยฮักใครล้
นปรี่ 
 
ร้อย
ปีพี่คงบ่
ลืม

INSTRU | E B | E C#m |
INSTRU | F#m G# | C#m B |
INSTRU | E C# | F#m B | E B | E |

( * ) ( ** )

OUTRO | C#m | C#m | E |
INSTRU Fade out

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : สาวยโสธร
ศิลปิน : หนู มิเตอร์ อาร์ สยาม
 โฆษณา