หน้าแรก » Percher » คอร์ดเพลง โคตรคิดถึง – Percher

คอร์ดเพลง โคตรคิดถึง – Percher

โคตรคิดถึง – Percher


INTRO | B E | F#m B | F#m E | A B |
INTRO | E | A | E | B |

 
มันไม่คุ้
C#m 
นเลย 
 
ตื่นน
อนคนเดี
ยวทุ
C#m 
กเช้า
 
 
มันไม่ค่อ
C#m 
ยชิน 
 
กับก
ารลำ
พังไม่เหลื
C#m 
อใคร 
 
 
 
แทบจะเป็นใบ้
C#m 
เลย 
 
เมื่อก่
อนเคย
คุยกันทุก
C#m 
เช้า 
 
 
 
 
แต่พอเธอหาย
C#m 
ไป 
 
ทุกอ
ย่างก็
ดูเงีย
C#m 
บงัน 
 
 

 
* อยากจะ
F#m 
ย้อนกลับ
ไป
 
วันที่
เรานั้นได้
G#m 
เคยได้ 
 
 
C#m 
คบ.. 
 
กัน
 
อยากก
ลับไปแก้
F#m 
ไข..
Am 
 
ทุกเรื่องราวร้
ายๆ

 
** โครตจะคิ
ดถึงเลย 
 
แต่
Ab 
ทำอะไรไม่ได้สักอย่
C#m 
าง 
 
 
 
 
อยากกลับไปเหมือนเ
ดิม 
 
แต่
Ab 
ติดตรงที่เธอมีเขาแ
C#m 
ล้ว
 
เธอ
มีเขาแ
ล้ว..

( * , ** , ** )

INSTRU | E | G#m | C#m | A B | E | Ab | C#m |

 
ครตจะคิด
ถึง.. 
 
ลย…

เนื้อเพลง
มันไม่คุ้นเลย ตื่นนอนคนเดียวทุกเช้า
มันไม่ค่อยชิน กับการลำพังไม่เหลือใคร
แทบจะเป็นใบ้เลย เมื่อก่อนเคยคุยกันทุกเช้า
แต่พอเธอหายไป ทุกอย่างก็ดูเงียบงัน

* อยากจะย้อนกลับไป
วันที่เรานั้นได้เคยได้ คบ.. กัน
อยากกลับไปแก้ไข.. ทุกเรื่องราวร้ายๆ

** โครตจะคิดถึงเลย แต่ทำอะไรไม่ได้สักอย่าง
อยากกลับไปเหมือนเดิม แต่ติดตรงที่เธอมีเขาแล้ว
เธอมีเขาแล้ว..

( * , ** , ** )

( ดนตรี )

โครตจะคิดถึง.. เลย
ติดต่องานแสดง โทร 02-234-6669
PERCHER โคตรคิดถึง
 โฆษณา