คอร์ดเพลง ดูแลเจ้าของดี ๆ เด้อ – อุ๋งอิ๋ง ภิญญาพัชญ์

  
Text   

คอร์ดเพลง ดูแลเจ้าของดี ๆ เด้อ
คอร์ด เนื้อเพลง
ศิลปิน อุ๋งอิ๋ง ภิญญาพัชญ์

คีย์คอร์ดเพลง ดูแลเจ้าของดี ๆ เด้อ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Bm | Bm | Am D | G |
INTRO | C | Bm | Am D | G |

 
ฮู้
G 
บ่.. ว่าไผ เป็นคนเสี
Em 
ยใจที่สุดในโลก
 
ฮู้
C 
บ่.. 
 
ว่าเจ็บพอปา
D 
นหยัง
 
แป๋
G 
ตาย….เมื่ออ้ายเลือกที่สิ
Em 
ถิ่มให้จบทุกอย่าง
 
บอกว่
Am 
าบ่เป็นหยัง 
 
จบกันเว้าแบบง่า
D 
ย 
 

 
* ย่อ
G 
นเขานั้นบ่ 
 
ที่เฮ็ดใ
Em 
ห้อ้ายลืมได้ทุกอย่าง
 
ย่อ
C 
นเขาเฮ็ดน้องเบิดควา
D 
มหมาย
 
เห็
Bm 
นอยู่ 
 
ว่าอ้ายเฮ็ดดีนำ
Em 
เขาแป๋ล้มแป๋ตาย
 
สุ
Am 
ดท้ายกะถิ่มน้องไป…บ่
D 
ลา

 
** ห้ามน้ำ
C 
ตา 
 
ห้ามน้ำ
D 
ตา
 
อย่าไหล
G 
มาใ
Bm 
ห้เขาได้เ
Em 
ห็น
 
แม่นสิเ
C 
ป็นค
D 
นแพ้ที่อ้ายบ่
G 
มอง
 
แต่อยากบอ
C 
กอ้ายคำสุ
D 
ดท้าย
 
ก่อนที่เ
G 
ขา
Bm 
สิมาแท
Em 
นน้อง
 
C 
ห้อ้ายดูแลเจ้
D 
าของ ดี  
G 
ๆ 
 
เด้อ

INSTRU | Bm | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm | Am D | G |

( *, **, ** )

 
แต่อยากบอ
C 
กอ้ายคำสุ
D 
ดท้าย
 
ก่อนที่เ
G 
ขา
Bm 
สิมาแท
Em 
นน้อง
 
C 
ห้อ้ายดูแลเจ้
D 
าของ ดี  
G 
ๆ 
 
เด้อ

 
C 
ห้อ้ายดูแลเจ้
D 
าของ ดี  
G 
ๆ 
 
เด้อ…

เนื้อเพลง
ฮู้บ่…ว่าไผ เป็นคนเสียใจที่สุดในโลก
ฮู้บ่…ว่าเจ็บพอปานหยัง
แป๋ตาย….เมื่ออ้ายเลือกที่สิถิ่มให้จบทุกอย่าง
บอกว่าบ่เป็นหยัง จบกันเว้าแบบง่าย ๆ

หย่อนเขานั้นบ่ ที่เฮ็ดให้อ้ายลืมได้ทุกอย่าง
หย่อนเขาเฮ็ดน้องเบิดความหมาย
เห็นอยู่ ว่าอ้ายเฮ็ดดีนำเขาแป๋ล้มแป๋ตาย
สุดท้ายกะถิ่มน้องไป….บ่ลา

ห้ามน้ำตา ห้ามน้ำตา อย่าไหลมาให้เขาได้เห็น
แม่นสิเป็นคนแพ้ที่อ้ายบ่มอง
แต่อยากบอกอ้ายคำสุดท้าย
ก่อนที่เขาสิมาแทนน้อง
ให้อ้ายดูแลเจ้าของ ดี ๆ เด้อ

ย่อนเขา…นั้นบ่ที่เฮ็ดให้อ้ายลืมได้ทุกอย่าง
ย่อนเขา…เฮ็ดน้องเบิดควมหมาย
เห็นอยู่ ว่าอ้ายเฮ็ดดีนำเขาแป๋ล้มแป๋ตาย
สุดท้ายกะถิ่มน้องไป….บ่ลา
ดูแลเจ้าของดี ๆ เด้อ คอร์ด เนื้อเพลง
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง / จินนี่ ภูไท
อุ๋งอิ๋ง ภิญญาพัชญ์ - ดูแลเจ้าของดี ๆ เด้อ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend