คอร์ดเพลง ยังบ่ตาย เดย์ พงศ์ธร (เนื้อเพลง+คอร์ดง่ายๆ)

  
Text   
คอร์ดเพลง ยังบ่ตาย ศิลปิน เดย์ พงศ์ธร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C#m B A G# G#m E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | C#m | B | A | G# |
INTRO | C#m | B | A | G# | G# |

 
บ้าน
C#m 
เฮามันกำสำบ้านเ
B 
ฮา
 
ฮอยความเศ
A 
ร้าตามเงาสุบาดห
G# 
ย่าง
 
มีชีวิตมีไว้
C#m 
เพื่อคำว่าผิดห
B 
วัง
 
สร้างความ
A 
ฝัน 
 
แต่บ่มีวันสิไป
G# 
ถึง

 
นิแหละ
C#m 
หนา 
 
คำว่าชีวิตจ
B 
ริง
 
แฮงฮอย
A 
ยิ้ม 
 
บ่มีเลยสักมื้อ
G# 
หนึ่ง
 
คำเหยียด
C#m 
คนกับความจนที่เจ็บ
B 
ช้ำกล้ำกลืน
 
แฮง
A 
ยืนกะยังบ่พอสิไ
G# 
หว..

 
ขอโทษ
F#m 
แม่ที่ลูกดูแล 
 
ชาติ
C#m 
นี้มันคงบ่พอ
 
ขอโทษอี
F#m 
พ่อที่ลูกคนนี้มันเบิด
C#m 
แฮง
 
คงสิเ
A 
ป็นปาบกรรม 
 
ต้องเจ็บ
E 
ช้ำ 
 
ชะตาแกล้ง
 
ฮ้องไ
F#m 
ห้จนตาแดง..  
A 
 
จักสิสู้ไปฮอดมื้อ
G# 
ใด๋..

 
ท้อเบิดห
A 
วัง สิเป็น สิตาย
 
แต่หัวใ
B 
จมันยังบ่พร้อมสิยอม
E 
แพ้..
 
เกิดมาชาติเ
F#m 
ดียว 
 
สิสู้สิทนเพื่อ
B 
แม่
 
ดูแล..คนค
E 
อยข้างหลัง..
 
ท้อเบิดห
A 
วัง แต่ยังบ่ตาย หัว
B 
ใจยังเต้นอยู่
 
สิขอ
E 
สู้ 
 
ยืน
G#m 
ต่อเพื่อวัน
C#m 
นั้น
 
มื้อที่เฮาสิ
F#m 
หวนกลับคืนไปกอด
B 
ฝัน.. 
 
 
G#m 
 
มื้อนั้นเฮาต้องยังบ่ตาย..
 

INSTRU | C#m | B | A | G# |
INSTRU | C#m | B | A B | C#m |
INSTRU | C#m | B | A B | C#m | C#m |

 
ขอโทษ
F#m 
แม่ที่ลูกดูแล 
 
ชาติ
C#m 
นี้มันคงบ่พอ
 
ขอโทษอี
F#m 
พ่อที่ลูกคนนี้มันเบิด
C#m 
แฮง
 
คงสิเ
A 
ป็นปาบกรรม 
 
ต้องเจ็บ
E 
ช้ำ 
 
ชะตาแกล้ง
 
ฮ้องไ
F#m 
ห้จนตาแดง..  
A 
 
จักสิสู้ไปฮอดมื้อ
G# 
ใด๋..

 
ท้อเบิดห
A 
วัง สิเป็น สิตาย
 
แต่หัวใ
B 
จมันยังบ่พร้อมสิยอม
E 
แพ้..
 
เกิดมาชาติเ
F#m 
ดียว 
 
สิสู้สิทนเพื่อ
B 
แม่
 
ดูแล..คนค
E 
อยข้างหลัง..
 
ท้อเบิดห
A 
วัง แต่ยังบ่ตาย หัว
B 
ใจยังเต้นอยู่
 
สิขอ
E 
สู้ 
 
ยืน
G#m 
ต่อเพื่อวัน
C#m 
นั้น
 
มื้อที่เฮาสิ
F#m 
หวนกลับคืนไปกอด
B 
ฝัน.. 
 
 
G#m 

 
ท้อเบิดห
A 
วัง สิเป็น สิตาย
 
แต่หัวใ
B 
จมันยังบ่พร้อมสิยอม
E 
แพ้..
 
เกิดมาชาติเ
F#m 
ดียว 
 
สิสู้สิทนเพื่อ
B 
แม่
 
ดูแล..คนค
E 
อยข้างหลัง..
 
ท้อเบิดห
A 
วัง แต่ยังบ่ตาย หัว
B 
ใจยังเต้นอยู่
 
สิขอ
E 
สู้ 
 
ยืน
G#m 
ต่อเพื่อวัน
C#m 
นั้น
 
มื้อที่เฮาสิ
F#m 
หวนกลับคืนไปกอด
B 
ฝัน.. 
 
 
G#m 
 
มื้อนั้นเฮาต้องยังบ่ตาย..
 

OUTRO | C#m | B | A | G# | G# |
OUTRO | C#m |


บ้านเฮามันกำสำบ้านเฮา
ฮอยความเศร้าตามเงาสุบาดหย่าง
มีชีวิตมีไว้เพื่อคำว่าผิดหวัง
สร้างความฝัน แต่บ่มีวันสิไปถึง

นิแหละหนา คำว่าชีวิตจริง
แฮงฮอยยิ้ม บ่มีเลยสักมื้อหนึ่ง
คำเหยียดคนกับความจนที่เจ็บช้ำกล้ำกลืน
แฮงยืนกะยังบ่พอสิไหว..

ขอโทษแม่ที่ลูกดูแล ชาตินี้มันคงบ่พอ
ขอโทษอีพ่อที่ลูกคนนี้มันเบิดแฮง
คงสิเป็นปาบกรรม ต้องเจ็บช้ำ ชะตาแกล้ง
ฮ้องไห้จนตาแดง..
จักสิสู้ไปฮอดมื้อใด๋..

ท้อเบิดหวัง สิเป็น สิตาย
แต่หัวใจมันยังบ่พร้อมสิยอมแพ้..
เกิดมาชาติเดียว สิสู้สิทนเพื่อแม่
ดูแล..คนคอยข้างหลัง..
ท้อเบิดหวัง แต่ยังบ่ตาย หัวใจยังเต้นอยู่
สิขอสู้ ยืนต่อเพื่อวันนั้น
มื้อที่เฮาสิหวนกลับคืนไปกอดฝัน..
มื้อนั้นเฮาต้องยังบ่ตาย..

( ดนตรี )

ขอโทษแม่ที่ลูกดูแล ชาตินี้มันคงบ่พอ
ขอโทษอีพ่อที่ลูกคนนี้มันเบิดแฮง
คงสิเป็นปาบกรรม ต้องเจ็บช้ำ ชะตาแกล้ง
ฮ้องไห้จนตาแดง..
จักสิสู้ไปฮอดมื้อใด๋..

ท้อเบิดหวัง สิเป็น สิตาย
แต่หัวใจมันยังบ่พร้อมสิยอมแพ้..
เกิดมาชาติเดียว สิสู้สิทนเพื่อแม่
ดูแล..คนคอยข้างหลัง..
ท้อเบิดหวัง แต่ยังบ่ตาย หัวใจยังเต้นอยู่
สิขอสู้ ยืนต่อเพื่อวันนั้น
มื้อที่เฮาสิหวนกลับคืนไปกอดฝัน..

ท้อเบิดหวัง สิเป็น สิตาย
แต่หัวใจมันยังบ่พร้อมสิยอมแพ้..
เกิดมาชาติเดียว สิสู้สิทนเพื่อแม่
ดูแล..คนคอยข้างหลัง..
ท้อเบิดหวัง แต่ยังบ่ตาย หัวใจยังเต้นอยู่
สิขอสู้ ยืนต่อเพื่อวันนั้น
มื้อที่เฮาสิหวนกลับคืนไปกอดฝัน..
มื้อนั้นเฮาต้องยังบ่ตาย..

มิวสิควิดีโอ ยังบ่ตาย เดย์ พงศ์ธร

เพลง : ยังบ่ตาย (คอร์ด)
ศิลปิน : เดย์ พงศ์ธร
เนื้อร้อง/ทำนอง : ดิว พีรพล
เรียบเรียง : โด้ กิตติภูมิ
ติดต่องานศิลปิน : 098-7589250

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend