หน้าแรก » อันดา » คอร์ดเพลง ไม่อยากจะรู้ – อันดา (ร้องแก้กอดจูบลูบคลำ)

คอร์ดเพลง ไม่อยากจะรู้ – อันดา (ร้องแก้กอดจูบลูบคลำ)

คอร์ดเพลง ไม่อยากจะรู้ – อันดา

อันดา

คอร์ดเพลง ไม่อยากจะรู้

ศิลปิน : อันดา

แนวเพลง : #ลูกทุ่งเพื่อชีวิต

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ไม่อยากจะรู้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ด ไม่อยากจะรู้ - อันดา
คอร์ด

INTRO | G | G | G | G |
INTRO | G | D | Em | Bm |
INTRO | C | Bm | Am | D | D |
INTRO | Em | Em| Em | Em |

 
*  
Em 
ไม่อยากจะรู้ว่าเธอเค
ยรักใครมาก่อน
 
ม่อยากจะรู้ว่าเธอเ
คยนอนกอดกับใคร
Em 
ไม่อยากจะรู้ว่าเธอเ
คย
 
คิด
ถึงใคร โว๊ะ.. โ
ว 
 
..
 
Em 
ม่อยากจะรู้ว่าเธอเ
คยกอดใครมาแล้ว
 
ม่อยากจะรู้ว่าเธอเ
คยจูบใครมาก่อน
 
Em 
ม่อยากจะรู้ว่าเธอเ
คย 
 
โอ๊ะ
ๆๆ 
 
โอ๊ะโ
อย..

 
** ผิดรู้ไ
หมที่เธอ 
 
ไม่ได้เ
ก็บไว้
 
Em 
ห้ฉันใช้เป็นค
Bm 
นแรก
 
ที่เ
คยกอด 
 
ที่หอ
Bm 
มแก้ม
 
ที่
Am 
เธอไปทำให้ใ
ครอะ
 
ผิดรู้ไ
หมที่พูด 
 
ว่า
รักเธอเคย
 
ชอบ
Em 
ใครและคิดถึ
Bm 
งใคร
 
ไม่ต้
องบอกให้เสี
Bm 
ยใจ
 
ลั้
Am 
ลลามากับใ
ครๆ 
 
โอ๊ะโอย..

INSTRU | Em | ( 4 Times )

( * , ** )

OUTRO | Em | Em | Em | Em | ( 2 Times ) | Em |เนื้อเพลง
* ไม่อยากจะรู้ว่าเธอเคยรักใครมาก่อน
ไม่อยากจะรู้ว่าเธอเคยนอนกอดกับใคร
ไม่อยากจะรู้ว่าเธอเคย
คิดถึงใคร โว๊ะ.. โว..
ไม่อยากจะรู้ว่าเธอเคยกอดใครมาแล้ว
ไม่อยากจะรู้ว่าเธอเคยจูบใครมาก่อน
ไม่อยากจะรู้ว่าเธอเคย โอ๊ะๆๆ โอ๊ะโอย..

ผิดรู้ไหมที่เธอ ไม่ได้เก็บไว้
ให้ฉันใช้เป็นคนแรก
ที่เคยกอด ที่หอมแก้ม
ที่เธอไปทำให้ใครอะ
ผิดรู้ไหมที่พูด ว่ารักเธอเคย
ชอบใครและคิดถึงใคร
ไม่ต้องบอกให้เสียใจ
ลั้ลลามากับใครๆ โอ๊ะโอย..

( ดนตรี )

ไม่อยากจะรู้ว่าเธอเคยรักใครมาก่อน
ไม่อยากจะรู้ว่าเธอเคยนอนกอดกับใคร
ไม่อยากจะรู้ว่าเธอเคย
คิดถึงใคร โว๊ะ.. โว
ไม่อยากจะรู้ว่าเธอเคยกอดใครมาแล้ว
ไม่อยากจะรู้ว่าเธอเคยจูบใครมาก่อน
ไม่อยากจะรู้ว่าเธอเคย โอ๊ะๆๆ โอ๊ะโอย..

ผิดรู้ไหมที่เธอ ไม่ได้เก็บไว้
ให้ฉันใช้เป็นคนแรก
ที่เคยกอด ที่หอมแก้ม
ที่เธอไปทำให้ใครอะ
ผิดรู้ไหมที่พูด ว่ารักเธอเคย
ชอบใครและคิดถึงใคร
ไม่ต้องบอกให้เสียใจ
ลั้ลลามากับใครๆ โอ๊ะโอย..

( ดนตรี )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ไม่อยากจะรู้
ศิลปิน อันดา
คำร้อง ศรีสกล สมทรง/อันดา
ทำนอง ศรีสกล สมทรง
เรียบเรียง วง L กฮ
 โฆษณา