คอร์ดเพลง ต่อชีวิตอ้ายแหน่ – แม็คกี้ ฤทธิศร

  
Text   

คอร์ดเพลง ต่อชีวิตอ้ายแหน่
ศิลปิน แม็คกี้ ฤทธิศร
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ต่อชีวิตอ้ายแหน่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dmaj7 | C#m7 | Bm7 | E |

 
กี่
A 
วันที่เลยผ่าน 
 
กี่
F#m 
เดือนกี่ปีที่ผ่านมา
 
ช่วงเว
D 
ลาดีดีที่สอ
E 
งเฮาเดินร่ว
A 
มทาง
 
ว่าสิ
A 
ฮักกันฮอดมื้อตาย 
 
ชั่
F#m 
วฟ้าดินสลายบ่ไกลห่าง
 
สิจั
D 
บมือร่วมทาง 
 
สิบ่ทิ้
E 
งกัน

Bm 
ฝันมาพังท
E 
ลาย 
 
ในวัน
C#m 
ที่ใจของเจ้าหม
F#m 
ดฮักกัน
 
เห
D 
ตุผลสั้นสั้นให้เฮาจบกัน 
 
น้อ
E 
งมีคนใหม่

 
* ต่อชีวิตอ้า
A 
ยแหน่ 
 
ต่
F#m 
อลมหายใจให้อ้ายแหน่
 
หั
D 
วใจมันยังอ่อนแอ 
 
 
E 
บ่พร้อมสิฮับความจริง
 
ไว้ชีวิตอ้า
A 
ยแหน่ 
 
ต้อ
F#m 
งตายแท้แท้คือเรื่องจริง
 
D 
งจบ 
 
เบิ่
E 
ดทุกสิ่ง 
 
เมื่อเธอบอกเลิ
A 
กกัน
E 

 
ขา
A 
ดเจ้าสิอยู่จั่งได๋ 
 
ต่อเ
F#m 
วลาให้อ้ายแหน่หล่า
 
หา
D 
กความฮักของอ้าย
E 
มีค่า 
 
ยังเหลือใ
A 
นใจ

 
สิบ่
A 
รั้งเจ้าต่อจากนั้น 
 
บ่ฝื
F#m 
นกันคันเจ้าสิไป
 
ต่อใ
D 
ห้ล่ามโซ่ฮักเฮาไว้ 
 
กะดึงใจเจ้า
E 
บ่อยู่

( * )

INSTRU | D E | F#m | D | E | E |

 
ต่อชีวิตอ้า
A 
ยแหน่ 
 
ต่
F#m 
อลมหายใจให้อ้ายแหน่
 
หั
D 
วใจมันยังอ่อนแอ 
 
 
E 
บ่พร้อมสิฮับความจริง
 
ไว้ชีวิตอ้า
A 
ยแหน่
 
ต้อ
F#m 
งตายแท้แท้คือเรื่องจริง
 
D 
งจบเบิ่
E 
ดทุกสิ่ง 
 
โอ้ย…

 
ต่อชีวิตอ้า
A 
ยแหน่ 
 
ต่
F#m 
อลมหายใจให้อ้ายแหน่
 
หั
D 
วใจมันยังอ่อนแอ 
 
 
E 
บ่พร้อมสิฮับความจริง
 
ไว้ชีวิตอ้า
A 
ยแหน่
 
ต้อ
F#m 
งตายแท้แท้คือเรื่องจริง
 
D 
งจบ 
 
เบิ่
E 
ดทุกสิ่ง..
 
เมื่อเธอบอกเลิกกัน
 

OUTRO | Dmaj7 | C#m7 | Bm7 | E | Amaj7 |

เนื้อเพลง ต่อชีวิตอ้ายแหน่
กี่วันที่เลยผ่าน กี่เดือนกี่ปีที่ผ่านมา
ช่วงเวลาดีดีที่สองเฮาเดินร่วมทาง
ว่าสิฮักกันฮอดมื้อตาย ชั่วฟ้าดินสลายบ่ไกลห่าง
สิจับมือร่วมทาง สิบ่ทิ้งกัน

ฝันมาพังทลาย ในวันที่ใจของเจ้าหมดฮักกัน
เหตุผลสั้นสั้นให้เฮาจบกัน น้องมีคนใหม่

ต่อชีวิตอ้ายแหน่ ต่อลมหายใจให้อ้ายแหน่
หัวใจมันยังอ่อนแอ บ่พร้อมสิฮับความจริง
ไว้ชีวิตอ้ายแหน่
ต้องตายแท้แท้คือเรื่องจริง
คงจบเบิ่ดทุกสิ่ง เมื่อเธอบอกเลิกกัน

ขาดเจ้าสิอยู่จั่งได๋ ต่อเวลาให้อ้ายแหน่หล่า
หากความฮักของอ้ายมีค่า ยังเหลือในใจ

สิบ่รั้งเจ้าต่อจากนั้น บ่ฝืนกันคันเจ้าสิไป
ต่อให้ล่ามโซ่ฮักเฮาไว้ กะดึงใจเจ้าบ่อยู่

ต่อชีวิตอ้ายแหน่ ต่อลมหายใจให้อ้ายแหน่
หัวใจมันยังอ่อนแอ บ่พร้อมสิฮับความจริง
ไว้ชีวิตอ้ายแหน่
ต้องตายแท้แท้คือเรื่องจริง
คงจบเบิ่ดทุกสิ่ง เมื่อเธอบอกเลิกกัน

( ดนตรี )

ตต่อชีวิตอ้ายแหน่ ต่อลมหายใจให้อ้ายแหน่
หัวใจมันยังอ่อนแอ บ่พร้อมสิฮับความจริง
ไว้ชีวิตอ้ายแหน่
ต้องตายแท้แท้คือเรื่องจริง
คงจบเบิ่ดทุกสิ่ง โอ้ย…

ต่อชีวิตอ้ายแหน่ ต่อลมหายใจให้อ้ายแหน่
หัวใจมันยังอ่อนแอ บ่พร้อมสิฮับความจริง
ไว้ชีวิตอ้ายแหน่
ต้องตายแท้แท้คือเรื่องจริง
คงจบ เบิ่ดทุกสิ่ง..
เมื่อเธอบอกเลิกกัน
เพลง : ต่อชีวิตอ้ายแหน่
ศิลปิน : แม็คกี้ ฤทธิศร
คำร้อง/ทำนอง : แม็คกี้ ฤทธิศร
เรียบเรียง : นัธทวัฒน์ มีดินดำ
สังกัด : ซาวด์มีแฮง เรคคอร์ด
แม็คกี้ ฤทธิศร - ต่อชีวิตอ้ายแน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend