คอร์ดเพลง ชีวิตที่มีเธอ – AIRBORNE

  
Text   

คอร์ดเพลง ชีวิตที่มีเธอ
ศิลปิน AIRBORNE
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ชีวิตที่มีเธอ สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | C | G/B | Am | F G |

C 
ชีวิตผ่านกับเรื่อ
G/B 
งราวหลายอย่าง
Am 
ที่ดีร้าย
 
ความเจ็
F 
บช้ำทำให้เสี
G 
ยใจ
 
C 
วามว่างเปล่าได้นำพ
G/B 
าหัวใจ
 
จนไ
Am 
ด้มาพบ 
 
เจอกั
F 
บใครคนที่เฝ้
G 
ารอ

 
* ขอ
Am 
บคุณที่ให้ฉันได้ม
G 
าเจอ
 
และไ
Bb 
ด้ใช้ชีวิตที่มีเ
G 
ธอ

 
** ไม่ใช่คนที่
C 
ฝัน 
 
ไม่ใช่คนที่ตา
G/B 
มหา
 
แต่เธอคือทุ
Am 
กๆ สิ่ง ที่ชี
F 
วิตนั้นต้องก
G 
าร
 
คนที่วั
C 
นนี้ 
 
ได้มาเจ
G/B 
อกัน 
 
มันทำให้ได้
Am 
รู้ว่า
 
ความรักแท้
F 
นั้นมันยัง
G 
มีอยู่จริง(C)

C 
ชีวิตหนึ่งได้เกิด
G/B 
มาพบเธอ
 
มันช่างเกิ
Am 
นฝัน 
 
คือสุดท้
F 
ายของลมหา
G 
ยใจ
 
C 
วามรู้สึกทั้งหมดใ
G/B 
นหัวใจ
 
และต่อจาก
Am 
นี้ไป 
 
คือจะ
F 
รักเพียงแต่เธ
G 

( *, ** )

Am 
..และจากนี้จ
G 
ะมีเธออยู่ข้างกาย
Bb 
..คอยปลอบโยน 
 
คอยห่ว
Am 
งใย 
 
จนก
G 
ว่าวันสุดท้าย

INSTRU | C | G/B | Am | F G | ( 2 Times )

( *, ** )

C 
 
G/B 
….. 
 
เธอทำให้ได้รู้
Am 
ว่า
 
ความรักแท้
F 
นั้นมันยัง
G 
มีอยู่จริง

OUTRO | C | G/B | Am | F G | C |

เนื้อเพลง
ชีวิตผ่านกับเรื่องราวหลายอย่างที่ดีร้าย
ความเจ็บช้ำทำให้เสียใจ
ความว่างเปล่าได้นำพาหัวใจ
จนได้มาพบ เจอกับใครคนที่เฝ้ารอ

ขอบคุณที่ให้ฉันได้มาเจอ และได้ใช้ชีวิตที่มีเธอ

ไม่ใช่คนที่ฝัน ไม่ใช่คนที่ตามหา
แต่เธอคือทุกๆ สิ่ง ที่ชีวิตนั้นต้องการ
คนที่วันนี้ได้มาเจอกัน มันทำให้ได้รู้ว่า
ความรักแท้นั้นมันยังมีอยู่จริง

ชีวิตหนึ่งได้เกิดมาพบเธอ
มันช่างเกินฝัน คือสุดท้ายของลมหายใจ
ความรู้สึกทั้งหมดในหัวใจ
และต่อจากนี้ไป คือจะรักเพียงแต่เธอ

ขอบคุณที่ให้ฉันได้มาเจอ และได้ใช้ชีวิตที่มีเธอ

ไม่ใช่คนที่ฝัน ไม่ใช่คนที่ตามหา
แต่เธอคือทุกๆ สิ่ง ที่ชีวิตนั้นต้องการ
คนที่วันนี้ได้มาเจอกัน มันทำให้ได้รู้ว่า
ความรักแท้นั้นมันยังมีอยู่จริง

และจากนี้จะมีเธออยู่ข้างกาย
คอยปลอบโยน คอยห่วงใย จนกว่าวันสุดท้าย

ขอบคุณที่ให้ฉันได้มาเจอ และได้ใช้ชีวิตที่มีเธอ

ไม่ใช่คนที่ฝัน ไม่ใช่คนที่ตามหา
แต่เธอคือทุกๆ สิ่ง ที่ชีวิตนั้นต้องการ
คนที่วันนี้ได้มาเจอกัน มันทำให้ได้รู้ว่า
ความรักแท้นั้นมันยังมีอยู่จริง
เธอทำให้ได้รู้ว่า ความรักแท้นั้นมันยังมีอยู่จริง
เพลง : ชีวิตที่มีเธอ (คอร์ด เนื้อเพลง)
ศิลปิน : แอร์บอร์น
เนื้อร้อง : นิฐิวรรธน์ ไทยเจริญ
ทำนอง : นิฐิวรรธน์ ไทยเจริญ
เรียบเรียง : อภิชาติ ชูแก้ว
คอร์ดเพลง ชีวิตที่มีเธอ - AIRBORNE
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend