คอร์ดเพลง แอบเมียส่งไลน์ ยิ่งยง ยอดบัวงาม

  
Text   


INTRO | F | F |
INTRO | F | Dm | Bb C | F |
INTRO | Dm | Gm C | F C | F |

 
แอบเมียส่งไล
น์ ถ้าเมียจับได้ ตายแ
Dm 
น่
 
ขอร้องน้องอย่างอ
Bb 
แง น้องจ๋
าอย่าแหย่แม่
เสือ
 
ส่งมาเช้า
Dm 
เย็น เดี๋ยวเกิดประเด็
น เป็นเหยื่อ
 
จับได้เมียเลิกไม่เหลื
Dm 
 
ก็เพราะแม่เสื
Gm 
อ..เธอเลือ
ดเย็น..

 
เป็นลูกผู้ชา
ย พี่ก็มีลายพอตั
Dm 
 
อย่างเพิ่งไลน์มาเลยทูลหั
Bb 
ว เดี๋ยวคนใกล้ตั
วจะเห็
 
อย่างเสี่ยงเลยน้
Dm 
อง มีคนคอยมองจ้องอยู่ไม่เว้
Gm 
 
ส่งไลน์ทักมาเช้า
เย็น
 
เดี๋ยวเกิดประเด็
น เป็นข่าวดั

 
ถ้ามีเวล
Bb 
า เดี๋ยวพี่จะหาโอกาส
 
วางแผ
นให้เด็ดขา
ด รับรองไม่ใ
Gm 
ห้พลาดพ
Am 
ลั้ง
 
ถ้าพี่ส่งไล
Bb 
น์..ทักไป
ชีวิตอาจพั
Gm 
 
ให้น้อ
งเข้าใจพี่บ้า
ง ไม่ได้เหินห่
Gm 
าง..บังอ
ร..

 
แอบเมียส่งไล
น์ มันอันตรายจอมขวั
Dm 
 
ขอเพียงเราเข้าใจกั
Bb 
น ก็ไม่มีวั
นบั่นทอ
 
หากมีเวล
Dm 
า พี่จะไปหาแม่งามงอ
Gm 
 
ช่วงนี้ขอพักไลน์ก่
อน
 
ไม่ได้ตัดรอ
น น้อง
คงเข้าใจ..

INSTRU | F | Dm | Bb C | F |
INSTRU | Dm | Gm C | F C | F |

 
ถ้ามีเวล
Bb 
า เดี๋ยวพี่จะหาโอกาส
 
วางแผ
นให้เด็ดขา
ด รับรองไม่ใ
Gm 
ห้พลาดพ
Am 
ลั้ง
 
ถ้าพี่ส่งไล
Bb 
น์..ทักไป
ชีวิตอาจพั
Gm 
 
ให้น้อ
งเข้าใจพี่บ้า
ง ไม่ได้เหินห่
Gm 
าง..บังอ
ร..

 
แอบเมียส่งไล
น์ มันอันตรายจอมขวั
Dm 
 
ขอเพียงเราเข้าใจกั
Bb 
น ก็ไม่มีวั
นบั่นทอ
 
หากมีเวล
Dm 
า พี่จะไปหาแม่งามง
Gm 
อน
 
ช่วงนี้ขอพักไลน์ก่
อน
 
ไม่ได้ตัดรอ
น น้อง
คงเข้าใจ..

OUTRO | F | Dm | Bb C | F |
OUTRO | Dm | Gm C | F C | F |


แอบเมียส่งไลน์ ถ้าเมียจับได้อื้อหือตายแน่
ขอร้องน้องอย่างอแง น้องจ๋าอย่าแหย่แม่เสือ
ส่งมาเช้าเย็นเดี๋ยวเกิดประเด็นอื้อเป็นเหยื่อ
จับได้เมียเลิกไม่เหลือ ก็เพราะแม่เสือเธอเลือดเย็น

เป็นลูกผู้ชายพี่ก็มีลาย ฮื้ออือพอตัว
อย่างเพิ่งไลน์มาเลยทูลหัว เดี๋ยวคนใกล้ตัวจะเห็น
อย่างเสี่ยงเลยน้อง มีคนคอยมองจ้องอยู่ไม่เว้น
ส่งไลน์ทักมาเช้าเย็น เดี๋ยวเกิดประเด็น เป็นข่าวดัง

ถ้ามีเวลาเดี๋ยวพี่จะหาโอกาส
วางแผนให้เด็ดขาด รับรองไม่ให้พลาดพลั้ง
ถ้าพี่ส่งไลน์ทักไปชีวิตอาจพัง
ให้น้องเข้าใจพี่บ้าง ไม่ได้เหินห่างบังอร

แอบเมียส่งไลน์มันอันตราย ฮื้ออือจอมขวัญ
ขอเพียงเราเข้าใจกัน ก็ไม่มีวันบั่นทอน
หากมีเวลาพี่จะไปหาแม่งามงอน
ช่วงนี้ขอพักไลน์ก่อน ไม่ได้ตัดรอนน้องจงเข้าใจ

( ดนตรี )

ถ้ามีเวลาเดี๋ยวพี่จะหาโอกาส
วางแผนให้เด็ดขาด รับรองไม่ให้พลาดพลั้ง
ถ้าพี่ส่งไลน์ทักไปชีวิตอาจพัง
ให้น้องเข้าใจพี่บ้าง ไม่ได้เหินห่างบังอร

แอบเมียส่งไลน์มันอันตราย ฮื้ออือจอมขวัญ
ขอเพียงเราเข้าใจกัน ก็ไม่มีวันบั่นทอน
หากมีเวลาพี่จะไปหาแม่งามงอน
ช่วงนี้งดทักไลน์ก่อน ไม่ได้ตัดรอนน้องจงเข้าใจ

มิวสิควิดีโอ แอบเมียส่งไลน์ ยิ่งยง ยอดบัวงาม

เพลง : แอบเมียส่งไลน์ (คอร์ด)
ศิลปิน : ยิ่งยง ยอดบัวงาม
เนื้อร้อง/ทำนอง : จิรภัทร แจ่มทุ่ง
เรียบเรียง : อ้วน นครชัยศรี
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend