คอร์ดเพลง ปู่ชิว สมชาย ใหญ่

  
Text   

คอร์ดเพลง ปู่ชิว

คีย์คอร์ดเพลง ปู่ชิว คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bm | Bm | A | Bm |
INTRO | Bm | A | Bm | Bm | A | Bm |

 
(สามสิบปีเล่นดนตรีบนหลังเขา  
 
 
เล่าเรื่องราวเก่าๆ สู่ลูกหลาน
 
 
ความรักแท้แน่จริงคงทนนาน  
 
 
เหมือนนิทานขานบทเพลงตามสายลม)
 

 
มันเหมือนนิย
A 
าย 
 
ชีวิตของชายหลัง
Bm 
เขา
 
ใบหน้าเศ
A 
ร้าๆ 
 
เรื่องราวความรักขื่
D 
นขม
 
เคยมีคน
A 
รัก 
 
แต่เธอจากไปเหมือ
F#m 
นลม
 
อกช้ำตรอ
Bm 
มตรม 
 
ระ
A 
ทมอยู่เพียงเดีย
Bm 
วดาย
A 
Bm 

 
ทุกๆ รุ่งเ
A 
ช้า 
 
ปีนเขาเพื่อไปบร
Bm 
รเลง
 
ขับร้องบ
A 
ทเพลง 
 
บรรเลงเพื่อปลอบใ
D 
จเธอ
 
ยังมั่นใน
A 
รัก 
 
สื่อสารฝากไปเ
F#m 
สมอ
 
ยังอยากพ
Bm 
บเจอ 
 
อยากเ
A 
ห็นรอยยิ้มอี
Bm 
กครา

 
น้ำตาน
D 
อง 
 
ทำน
A 
องเพลงแสนจ
Bm 
ะเศร้า
 
สายลมคล
A 
ะเคล้า 
 
ผสมก้องตาม
Bm 
ภูผา
 
โปรดจงรั
A 
บรู้ 
 
รักนี้ไม่ขาดซักค
D 
รา
 
สิ้นเสียง
Em 
คำลา 
 
จะ
A 
มาพบเธออี
Bm 
กที
A 
Bm 

 
ความหลังในใ
A 
จ 
 
เมื่อเธอจากไปไม่
Bm 
หวน
 
นั่งคิดทบท
A 
วน 
 
ชีวิตก็เป็นอย่า
D 
งนี้
 
อยากบอกกับใ
A 
คร 
 
ให้เขาเข้าใจ
F#m 
ซักที
 
รักที่คุ
Bm 
ณมี 
 
รัก
A 
ษาให้ดีก่อ
Bm 
นสาย

INSTRU | A | Bm | A | D |
INSTRU | A | F#m | Bm A |
INSTRU | Bm A | Bm |

 
น้ำตาน
D 
อง 
 
ทำน
A 
องเพลงแสนจ
Bm 
ะเศร้า
 
สายลมคล
A 
ะเคล้า 
 
ผสมก้องตาม
Bm 
ภูผา
 
โปรดจงรั
A 
บรู้ 
 
รักนี้ไม่ขาดซักค
D 
รา
 
สิ้นเสียงคำ
Em 
ลา 
 
จะ
A 
มาพบเธออี
Bm 
กที
A 
Bm 

 
ความหลังในใ
A 
จ 
 
เมื่อเธอจากไปไม่
Bm 
หวน
 
นั่งคิดทบท
A 
วน 
 
ชีวิตก็เป็นอย่า
D 
งนี้
 
อยากบอกกับใ
A 
คร 
 
ให้เขาเข้าใจ
F#m 
ซักที
 
รักที่คุ
Bm 
ณมี 
 
รัก
A 
ษาให้ดีก่อ
Bm 
นสาย

 
รักที่คุ
Em 
ณมี 
 
รัก
A 
ษาให้ดี
Bm 
ก่อนสาย..

เพลง ปู่ชิว ศิลปิน สมชาย ใหญ่
ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-318-6565 ต่อ 106 -107
สมชาย ใหญ่ รถไฟดนตรี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend