หน้าแรก » หมํ่า จ๊กมก » คอร์ดเพลง ฮักเมีย – หมํ่า จ๊กมก

คอร์ดเพลง ฮักเมีย – หมํ่า จ๊กมก

คอร์ดเพลง ฮักเมียอีหลี
ศิลปิน หมํ่า จ๊กมก
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ฮักเมียอีหลี คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Am | Am |
INTRO | Dm | G | C | Am |
INTRO | Dm | F | E | Am |

 
โอ่ โอ้ เมียจ๋าผัวรักแ
Dm 
ต่เมีย
..เรื่องที่เสียๆ 
 
ที่เมียไ
ด้รู้
Am 
..ข่าวคราวเล่ามาว่าผัวเจ้
Dm 
าชู้
 
เมียก็
รู้ 
 
ผ้วคนรักครอบค
รัว 
 
 
Am 

 
หมดทั้งหัวใจมอบไว้แ
Dm 
ด่เมีย
..นอกกายมีบ้าง 
 
นอกใจบ่เค
ย..เสีย
Am 
..ฮู้ไว้แหน่เด้อหล่า 
 
 
Dm 
ไผสิดีเท่าเมีย
 
รักเ
มีย นะเมีย พี่ถึงเจ
ริญ

 
*  
Am 
ฮักเมียอีหลี 
 
บ่เค
Dm 
ยตีเด้อขอบอกไว้
 
สิ
สั่งจั๋งได๋กะได้ 
 
ฮักหลา
ยฮู้บ่
Am 
ฮักเมียอีหลี 
 
เมีย
Dm 
สิฮู้แหน่บ่น้อ
 
ฮักกะ
ด้อ 
 
บ่คิดมีไ

INSTRU | Dm | Am | Dm | Am | F | E | Am |

 
ผิดมากี่ครั้งเมียยัง
Dm 
อภัย
..ขอโทษหลายๆ 
 
ที่ทำให้
มีน้ำตา
Am 
จากวันนี้ไป 
 
 
Dm 
ผัวขอสัญญา
 
จะรั
กษา 
 
ทุกหยดน้ำตาขอ
งเมีย

( * , * )

 
บ่กล้านอกใ
Am 
จเมีย

เนื้อเพลง ฮักเมีย
โอ่ โอ้ เมียจ๋าผัวรักแต่เมีย
เรื่องที่เสียๆที่เมียได้รู้
ข่าวคราวเล่ามาว่าผัวเจ้าชู้
เมียก็รู้ ผ้วคนนี้คนรักครอบครัว

หมดทั้งหัวใจมอบไว้แด่เมีย
นอกกายมีบ้าง นอกใจบ่เคย..เสีย
ฮู้ไว้แหน่เด้อหล่า ไผสิดีเท่าเมีย
รักเมีย นะเมีย พี่ถึงเจริญ

* ฮักเมียอีหลี บ่เคยตีเด้อขอบอกไว้
สิสั่งจั๋งได๋กะได้ ฮักหลายฮู้บ่
ฮักเมียอีหลี เมียสิฮู้แหน่บ่น้อ
ฮักกะด้อ บ่คิดมีไผ๋

(ดนตรี)

ผิดมากี่ครั้งเมียยังอภัย
ขอโทษหลายๆ ที่ทำให้มีน้ำตา
จากวันนี้ไป ผัวขอสัญญา
จะรักษาทุกหยดน้ำตาของเมีย

( * , * )

บ่กล้านอกใจเมีย
เพลง ฮักเมีย
ศิลปิน หมํ่า จ๊กมก
คำร้อง-ทำนอง เพชร สหรัตน์
หม่ำ จ๊กมก - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา