คอร์ดเพลง อ้ายเลือกเขา – จีจี้ จีรวรรณ

  
Text   

คอร์ดเพลง อ้ายเลือกเขา
ศิลปิน จีจี้ จีรวรรณ
อัลบั้ม Single เพลงใหม่

คีย์คอร์ดเพลง อ้ายเลือกเขา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | G | Bm | C | D |

 
ก็ใจมั
G 
นรู้ 
 
ว่าอ้ายกะต้องเลือ
Bm 
กเขา
 
สุดท้า
C 
ยเราก็โดนความเห
D 
งาเข้ามา
G 
ทำร้าย
 
ได้แต่
C 
นั่งเช็ดน้ำ
D 
ตา 
 
 
Bm 
จนบ่มีสิ
Em 
ไหล
 
อ้ายถิ่มน้อ
Am 
งไปกับคนใหม่บ่เค
D 
ยใยดี

 
* คบกั
Am 
นมาตั้งโดนหลายปี
 
แต่จบฮั
Bm 
กนี้แค่เพียงวันเดียว
 
อ้ายบ่เ
Am 
คยแลเหลียว 
 
บ่เคยส
D 
นใจ 
 
โฮ…

 
** เกิดชา
G 
ติใดขออย่าได้พ
Bm 
บเจอ
 
คนจั่งอ้
C 
าย 
 
บ่เคยจ
D 
ริงใจ
 
ต่อให้
G 
ฮัก 
 
ทุกลมหา
Bm 
ยใจ
 
คำตอบสุ
Am 
ดท้าย 
 
อ้ายก็
D 
ยังเลือกเขาอ
G 
ยู่ดี

C 
..ก็พอเข้า
Cm 
ใจอ้ายอยาก
Bm 
มี..ค
Em 
นใหม่
C 
..สิจำเอาไว้อ้ายมัน
D 
คนตอแหล

INSTRU | G | Bm | C | D |
INSTRU | G | Bm | Am | D |

( *, **, ** )

 
พอเถอะพอกั
Am 
นที.
Cm 
.. 
 
อย่ากลับมา
G 
..อีกเลย…

เนื้อเพลง อ้ายเลือกเขา
ก็ใจมันรู้ ว่าอ้ายกะต้องเลือกเขา
สุดท้ายเราก็โดนความเหงาเข้ามาทำร้าย
ได้แต่นั่งเช็ดน้ำตา จนบ่มีสิไหล
อ้ายถิ่มน้องไปกับคนใหม่บ่เคยใยดี

คบกันมาตั้งโดนหลายปี
แต่จบฮักนี้แค่เพียงวันเดียว
อ้ายบ่เคยแลเหลียว บ่เคยสนใจ โฮ…

เกิดชาติใดขออย่าได้พบเจอ
คนจั่งอ้ายบ่เคยจริงใจ
ต่อให้ฮัก ทุกลมหายใจ
คำตอบสุดท้าย อ้ายก็ยังเลือกเขาอยู่ดี

ก็พอเข้าใจอ้ายอยากมีคนใหม่
สิจำเอาไว้อ้ายมันคนตอแหล

( ดนตรี )

คบกันมาตั้งโดนหลายปี
แต่จบฮักนี้แค่เพียงวันเดียว
อ้ายบ่เคยแลเหลียว บ่เคยสนใจ โฮ…

เกิดชาติใดขออย่าได้พบเจอ
คนจั่งอ้ายบ่เคยจริงใจ
ต่อให้ฮัก ทุกลมหายใจ
คำตอบสุดท้าย อ้ายก็ยังเลือกเขาอยู่ดี

เกิดชาติใดขออย่าได้พบเจอ
คนจั่งอ้ายบ่เคยจริงใจ
ต่อให้ฮัก ทุกลมหายใจ
คำตอบสุดท้าย อ้ายก็ยังเลือกเขาอยู่ดี

พอเถอะพอกันที.. อย่ากลับมาอีกเลย
เพลง อ้ายเลือกเขา
นักร้อง : จีจี้ ไทเลย
คำร้อง : จีจี้ ไทเลย
ทำนอง : เชษ ชัยชนะ
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
บิ๊กไบค์ สายลำ
ติดต่องานแสดง
คุณเปา 094-5166- 450 (ผู้จัดการส่วนตัว)
จีจี้ จีรวรรณ - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend