คอร์ดเพลง ลางานมาอวยพร เอ็ม ยุรนันต์

  
Text   
คอร์ดเพลง ลางานมาอวยพร ศิลปิน เอ็ม ยุรนันต์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em G Am Bm C D คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | G | D | Em | D |
INTRO | C | Bm Em | Am Bm |
INTRO | Em D Em |

 
หยิบซองบัตร
Em 
เชิญขึ้น
D 
มาดูกำหนดก
G 
าร
 
พี่อ้ายถูกเชิญให้ไปร่วม
Am 
งาน
 
เอาบุญ
Bm 
แอวกินดองบ่าวสาว
 
เจ้าสาวคน
Em 
นั้นอดีตเคยเป็นผู้สาว
Am 
เก่า
 
แต่บุญอ้ายนั้นบ่สม
Bm 
เจ้า 
 
ฮักเฮาจึงบ่สม
Am 
หวัง 
 
 
D 

 
แต่ก็ดี
Em 
ใจที่เห็นเจ้าเป็นฝั่งเป็น
G 
ฝา
 
ลางานเพื่อตั้งใ
Am 
จมา 
 
อวยพรส่งเ
D 
จ้าเป็นครั้งสุด
Bm 
ท้าย
 
ให้ชีวิต
Em 
เจ้ากับเขาจากนี้..
Am 
ต่อไป
 
สมหวังที่ดังตั้ง
G 
ใจ 
 
ให้พ้นผ่านไ
D 
ด้กับทุกปัญ
G 
หา

 
ผูกแขนเบื้อง
Am 
ขวา 
 
ให้เจ้า
Bm 
นั้นฮักกัน
Em 
หลายๆ
 
ผูกแขนเบื้องซ้
C 
ายให้มีแต่
D 
คนฮักและเ
Bm 
มตตา
 
อยู่ดีมี
Em 
แฮงอยู่แดงมีฮีตลอดเ
Am 
วลา
 
ให้เส้นทางชีวิตน้องห
G 
ล่า 
 
พบเจอแต่สิ่ง
D 
ดีๆ

 
จากวัน
Em 
นี้ฮักอ้ายคงเป็นความห
G 
ลัง
 
วันนี้อ้ายมาส่ง
Am 
ทาง 
 
ให้เจ้าทั้งส
D 
องฮักกัน
Bm 
สุขขี
 
อดีตสัญญา
Em 
ใจที่เจ้ากับอ้ายนั้นเคยร่ว
Am 
มมี
 
อ้ายสิจำแต่สิ่ง
G 
ดีๆ 
 
จากวัน
D 
นี้ 
 
โชคดีเ
G 
ด้อนาง

INSTRU | Am Bm | Em | C D | Bm |
INSTRU | Em | Am | Bm D | Em |

 
ผูกแขนเบื้อง
Am 
ขวาให้เจ้านั้นฮักกันห
Bm 
ลายๆ
 
ผูกแขนเบื้องซ้
C 
ายให้มีแต่
D 
คนฮักและเ
Bm 
มตตา
 
อยู่ดีมี
Em 
แฮงอยู่แดงมีฮีตลอดเ
Am 
วลา
 
ให้เส้นทางชีวิตน้องห
G 
ล่า 
 
พบเจอแต่สิ่ง
D 
ดีๆ

 
จากวัน
Em 
นี้ฮักอ้ายคงเป็นความห
G 
ลัง
 
วันนี้อ้ายมาส่ง
Am 
ทาง 
 
ให้เจ้าทั้งส
D 
องฮักกัน
Bm 
สุขขี
 
อดีตสัญญา
Em 
ใจที่เจ้ากับอ้ายนั้นเคยร่ว
Am 
มมี
 
อ้ายสิจำแต่สิ่ง
G 
ดีๆ 
 
จากวัน
D 
นี้ 
 
โชคดีเ
G 
ด้อนาง

 
อดีตสัญญา
Em 
ใจที่เจ้ากับอ้ายนั้นเคยร่ว
Am 
มมี
 
อ้ายสิจำแต่เรื่อง
G 
ดีๆ 
 
จากวัน
D 
นี้..
 
โชคดีเด้อนาง..
 

OUTRO | Em | Am | Bm D | Em |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ลางานมาอวยพร


หยิบซองบัตรเชิญขึ้นมาดูกำหนดการ
พี่อ้ายถูกเชิญให้ไปร่วมงาน
เอาบุญแอวกินดองบ่าวสาว
เจ้าสาวคนนั้นอดีตเคยเป็นผู้สาวเก่า
แต่บุญอ้ายนั้นบ่สมเจ้า ฮักเฮาจึงบ่สมหวัง

แต่ก็ดีใจที่เห็นเจ้าเป็นฝั่งเป็นฝา
ลางานเพื่อตั้งใจมา อวยพรส่งเจ้าเป็นครั้งสุดท้าย
ให้ชีวิตเจ้ากับเขาจากนี้..ต่อไป
สมหวังที่ดังตั้งใจ ให้พ้นผ่านได้กับทุกปัญหา

ผูกแขนเบื้องขวา ให้เจ้านั้นฮักกันหลายๆ
ผูกแขนเบื้องซ้ายให้มีแต่คนฮักและเมตตา
อยู่ดีมีแฮงอยู่แดงมีฮีตลอดเวลา
ให้เส้นทางชีวิตน้องหล่า พบเจอแต่สิ่งดีๆ

จากวันนี้ฮักอ้ายคงเป็นความหลัง
วันนี้อ้ายมาส่งทาง ให้เจ้าทั้งสองฮักกันสุขขี
อดีตสัญญาใจที่เจ้ากับอ้ายนั้นเคยร่วมมี
อ้ายสิจำแต่สิ่งดีๆ จากวันนี้ โชคดีเด้อนาง

( ดนตรี )

ผูกแขนเบื้องขวาให้เจ้านั้นฮักกันหลายๆ
ผูกแขนเบื้องซ้ายให้มีแต่คนฮักและเมตตา
อยู่ดีมีแฮงอยู่แดงมีฮีตลอดเวลา
ให้เส้นทางชีวิตน้องหล่า พบเจอแต่สิ่งดีๆ

จากวันนี้ฮักอ้ายคงเป็นความหลัง
วันนี้อ้ายมาส่งทาง ให้เจ้าทั้งสองฮักกันสุขขี
อดีตสัญญาใจที่เจ้ากับอ้ายนั้นเคยร่วมมี
อ้ายสิจำแต่สิ่งดีๆ จากวันนี้ โชคดีเด้อนาง

อดีตสัญญาใจที่เจ้ากับอ้ายนั้นเคยร่วมมี
อ้ายสิจำแต่เรื่องดีๆ จากวันนี้..
โชคดีเด้อนาง..

มิวสิควิดีโอ ลางานมาอวยพร เอ็ม ยุรนันต์

เพลง : ลางานมาอวยพร (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : วุฒิ วรวุฒิ
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานศิลปิน : 082-444 8966
คอร์ดเพลง ลางานมาอวยพร เอ็ม ยุรนันต์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend