คอร์ดเพลง คนขี้อาย – อานัส ต้นกล้าฅนเพลง

  
Text   

คอร์ดเพลง คนขี้อาย – อานัส ต้นกล้าฅนเพลง

อานัส ต้นกล้าฅนเพลง

คอร์ดเพลง คนขี้อาย

ศิลปิน : อานัส ต้นกล้าฅนเพลง

แนวเพลง : #ใต้

อัลบั้ม : Single

คีย์คอร์ดเพลง คนขี้อาย คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง คนขี้อาย - อานัส ต้นกล้าฅนเพลง
คอร์ด

INTRO | D | F#m | G | A |
INTRO | Bm | F#m | G | A | A |

 
อยากจะเ
D 
ด็ดดอกฟ้ามาดอ
F#m 
มดม
 
แต่ว่าใ
G 
จฉันมันไม่กล้าบ
D 
อก
Bm 
กลัวว่าจะ
F#m 
ช้ำชอก
 
หากว่า
Em 
บอกคำรักออ
A 
กไป
 
เป็นแค่ช
D 
ายเซอร์ ๆ ค
F#m 
นหนึ่ง
 
แอบคิด
G 
ถึงและคอยห่ว
D 
งใย
 
คิ
Bm 
ดถึงเธออยู่
F#m 
ร่ำไป
 
แต่ไ
Em 
ม่หาญบอกไปสั
A 
กที
 
 
* แต่วั
Bm 
นนี้เห็นทีจ
F#m 
ะต้องเอ่ย
Em 
เอ่ยความใ
A 
นใจ
 
ที่เอ่
Bm 
อล้นนั้นเต็มอยู่ข้
F#m 
างใน
 
หากว่า
G 
พูดออกไป 
 
แต่ไม่ก
A 
ล้า

 
** เป็นคนขี้อ
G 
าย
A 
 ปากไม่หา
F#m 
ญบอก
Bm 
 
ไม่กล้าแ
Em 
สดงออก 
 
มันอ
A 
อกมาจากหั
D 
วใจ
 
เลยมอบเพล
G 
งนี้
A 
 เป็นสื่อแท
F#m 
นใจ
Bm 
 
ให้เธอไ
Em 
ด้รู้เอาไว้ 
 
ว่า
A 
ฉัน
 
ให้เธ
Em 
อได้รู้เอาไว้ 
 
ว่า
A 
ฉัน
 
(คิดยังไงกับเธอ)
 

INSTRU | D | Bm | F#m | Em A |
INSTRU | D | Bm | F#m | G | A |

( *, **, ** )

 
ให้เธอไ
Em 
ด้รู้เอาไว้ 
 
ว่า
A 
ฉัน 
 
มันรั
D 
กเธอ…เนื้อเพลง
อยากจะเด็ดดอกฟ้ามาดอมดม
แต่ว่าใจฉันมันไม่กล้าบอก
กลัวว่าจะช้ำชอก หากว่าบอกคำรักออกไป
เป็นแค่ชายเซอร์ ๆ คนหนึ่ง
แอบคิดถึงและคอยห่วงใย
คิดถึงเธออยู่ร่ำไป แต่ไม่หาญบอกไปสักที

แต่วันนี้เห็นทีจะต้องเอ่ย เอ่ยความในใจ
ที่เอ่อล้นนั้นเต็มอยู่ข้างใน
หากว่าพูดออกไป แต่ไม่กล้า

เป็นคนขี้อาย ปากไม่หาญบอก
ไม่กล้าแสดงออก มันออกมาจากหัวใจ
เลยมอบเพลงนี้ เป็นสื่อแทนใจ
ให้เธอได้รู้เอาไว้ ว่าฉัน
ให้เธอได้รู้เอาไว้ ว่าฉัน คิดยังไงกับเธอ

แต่วันนี้เห็นทีจะต้องเอ่ย เอ่ยความในใจ
ที่เอ่อล้นนั้นเต็มอยู่ข้างใน
หากว่าพูดออกไป แต่ไม่กล้า

เป็นคนขี้อาย ปากไม่หาญบอก
ไม่กล้าแสดงออก มันออกมาจากหัวใจ
เลยมอบเพลงนี้ เป็นสื่อแทนใจ
ให้เธอได้รู้เอาไว้ ว่าฉัน
ให้เธอได้รู้เอาไว้ ว่าฉัน

เป็นคนขี้อาย ปากไม่หาญบอก
ไม่กล้าแสดงออก มันออกมาจากหัวใจ
เลยมอบเพลงนี้ เป็นสื่อแทนใจ
ให้เธอได้รู้เอาไว้ ว่าฉัน
ให้เธอได้รู้เอาไว้ ว่าฉัน
ให้เธอได้รู้เอาไว้ ว่าฉัน มันรักเธอ
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
คนขี้อาย อานัส ต้นกล้าฅนเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend