หน้าแรก » ทราย เจริญปุระ » คอร์ดเพลง ครูกระดาษทราย – ทราย เจริญปุระ

คอร์ดเพลง ครูกระดาษทราย – ทราย เจริญปุระ


INTRO | Bb Dm | Eb F | Eb F | Bb | F |

Bb 
ตั้งแต่วันที่
Dm 
พวกเรานั้นรู้จักครู
 
ไม่มี
Bb 
วันไหน
Dm 
ครู 
 
ไม่
Eb 
บ่น
Gm 
แต่ละคำระค
Dm 
ายบา
Eb 
ดหู 
 
ทุก
ทุกคน
Eb 
ไม่มีใ
ครอยากสนใจ 
 
 
Bb 
ครู
Dm 
 
Eb 
 

Bb 
ผิดอะไรนิดเ
Dm 
ดียว 
 
ครูเ
Eb 
ห็นเป็นเรื่องยาว
บ่นจนใครก็
Bb 
ดึง 
 
ไม่อยู่
Dm 
 
Eb 
 
Gm 
พวกเราเองก็เ
Dm 
ลยรว
Eb 
มหัวตั้งชื่
อครู
Eb 
เรียกคุณครู 
 
ว่า
ครูกระดาษท
Bb 
ราย
Bb7 

 
* แต่
Eb 
ครูคะรู้ไหม
 
ที่
Dm 
ครูคอยว่าเรา 
 
ดุ
Eb 
เรา 
 
 
อยู่ทุกวัน
Bb 
 
Bb7 
Eb 
ครูคะรู้ไหม 
 
กระ
Dm 
ดาษทรายแผ่
Gm 
นนั้น
 
นั่
Cm 
นเอง 
 
ขัดเกลาเราจนไ
ด้ดี

 
**  
Bb 
อยากให้วันนี้
Dm 
ครู 
 
ได้
Eb 
รู้ 
 
และได้
เห็น
Bb 
ว่าครูทำให้
Dm 
เป็น 
 
อย่า
Eb 
งนี้
Bb 
จากวันวานแม้
Dm 
พวกเร
Eb 
านั้น 
 
ไม่ค่
อยดี
Eb 
แต่เรามีวัน
นี้ 
 
เพราะครู

INSTRU | Bb Dm | Eb F | ( 2 Times )
INSTRU | Gm Dm | Eb F | Eb F | Bb Bb7 |

( * ) ( ** )
Bb 
.. 
 
 
Cm 
อยากจะบอกเร
ารักครู
 
คุณครูกระดาษทราย…
 

OUTRO | Bb Dm | Eb F | Bb |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ครูกระดาษทราย
ศิลปิน ทราย เจริญปุระ –
คำร้อง โรจน์ชนา วโรภาษ
ทำนอง / เรียบเรียง รามจิตติ หงสกุล
 โฆษณา