คอร์ดเพลง ภวังค์ Aphrodite

  
Text   


INSTRU | E | B/D# | A | A | ( 2 Times )

E 
  รู้ตัวมานา
B/D# 
นแล้ว 
 
 
C#m 
  ว่าเธอเคยไม่
A 
สนใจ
E 
  แต่ก็ยังเก็บ
B/D# 
ไปฝัน 
 
ว่า
C#m 
เธอมีใจให้
A 
กันอยู่เรื่อยไป
E 
  แม้เธอจะ
B/D# 
ไม่แคร์ 
 
 
C#m 
  ถึงแม้เธอจะ
A 
มีใคร
E 
  มันคงไม่เกี่ยว
B/D# 
ใช่ไหม 
 
กับ
C#m 
เรื่องหัวใจของใ
A 
ครก็ของมัน

 
เมื่อค
A 
วามเป็นจริงที่ไ
B 
ด้เจอ
 
เธอไม่
G#m 
เคยเหลียวแล
C#m 
ฉันเลย
 
แต่ในความ
A 
ฝัน 
 
ไม่อาจหยุดยั้งหัวใ
B 
จ 
 
โว้โอ..

 
ก็ในภวังค์แห่งความ
E 
รัก 
 
อาจจะมี
B/D# 
เธอ
 
ยืนอยู่ตรง
C#m 
นั้นยืนเคียงข้าง
B 
ฉัน
 
แล้วเธอก็
A 
รู้สึก 
 
ว่า
G#m 
รักฉัน 
 
ใน
F#m 
ค่ำคืน 
 
แห่งหัวใ
B 

 
ในภวังค์แห่งความ
E 
รัก 
 
อาจจะมี
B/D# 
เรา
 
คอยเอ่ยคำ
C#m 
หวานลึกซึ้งจากใ
B 
 
ห้ามกันคงไ
A 
ม่ได้ 
 
หลับ
G#m 
ตาเมื่อไร 
 
จะไ
F#m 
ด้เจอ
 
กับเ
B 
ธอที่ในภวังค์

INSTRU | E | B/D# | A | A | ( 2 Times )

E 
  ใช้เพียงแค่
B/D# 
ใจนี้ 
 
 
C#m 
  ดิ่งลึกลงไปข้
A 
างใน
E 
  จะพบเธอที่
B/D# 
จุดหมาย 
 
ให้
C#m 
รู้ไปเลยว่าใ
A 
ครจะหยุดฉัน

 
เมื่อค
A 
วามเป็นจริงที่ไ
B 
ด้เจอ
 
เธอไม่
G#m 
เคยเหลียว
C#m 
แลฉันเลย
 
แต่ในความ
A 
ฝัน 
 
ไม่อาจหยุดยั้งหัวใ
B 

 
ก็ในภวังค์แห่งความ
E 
รัก 
 
อาจจะมี
B/D# 
เธอ
 
ยืนอยู่ตรง
C#m 
นั้นยืนเคียงข้าง
B 
ฉัน
 
แล้วเธอก็
A 
รู้สึก 
 
ว่า
G#m 
รักฉัน 
 
ใน
F#m 
ค่ำคืน 
 
แห่งหัวใ
B 

 
ในภวังค์แห่งความ
E 
รัก 
 
อาจจะมี
B/D# 
เรา
 
คอยเอ่ยคำ
C#m 
หวานลึกซึ้งจากใ
B 
 
ห้ามกันคงไ
A 
ม่ได้ 
 
หลับ
G#m 
ตาเมื่อไรจะไ
F#m 
ด้เจอ
 
กับเ
B 
ธอที่ในภวังค์

INSTRU | A | G#m | F#m | E | A | G#m |

 
แค่
F#m 
ใช้จิตนาการ 
 
ไม่ผิดใ
B 
ช่ไหม

 
ก็ในภวังค์แห่งความ
E 
รัก 
 
อาจจะมี
B/D# 
เธอ
 
ยืนอยู่ตรง
C#m 
นั้นยืนเคียงข้าง
B 
ฉัน
 
แล้วเธอก็
A 
รู้สึก 
 
ว่า
G#m 
รักฉัน 
 
ใน
F#m 
ค่ำคืน 
 
แห่งหัวใ
B 

 
ในภวังค์แห่งความ
E 
รัก 
 
อาจจะมี
B/D# 
เรา
 
คอยเอ่ยคำ
C#m 
หวานลึกซึ้งจากใ
B 
 
ห้ามกันคงไ
A 
ม่ได้ 
 
หลับ
G#m 
ตาเมื่อไรจะไ
F#m 
ด้เจอ
 
กับเ
B 
ธอที่ในภวังค์

OUTRO | E | B/D# | A | A | ( 2 Times )


รู้ตัวมานานแล้ว ว่าเธอเคยไม่สนใจ
แต่ก็ยังเก็บไปฝัน ว่าเธอมีใจให้กันอยู่เรื่อยไป
แม้เธอจะไม่แคร์ แม้เธอจะมีใคร
มันคงไม่เกี่ยวใช่ไหม กับเรื่องหัวใจของใครก็ของมัน

เมื่อความเป็นจริงที่ได้เจอ
เธอไม่เคยเหลียวแลฉันเลย
แต่ในความฝัน ไม่อาจหยุดยั้งหัวใจ

ก็ในภวังค์แห่งความรัก
อาจจะมีเธอยืนอยู่ตรงนั้นยืนเคียงข้างฉัน
แล้วเธอก็รู้สึกว่ารักฉัน ในค่ำคืน แห่งหัวใจ

ในภวังค์แห่งความรัก
อาจจะมีเราคอยเอ่ยคำหวานลึกซึ้งจากใจ
ห้ามกันคงไม่ได้ หลับตาเมื่อไร จะได้เจอ
กับเธอที่ในภวังค์

( ดนตรี )

ใช้เพียงแค่ใจนี้ ดิ่งลึกลงไปข้างใน
จะพบเธอที่จุดหมาย ให้รู้ไปเลยว่าใครจะหยุดฉัน

เมื่อความเป็นจริงที่ได้เจอ
เธอไม่เคยเหลียวแลฉันเลย
แต่ในความฝัน ไม่อาจหยุดยั้งหัวใจ

ก็ในภวังค์แห่งความรัก
อาจจะมีเธอยืนอยู่ตรงนั้นยืนเคียงข้างฉัน
แล้วเธอก็รู้สึกว่ารักฉัน ในค่ำคืน แห่งหัวใจ

ในภวังค์แห่งความรัก
อาจจะมีเราคอยเอ่ยคำหวานลึกซึ้งจากใจ
ห้ามกันคงไม่ได้ หลับตาเมื่อไร จะได้เจอ
กับเธอที่ในภวังค์

( ดนตรี )

แค่ใช้จิตนาการไม่ผิดใช่ไหม

ก็ในภวังค์แห่งความรัก
อาจจะมีเธอยืนอยู่ตรงนั้นยืนเคียงข้างฉัน
แล้วเธอก็รู้สึกว่ารักฉัน ในค่ำคืน แห่งหัวใจ

ในภวังค์แห่งความรัก
อาจจะมีเราคอยเอ่ยคำหวานลึกซึ้งจากใจ
ห้ามกันคงไม่ได้ หลับตาเมื่อไร จะได้เจอ
กับเธอที่ในภวังค์

มิวสิควิดีโอ ภวังค์ Aphrodite

เพลง : ภวังค์ (คอร์ด)
ศิลปิน : Aphrodite
เนื้อร้อง/ทำนอง : ยศสมรรถ ชัยจรรยา
เรียบเรียง : ยศสมรรถ ชัยจรรยา
ติดต่องานศิลปิน : 089-8827018, 062-6122122

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend