หน้าแรก » ASOG (อโศก) » คอร์ดเพลง ถ้าหัวใจมีมือ – ASOG (อโศก)

คอร์ดเพลง ถ้าหัวใจมีมือ – ASOG (อโศก)

คอร์ดเพลง ถ้าหัวใจมีมือ
ศิลปิน ASOG (อโศก)
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ถ้าหัวใจมีมือ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | C | Am | Em | F |
INTRO | C | Am | Em | F |

 
ฉั
นคงไม่ใช่สิ่งจำเป็น 
 
 
Am 
ถึงเวลาต้องบอกลากัน
 
ฉันเ
Em 
ข้าใจ แต่
ก่อนจะไปจากฉัน
ขอให้เธอช่วยอธิบาย 
 
 
Am 
ฉันไม่ดีตรงไหนแ
Em 
ก้ได้
 
ได้โป
รดอย่าเพิ่งไปจากกัน

 
*  
Dm 
…ฉันจะต้องอ้อนวอนเท่
าไรเพื่อเปลี่ยนใ
จเธอ
 
ขอให้เธอมารักกันเหมือ
นเก่า

 
**  
ถ้าหากหัวใจมีมื
อ 
 
จะยื้อเอาใจเธ
Am 
 
อยู่ตรงนี้กับฉั
นก่อน
 
ฉันจะกอ
ดเธอเอาไว้ไม่ให้ไป
 
มีวิธีไ
Am 
หนที่ทำได้ 
 
จะย
อม
 
ขอเพียงเธอ กลับ
มา

รู้ไว้เลยถ้าขาดเธอไป 
 
 
Am 
ฉันไม่รู้จะอยู่ยังไง
 
ถ้าเสี
Em 
ยเธอ 
 
ชี
วิตจะไปทางไหน
 
อมให้เธอทุกอย่างโดยดี
Am 
พูดมาเลยที่เธอต้อ
Em 
งการ
 
ไม่
ขัดใจเลยจะทำให้

( *,** )

INSTRU | Dm | Em | Am G | F#madd11 |
INSTRU | Dm | Em | F | G | C |

( *,** )

เนื้อเพลง
ฉันคงไม่ใช่สิ่งจำเป็น ถึงเวลาต้องบอกลากัน
ฉันเข้าใจ แต่ก่อนจะไปจากฉัน
ขอให้เธอช่วยอธิบาย ฉันไม่ดีตรงไหนแก้ได้
ได้โปรดอย่าเพิ่งไปจากกัน

* ฉันจะต้องอ้อนวอนเท่าไรเพื่อเปลี่ยนใจเธอ
ขอให้เธอมารักกันเหมือนเก่า

** ถ้าหากหัวใจมีมือ จะยื้อเอาใจเธอ
อยู่ตรงนี้กับฉันก่อน
ฉันจะกอดเธอเอาไว้ไม่ให้ไป
มีวิธีไหนที่ทำได้ จะยอม
ขอเพียงเธอกลับมา

รู้ไว้เลยถ้าขาดเธอไป ฉันไม่รู้จะอยู่ยังไง
ถ้าเสียเธอ ชีวิตจะไปทางไหน
ยอมให้เธอทุกอย่างโดยดี
พูดมาเลยที่เธอต้องการ
ไม่ขัดใจเลยจะทำให้

( *,** )

(solo)

( *,** )
คอร์ด ถ้าหัวใจมีมือ – ASOG (ROCKCAMP by UP^G)
Digital Download : *1231699
ASOG (อโศก) - คอร์ด เนื้อเพลง
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :