คอร์ดเพลง ซายอกาเซะห์แดมอ – อานัส ต้นกล้าคนเพลง

  
Text   

INTRO | A | F#m | D | E |

 
ได้มาเจ
อน้องสาวคนงาม
 
สาวอิสลา
F#m 
มผิวขาวตาคม
 
จมู
กก็โด่ง ๆ ช่างสวยเกินใค
 
น้องนั้นพู
ดภาษายาวี ตัวบังนี้
F#m 
อาจไม่เข้าใจ
 
มันแปล
ว่าอะไร แต่ความจริงใจ
บังมีเกินร้อย..

 
อยากโท
C#m 
รไปหาทุกวั
F#m 
 
แต่ไม่รู้
เธอใช้เบอร์อะไ
 
อยากจะบอ
C#m 
กว่ารัก 
 
รักเธ
F#m 
อมากมาย
 
เธอจะรู้
หม้าย.. 
 
หากฉันไม่
C#m 
พูดไป
 
เธอจะรู้
หม้าย.. 
 
หากบอกเพีย
C#m 
งสายตา
 
จะรวบรว
มความกล้า.. 
 
บอกเธอยังไง..

 
คำว่าซาย
อกาเชะห์แดม
อ..
 
นั้นแปลว่าไห
C#m 
ร่..สักที
F#m 
 
เธอก็ทำ
เป็นบัดสี
  
 
หน้าแดง
ก่ำ
 
คำว่ายาเง
าะเป็นพันพรื
อ ที่แหลงม
C#m 
าอย่างนั้
F#m 
 
เธอก็บอ
กตอบมาพลั
น 
 
เรารักสู

INSTRU | D E | C#m F#m | D | E |

 
อยากโท
C#m 
รไปหาทุกวั
F#m 
 
แต่ไม่รู้
เธอใช้เบอร์อะไ
 
อยากจะบอ
C#m 
กว่ารัก 
 
รักเธ
F#m 
อมากมาย
 
เธอจะรู้
หม้าย.. 
 
หากฉันไม่
C#m 
พูดไป
 
เธอจะรู้
หม้าย.. 
 
หากบอกเพีย
C#m 
งสายตา
 
จะรวบรว
มความกล้า.. 
 
บอกเธอยังไง..

 
คำว่าซาย
อกาเชะห์แดม
อ..
 
นั้นแปลว่าไห
C#m 
ร่..สักที
F#m 
 
เธอก็ทำ
เป็นบัดสี
  
 
หน้าแดง
ก่ำ
 
คำว่ายาเง
าะเป็นพันพรื
อ ที่แหลงม
C#m 
าอย่างนั้
F#m 
 
เธอก็บอ
กตอบมาพลั
น 
 
เรารักสู

 
คำว่าซาย
อกาเชะห์แดม
อ..
 
นั้นแปลว่าไห
C#m 
ร่..สักที
F#m 
 
เธอก็ทำ
เป็นบัดสี
  
 
หน้าแดง
ก่ำ
 
คำว่ายาเง
าะเป็นพันพรื
อ ที่แหลงม
C#m 
าอย่างนั้
F#m 
 
เธอก็บอ
กตอบมาพลั
น 
 
เรารักสู

 
บังจะบอ
Bm 
กน้องเหมือนกั
น..
 
ซายอกาเชะห์แดม
อ..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ซายอกาเซะแดห์มอ (คอร์ด)
ศิลปิน อานัส ต้นกล้าฅนเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend