คอร์ดเพลง เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) – เพชร โอสถานุเคราะห์