คอร์ดเพลง ใจรอนแรม – เอเซียร์ อาร์ สยาม

  
Text   

ใจรอนแรม – เอเซียร์ อาร์ สยาม


INTRO | G D |

 
ขอห
G 
ลับ สักตื่น ให้
D 
พอมี
A 
แรงฟื้น
Bm 
คืนมาใหม่ 
 
ขอให้
G 
ใจโทรมๆ 
 
ดวงนี้ได้
A 
พักอยู่ในรักที่มีไออุ่น

INSTRU | D | Bm | G | A | A |

 
D 
อนแรมมา
Bm 
ไกลเหลือเกิน 
 
 
G 
ใจเอ๋ยใจเ
A 
รา 
 
 
D 
 คนใจดำ
Bm 
ทำร้ายเอา 
 
ซา
G 
นซมหนีม
A 

 
* พเ
F#m 
นจรในคืนอ้าง
Bm 
ว้างมัวหม่น 
 
ถูก
G 
ลมรำเพยพัด
A 
ผ่าน
 
หัว
F#m 
ใจเจ้ากรรมเจ็บ
Bm 
ช้ำนานมา 
 
ดิ้น
G 
รนจนมาพบ
A 
เธอ

 
** ขอพักพิงใจ
D 
เธอสัก
Bm 
ครา 
 
ขอเว
G 
ลาพัก
A 
ใจ
 
ขอที่
D 
หลบพัก
Bm 
กาย 
 
ให้มันค
G 
ลาย 
 
หนาว
A 
ใจ
 
ขอห
G 
ลับ สักตื่น ให้
D 
พอมีแรงฟื้น
Bm 
คืนมาใหม่
 
ขอให้
G 
ใจโทรมๆ 
 
ดวงนี้ได้
A 
พัก 
 
อยู่ในรักที่มีไออุ่น

INSTRU | D | Bm | G | A | A |

D 
 ไม่อยากรอน
Bm 
แรมแล้วใจ 
 
เพ
G 
ราะมันเดียวด
A 
าย 
 
 
D 
 ถ้าออกไ
Bm 
ปคงต้องตาย 
 
G 
ธอคงรู้
A 
ดี

( *, ** )

INSTRU | G | D | E | G | A | A |

( ** )

INSTRU | G | A |

 
ขอห
G 
ลับ สักตื่น ให้
D 
พอมีแรงฟื้น
Bm 
คืนมาใหม่ 
 
ขอให้
G 
ใจโทรมๆ 
 
ดวงนี้ได้
A 
พัก อยู่ในรักที่มีไออุ่น  
D 
 
Bm 
 
G 

 
อยู่ใน
A 
รักที่มีไอ
D 
อุ่น

เนื้อเพลง
ขอหลับ สักตื่น ให้พอมีแรงฟื้นคืนมาใหม่
ขอให้ใจโทรมๆ ดวงนี้ได้พักอยู่ในรักที่มีไออุ่น

รอนแรมมาไกลเหลือเกิน ใจเอ๋ยใจเรา
คนใจดำทำร้ายเอา ซานซมหนีมา

พเนจรในคืนอ้างว้างมัวหม่น ถูกลมรำเพยพัดผ่าน
หัวใจเจ้ากรรมเจ็บช้ำนานมา ดิ้นรนจนมาพบเธอ

ขอพักพิงใจเธอสักครา ขอเวลาพักใจ
ขอที่หลบพักกาย ให้มันคลาย หนาวใจ
ขอหลับ สักตื่น ให้พอมีแรงฟื้นคืนมาใหม่
ขอให้ใจโทรมๆ ดวงนี้ได้พัก อยู่ในรักที่มีไออุ่น

ไม่อยากรอนแรมแล้วใจ เพราะมันเดียวดาย
ถ้าออกไปคงต้องตาย เธอคงรู้ดี

พเนจรในคืนอ้างว้างมัวหม่น ถูกลมรำเพยพัดผ่าน
หัวใจเจ้ากรรมเจ็บช้ำนานมา ดิ้นรนจนมาพบเธอ

ขอพักพิงใจเธอสักครา ขอเวลาพักใจ
ขอที่หลบพักกาย ให้มันคลาย หนาวใจ
ขอหลับ สักตื่น ให้พอมีแรงฟื้นคืนมาใหม่
ขอให้ใจโทรมๆ ดวงนี้ได้พัก อยู่ในรักที่มีไออุ่น

ขอพักพิงใจเธอสักครา ขอเวลาพักใจ
ขอที่หลบพักกาย ให้มันคลาย หนาวใจ
ขอหลับ สักตื่น ให้พอมีแรงฟื้นคืนมาใหม่
ขอให้ใจโทรมๆ ดวงนี้ได้พัก อยู่ในรักที่มีไออุ่น

ขอหลับ สักตื่น ให้พอมีแรงฟื้นคืนมาใหม่
ขอให้ใจโทรมๆ ดวงนี้ได้พัก อยู่ในรักที่มีไออุ่น
อยู่ในรักที่มีไออุ่น
ศิลปิน : เอเซียร์ อาร์ สยาม
คำร้อง/ทำนอง : ภัทรเมธ รัมมณีย์
เรียบเรียง : อัครินทร์ เกตุมณี
โหลดเสียงรอสาย : *223366
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend