คอร์ดเพลง สังคมหน้ากาก(ทราม) ก้อย กินรี

  
Text   
คอร์ดเพลง สังคมหน้ากาก(ทราม) ศิลปิน ก้อย กินรี คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em D C G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | Em D | C D | ( 2 Times )

Em 
  ในสังคมที่เป็นอยู่
C 
  ที่เรา
G 
รู้.. 
 
 
D/F# 
ผิดถูกที่เราเห็น
Em 
  ในความจริง 
 
 
C 
  มันอาจเ
G 
ป็น
 
  
D/F# 
เพียงมายาลวง
Em 
ไว้..

 
ความสวยง
C 
าม 
 
แค่ภาพเห
G 
มือน
 
ที่เ
D/F# 
ขียนไว้เพื่อหลอ
Em 
กใช้
 
ให้เข้า
C 
ใจ 
 
ยอมรับ
G 
ใน
 
ความเป็น
D/F# 
จริงที่มันไม่เป็นจริง

Em 
เลียไม่เป็นนะมึงก็
D 
อยู่ไม่ได้
 
ถึงมึงจ
C 
ะดีให้ตาย 
 
มึงก็ถูกม
D 
องว่าควาย
Em 
สังคมทรามที่มึงต้อง
D 
รับให้ได้
 
ถึงไม่ใช่ค
C 
วามเป็นจริง 
 
แต่มึงต้อง
D 
อยู่ให้ได้ 
 
โว้..

 
สังคมที่
Em 
มันชิงชัง 
 
ชิง
D 
ดีกันนัก
 
ใครจะแ
C 
ตกตายดับไม่
D 
สน
 
แทงกัน
Em 
ยับซ้ำๆ 
 
กำ
D 
แต่ความลับ
 
เพื่อให้ได้
C 
มาซึ่งความสุข
D 
สม
 
โอ้สัง
Em 
คม 
 
ที่มันลว
D 
งหลอก
 
ไร้
C 
ซึ่งความจริงใจของ
D 
คน
 
สวมหน้า
Em 
กากเข้าหาแสร้ง
D 
ปีศาจร้าย
 
เอาไ
C 
ว้ในกายของ
D 
ตน
 
โอ้
C 
สังคม.. 
 
D 
ว้โอ้.. 
 
สังคมทราม

INSTRU | Em D | C D | ( 3 Times )
INSTRU | Em D | C | D |

Em 
เลียไม่เป็นนะมึงก็
D/F# 
อยู่ไม่ได้
 
ถึงมึงจ
C 
ะดีให้ตาย 
 
มึงก็ถูกม
D 
องว่าควาย
Em 
สังคมทรามที่มึงต้อง
D/F# 
รับให้ได้
 
ถึงไม่ใช่ค
C 
วามเป็นจริง 
 
แต่มึงต้อง
D 
อยู่ให้ได้ 
 
โว้..

 
สังคมที่
Em 
มันชิงชัง 
 
ชิง
D 
ดีกันนัก
 
ใครจะแ
C 
ตกตายดับไม่
D 
สน
 
แทงกัน
Em 
ยับซ้ำๆ 
 
กำ
D 
แต่ความลับ
 
เพื่อให้ได้
C 
มาซึ่งความสุข
D 
สม
 
โอ้สัง
Em 
คม 
 
ที่มันลว
D 
งหลอก
 
ไร้
C 
ซึ่งความจริงใจของ
D 
คน
 
สวมหน้า
Em 
กากเข้าหาแสร้ง
D 
ปีศาจร้าย
 
เอาไ
C 
ว้ในกายของ
D 
ตน

 
สังคมที่
Em 
มันชิงชัง 
 
ชิง
D 
ดีกันนัก
 
ใครจะแ
C 
ตกตายดับไม่
D 
สน
 
แทงกัน
Em 
ยับซ้ำๆ 
 
กำ
D 
แต่ความลับ
 
เพื่อให้ได้
C 
มาซึ่งความสุข
D 
สม
 
โอ้สัง
Em 
คม 
 
ที่มันลว
D 
งหลอก
 
ไร้
C 
ซึ่งความจริงใจของ
D 
คน
 
สวมหน้า
Em 
กากเข้าหาแสร้ง
D 
ปีศาจร้าย
 
เอาไ
C 
ว้ในกายของ
D 
ตน
 
โอ้
C 
สังคม.. 
 
D 
ว้โอ้..

Em 
เลียไม่เป็นนะมึงก็
D 
อยู่ไม่ได้
 
ถึงมึงจ
C 
ะดีให้ตาย 
 
มึงก็ถูกม
D 
องว่าควาย
Em 
สังคมทรามที่มึงต้อง
D 
รับให้ได้
 
ถึงไม่ใช่ค
C 
วามเป็นจริง 
 
แต่มึงต้อง
D 
อยู่ให้ได้ 
 
โว้..

 
สังคมที่
Em 
มันชิงชัง 
 
ชิง
D 
ดีกันนัก
 
ใครจะแ
C 
ตกตายดับไม่
D 
สน
 
แทงกัน
Em 
ยับซ้ำๆ 
 
กำ
D/F# 
แต่ความลับ
 
เพื่อให้ได้
C 
มาซึ่งความสุข
D 
สม
 
โอ้สัง
Em 
คม 
 
ที่มันลว
D 
งหลอก
 
ไร้
C 
ซึ่งความจริงใจของ
D 
คน
 
สวมหน้า
Em 
กากเข้าหาแสร้ง
D 
ปีศาจร้าย
 
เอาไ
C 
ว้ในกายของ
D 
ตน
 
โอ้
C 
สังคม.. 
 
D 
ว้โอ้.. 
 
สังคมทราม

OUTRO | Em D | C D | Em |


ในสังคมที่เป็นอยู่
ที่เรารู้.. ผิดถูกที่เราเห็น
ในความจริง มันอาจเป็น
เพียงมายาลวงไว้..

ความสวยงาม แค่ภาพเหมือน
ที่เขียนไว้เพื่อหลอกใช้ ให้เข้าใจ ยอมรับใน
ความเป็นจริงที่มันไม่เป็นจริง

เลียไม่เป็นนะมึงก็อยู่ไม่ได้
ถึงมึงจะดีให้ตาย มึงก็ถูกมองว่าควาย
สังคมทรามที่มึงต้องรับให้ได้
ถึงไม่ใช่ความเป็นจริง แต่มึงต้องอยู่ให้ได้ โว้..

สังคมที่มันชิงชัง ชิงดีกันนัก
ใครจะแตกตายดับไม่สน
แทงกันยับซ้ำๆ กำแต่ความลับ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขสม
โอ้สังคม ที่มันลวงหลอก
ไร้ซึ่งความจริงใจของคน
สวมหน้ากากเข้าหาแสร้งปีศาจร้าย
เอาไว้ในกายของตน
โอ้สังคม.. โว้โอ้.. สังคมทราม

( ดนตรี )

เลียไม่เป็นนะมึงก็อยู่ไม่ได้
ถึงมึงจะดีให้ตาย มึงก็ถูกมองว่าควาย
สังคมทรามที่มึงต้องรับให้ได้
ถึงไม่ใช่ความเป็นจริง แต่มึงต้องอยู่ให้ได้ โว้..

สังคมที่มันชิงชัง ชิงดีกันนัก
ใครจะแตกตายดับไม่สน
แทงกันยับซ้ำๆ กำแต่ความลับ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขสม
โอ้สังคม ที่มันลวงหลอก
ไร้ซึ่งความจริงใจของคน
สวมหน้ากากเข้าหาแสร้งปีศาจร้าย
เอาไว้ในกายของตน

สังคมที่มันชิงชัง ชิงดีกันนัก
ใครจะแตกตายดับไม่สน
แทงกันยับซ้ำๆ กำแต่ความลับ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขสม
โอ้สังคมที่มันลวงหลอก
ไร้ซึ่งความจริงใจของคน
สวมหน้ากากเข้าหาแสร้งปีศาจร้าย
เอาไว้ในกายของตน
โอ้สังคม.. โว้โอ้..

เลียไม่เป็นนะมึงก็อยู่ไม่ได้
ถึงมึงจะดีให้ตาย มึงก็ถูกมองว่าควาย
สังคมทรามที่มึงต้องรับให้ได้
ถึงไม่ใช่ความเป็นจริง แต่มึงต้องอยู่ให้ได้ โว้..

สังคมที่มันชิงชัง ชิงดีกันนัก
ใครจะแตกตายดับไม่สน
แทงกันยับซ้ำๆ กำแต่ความลับ
เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขสม
โอ้สังคมที่มันลวงหลอก
ไร้ซึ่งความจริงใจของคน
สวมหน้ากากเข้าหาแสร้งปีศาจร้าย
เอาไว้ในกายของตน
โอ้สังคม.. โว้โอ้.. สังคมทราม

มิวสิควิดีโอ สังคมหน้ากาก(ทราม) ก้อย กินรี

เพลง : สังคมหน้ากาก(ทราม) (คอร์ด)
ศิลปิน : ก้อย กินรี
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังซัก ก้าวร้าว
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานศิลปิน : 0968368195

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend