คอร์ดเพลง โสดแล้วน่ะ – น้องเจนนี่

  
Text   

โสดแล้วน่ะ – น้องเจนนี่


INTRO | C Am | F G | ( 2 Times )
INTRO | F Em | Dm G | F Em | Dm | G |

 
โสดแล้ว
C 
น่ะ 
 
อะโสดแล้วจริง
Am 
ๆ 
 
มันโครตโสดจ
F 
ริงๆ โสดจริงๆ นะเ
G 
ออ
 
จะเล่าให้
C 
ฟัง 
 
เพิ่งเลิกกับแฟนเมื้อกี้เ
Am 
ลย 
 
โดนบอกเลิกเฉยเ
F 
ลย 
 
มันเรื่องอะ
G 
ไร
 
แต่ก็
C 
นะ 
 
เราจะเสียใจไปเพื่ออ
Am 
ะไร (ร้องไห้ไปทำไม) เลิกก็หาเอาใ
F 
หม่ 
 
เอาให้ใหญ่กว่าเ
G 
ดิม

 
* จะจีบเราไ
F 
หมเรามีแต่ตัวกับหั
Em 
วใจ
 
แต่ถ้าเรารั
Dm 
กใครเรารักหมดใจนะเ
G 
ออ
 
ถ้าจีบตอน
F 
นี้เราแถมฟรี 
 
ไอดี
Em 
ไลน์
 
จะเช็คอะไรก็ตามส
Dm 
บาย 
 
คำว่าเป็นควายไม่
G 
มี

 
โสดแล้ว
C 
น่ะ 
 
อะโสดแล้วจริง
Am 
 
ก็โครตโสดจ
F 
ริงๆ โสดจริงๆ นะเ
G 
ออ
 
จีบเราหน่อยเราอ่อยแ
C 
ล้วน่ะ จีบน๊ะจ๊ะคนดี ค
Am 
นดี
 
ขออย่างเดียวที่ต้อง
F 
มี (สิ่งเดียวที่ต้อง
G 
มี)
 
เป็นแฟนที่ดีของเราก็
C 
พอ

 
โส
Am 
ดจริงน้องไม่แหลงเท็จ 
 
น้องไม่สอกเส็กนะพี่บ่าวเหอ
 
โห
Am 
มชายที่ทิ้งน้องไป 
 
น้องคิดในใจว่ามันชาดเบล๋อ
 
สา
Am 
วใต้ตาคมผมยาว 
 
ชอบไหมพี่บ่าวแต่งตัวเซอร์ๆ
 
น้อ
Am 
งโสดแล้วนะรู้ยัง จีบดูสักครั้งตะพี่บ่าว เ
G 
ห้อ…

INSTRU | F | Em | Dm | G | F | Em | Dm | Dm | G |

( * , * )

 
โสดแล้ว
C 
น่ะ 
 
อะโสดแล้วจริง
Am 
 
ก็โครตโสดจริ
Am 
ง ๆ โสดจริงๆ นะเ
G 
ออ 
 
ก็โสดแล้วจริงๆ

INSTRU | F | Em | Dm | G | F | Em | Dm | Dm | G | C |

เนื้อเพลง
โสดแล้วน่ะ อะโสดแล้วจริงๆ
มันโครตโสดจริงๆ โสดจริงๆ นะเออ
จะเล่าให้ฟัง เพิ่งเลิกกับแฟนเมื้อกี้เลย
โดนบอกเลิกเฉยเลย มันเรื่องอะไร
แต่ก็นะ เราจะเสียใจไปเพื่ออะไร (ร้องไห้ไปทำไม)
เลิกก็หาเอาใหม่ เอาให้ใหญ่กว่าเดิม

* จะจีบเราไหมเรามีแต่ตัวกับหัวใจ
แต่ถ้าเรารักใครเรารักหมดใจนะเออ
ถ้าจีบตอนนี้เราแถมฟรี ไอดีไลน์
จะเช็คอะไรก็ตามสบาย คำว่าเป็นควายไม่มี

โสดแล้วน่ะ อะโสดแล้วจริงๆ
ก็โครตโสดจริงๆ โสดจริงๆ นะเออ
จีบเราหน่อยเราอ่อยแล้วน่ะ จีบน๊ะจ๊ะคนดี คนดี
ขออย่างเดียวที่ต้องมี (สิ่งเดียวที่ต้องมี)
เป็นแฟนที่ดีของเราก็พอ

โสดจริงน้องไม่แหลงเท็จ น้องไม่สอกเส็กนะพี่บ่าวเหอ
โหมชายที่ทิ้งน้องไป น้องคิดในใจว่ามันชาดเบล๋อ
สาวใต้ตาคมผมยาว ชอบไหมพี่บ่าวแต่งตัวเซอร์ๆ
น้องโสดแล้วนะรู้ยัง จีบดูสักครั้งตะพี่บ่าว เห้อ…

( ดนตรี )

( * , * )

โสดแล้วน่ะ อะโสดแล้วจริงๆ
ก็โครตโสดจริงๆ โสดจริงๆ นะเออ
ก็โสดแล้วจริงๆ
คอร์ดเพลง โสดแล้วน่ะ - น้องเจนนี่
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend