คอร์ดเพลง ไม่อยากให้เธอไม่สบาย Three Man Down (ทรีแมนดาวน์)

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่อยากให้เธอไม่สบาย ศิลปิน Three Man Down คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A F#m Bm E C#m D ( Tune to Eb ) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

Tune to Eb
INTRO | A | F#m | Bm | E |

 
อะ
A 
ไรสำคัญที่สุดในโ
F#m 
ลกนี้ 
 
ฉันตอบว่าคือ
Bm 
เธอ
 
ฉันตอบว่าเป็นเ
E 
ธอ 
 
ไม่คิดเลย
 
และ
A 
สิ่งที่ไม่สำคัญบนโ
F#m 
ลกนี้ 
 
มันก็คงเป็น
Bm 
ฉัน
 
ที่อยู่ไปแค่
E 
วันๆ 
 
เท่านั้น

 
จน
F#m 
เธอเข้ามา 
 
เธอทำให้ฉันได้
E 
รู้ว่า 
 
ชีวิตก็
Bm 
มีค่า
 
แค่มองฟ้าดูพระอา
E 
ทิตย์ตกด้วยกันทุกวัน
 
หาก
F#m 
เธอไม่อยู่ 
 
ฉันก็ไม่รู้
 
จะใ
E 
ช้ชีวิต 
 
ต่อไปแบบไ
Bm 
หน 
 
ไปต่อยังไ
E 

 
ไม่อยากให้เธอไ
A 
ม่สบาย
 
ถ้ามีใครหนึ่ง
F#m 
คนต้องตาย
 
ก็ขอให้เป็น
Bm 
ฉันเถอะ 
 
ขอฉันเจ็บ
C#m 
แทนได้ไหม
 
ถ้าไม่มีเ
D 
ธอ 
 
ฉันคงอยู่ไม่ไ
E 
หว..จ
A 
ริงๆ

A 
อยากไปเที่ยวด้วยกันแบบ
F#m 
วันนั้น
 
ที่เธอนั่งพิง
Bm 
ฉัน 
 
อยากอยู่ตรงนี้ทั้
E 
งวัน 
 
ไม่คิดเลย
A 
บอกว่าเธอมีค่ามากแค่
F#m 
ไหน 
 
ไม่จากกันได้ไ
Bm 
หม
 
ฉันอ้อนวอนด้วยหั
E 
วใจ

 
จน
F#m 
เธอเข้ามา 
 
เธอทำให้ฉันได้
E 
รู้ว่า 
 
ชีวิตก็
Bm 
มีค่า
 
แค่มองฟ้าดูพระอา
E 
ทิตย์ตกด้วยกันทุกวัน
 
หาก
F#m 
เธอไม่อยู่ 
 
ฉันก็ไม่รู้
 
จะใ
E 
ช้ชีวิต 
 
ต่อไปแบบไ
Bm 
หน 
 
ไปต่อยังไ
E 

 
ไม่อยากให้เธอไ
A 
ม่สบาย
 
ถ้ามีใครหนึ่ง
F#m 
คนต้องตาย
 
ก็ขอให้เป็น
Bm 
ฉันเถอะ 
 
ขอฉันเจ็บ
C#m 
แทนได้ไหม
 
ถ้าไม่มีเ
D 
ธอ 
 
ฉันคงอยู่ไม่ไ
E 
หว..จริงๆ

INSTRU | A | F#m | Bm | E |
INSTRU | A | F#m | Bm | E |

 
จน
F#m 
เธอเข้ามา 
 
เธอทำให้ฉันได้
E 
รู้ว่า 
 
ชีวิตก็
Bm 
มีค่า
 
แค่มองฟ้าดูพระอา
E 
ทิตย์ตกด้วยกันทุกวัน
 
หาก
F#m 
เธอไม่อยู่ 
 
ฉันก็ไม่รู้
 
จะใ
E 
ช้ชีวิต 
 
ต่อไปแบบไ
Bm 
หน 
 
ไปต่อยังไ
E 

 
ไม่อยากให้เธอไ
A 
ม่สบาย
 
ถ้ามีใครหนึ่ง
F#m 
คนต้องตาย
 
ก็ขอให้เป็น
Bm 
ฉันเถอะ 
 
ขอฉันเจ็บ
C#m 
แทนได้ไหม
 
ถ้าไม่มีเ
D 
ธอ 
 
ฉันคงอยู่ไม่ไ
E 
หว..จริงๆ

OUTRO | A | F#m | Bm | E |
OUTRO | A | F#m | Bm | E | A |


อะไรสำคัญที่สุดในโลกนี้ ฉันตอบว่าคือเธอ
ฉันตอบว่าเป็นเธอ ไม่คิดเลย
และสิ่งที่ไม่สำคัญบนโลกนี้ มันก็คงเป็นฉัน
ที่อยู่ไปแค่วันๆ เท่านั้น

จนเธอเข้ามา เธอทำให้ฉันได้รู้ว่า ชีวิตก็มีค่า
แค่มองฟ้าดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันทุกวัน
หากเธอไม่อยู่ ฉันก็ไม่รู้
จะใช้ชีวิต ต่อไปแบบไหน ไปต่อยังไง

ไม่อยากให้เธอไม่สบาย
ถ้ามีใครหนึ่งคนต้องตาย
ก็ขอให้เป็นฉันเถอะ ขอฉันเจ็บแทนได้ไหม
ถ้าไม่มีเธอ ฉันคงอยู่ไม่ไหวจริงๆ

อยากไปเที่ยวด้วยกันแบบวันนั้น
ที่เธอนั่งพิงฉัน อยากอยู่ตรงนี้ทั้งวัน ไม่คิดเลย
บอกว่าเธอมีค่ามากแค่ไหน ไม่จากกันได้ไหม
ฉันอ้อนวอนด้วยหัวใจ

จนเธอเข้ามา เธอทำให้ฉันได้รู้ว่า ชีวิตก็มีค่า
แค่มองฟ้าดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันทุกวัน
หากเธอไม่อยู่ ฉันก็ไม่รู้
จะใช้ชีวิต ต่อไปแบบไหน ไปต่อยังไง

ไม่อยากให้เธอไม่สบาย
ถ้ามีใครหนึ่งคนต้องตาย
ก็ขอให้เป็นฉันเถอะ ขอฉันเจ็บแทนได้ไหม
ถ้าไม่มีเธอ ฉันคงอยู่ไม่ไหวจริงๆ

( ดนตรี )

จนเธอเข้ามา เธอทำให้ฉันได้รู้ว่า ชีวิตก็มีค่า
แค่มองฟ้าดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันทุกวัน
หากเธอไม่อยู่ ฉันก็ไม่รู้
จะใช้ชีวิต ต่อไปแบบไหน ไปต่อยังไง

ไม่อยากให้เธอไม่สบาย
ถ้ามีใครหนึ่งคนต้องตาย
ก็ขอให้เป็นฉันเถอะ ขอฉันเจ็บแทนได้ไหม
ถ้าไม่มีเธอ ฉันคงอยู่ไม่ไหว..จริงๆ

มิวสิควิดีโอ ไม่อยากให้เธอไม่สบาย Three Man Down

เพลง : ไม่อยากให้เธอไม่สบาย (คอร์ด)
ศิลปิน : Three Man Down
เนื้อร้อง/ทำนอง : Peerapon Iamjamrat
เรียบเรียง : Three Man Down, ประทีป สิริอิสสระนันท์
ติดต่องานศิลปิน : 086–669-6099

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend