คอร์ดเพลง พาน้องไปแฉ็ง Peetty Band

  
Text   


Am 
ไม่รู้มันเป็นไอไหร 
 
กระวนกระ
Em 
วายถึงเธอ
F 
นั่งรำพันรำเพ้อ 
 
ว่าคิดถึงเ
C 
ธอแทบขาดใจ
Dm 
ยังข่มตาไม่ลง 
 
ยังคงพะ
Em 
วงสงสัย
F 
ไม่รู้ว่าไซรมันเป็นไ
G 
ด้ถึงเพียงนี้

 
อยาก
Am 
ถามให้ฉันได้รู้ 
 
ว่าเธอมี
Em 
แฟนแล้วยัง
 
ถ้า
F 
ยังให้ฉันได้จอง 
 
ให้ฉันได้ค
C 
รองหัวใจ
 
ฐา
Dm 
นะไม่ค่อยจะดีขับรถ 
 
 
Em 
RC 
 
คันร้าย
 
อยาก
F 
ชวนมานั่งซ้อนท้ายพี่บ่าวได้ห
G 
ม้ายสักวัน
 
แค่เติม
Am 
มัน..

 
ถ้าอยากจะเ
F 
สียวซ่าน 
 
ซาบ
G 
ซึ้ง 
 
ถึงทรว
Am 
งใน
 
ลองมา
F 
ซ้อนท้ายรถพี่ห
G 
ม้าย 
 
สักหนึ่
Am 
งวัน
 
แต่อย่า
F 
นุ่งสั้น 
 
เพราะพี่เ
G 
สียวกระสันมันกระ
E 
หาย..

F 
น้องอิไปไ
G 
หน 
 
เดี๋ยวอิพ
Am 
าไป
F 
พาน้องไปแ
G 
ฉ็งรถ 
 
ให้บา
Am 
ยใจ
F 
พาน้องไปห
G 
ยบรุน..ข้างคอ
Am 
กไก่
 
พาน้องไป
F 
เต้นเวียนครก 
 
วงชาว
Dm 
าลา
 
ขับรถ  
F 
RC ยกล้อแซงหน้า  
Dm 
CBR
 
ขึ้นลูกระ
F 
นาดเด้งดึ๋ง 
 
ไอยาลัง
G 
ก้า
 
พี่ขอหอมแก้มสัก
E 
ที 
 
พลังคงดีเหมือนสูบม้า

INSTRU | F | G | Am | Am |
INSTRU | F | G | Am | Am |
INSTRU | F | G | A |
INSTRU | F | Dm | F | Dm |
INSTRU | F | G |

 
ไม่
Am 
รู้จะทำยังไงให้เธอนั้นไ
Em 
ด้รับรู้
 
ว่า
F 
พี่ไม่ได้เจ้าชู้ 
 
ได้โปรดอย่า
C 
ดูด้วยสายตา
 
พี่
Dm 
ฉีกหัวใจให้แล 
 
ข้างในมีแ
Em 
ต่กานดา
 
ไปเ
F 
ที่ยวกับพี่ดีหวา 
 
พี่ยังคอย
G 
ท่าแต่น้องสาว..
 
ทุกวี่
Am 
วัน..

 
ถ้าอยากจะเ
F 
สียวซ่าน 
 
ซาบ
G 
ซึ้ง 
 
ถึงทรว
Am 
งใน
 
ลองมา
F 
ซ้อนท้ายรถพี่ห
G 
ม้าย 
 
สักหนึ่
Am 
งวัน
 
แต่อย่า
F 
นุ่งสั้น 
 
เพราะพี่เ
G 
สียวกระสันมันกระ
E 
หาย..

F 
น้องอิไปไ
G 
หน 
 
เดี๋ยวอิพ
Am 
าไป
F 
พาน้องไปแ
G 
ฉ็งรถ 
 
ให้บา
Am 
ยใจ
F 
พาน้องไปห
G 
ยบรุน..ข้างคอ
Am 
กไก่
 
พาน้องไป
F 
เต้นเวียนครก 
 
วงชาว
Dm 
าลา
 
ขับรถ  
F 
RC ยกล้อแซงหน้า  
Dm 
CBR
 
ขึ้นลูกระ
F 
นาดเด้งดึ๋ง 
 
ไอยาลัง
G 
ก้า
 
พี่ขอหอมแก้มสัก
E 
ที 
 
พลังคงดีเหมือนสูบม้า

OUTRO | Am |


ไม่รู้มันเป็นไอไหร กระวนกระวายถึงเธอ
นั่งรำพันรำเพ้อ ว่าคิดถึงเธอแทบขาดใจ
ยังข่มตาไม่ลง ยังคงพะวงสงสัย
ไม่รู้ว่าไซรมันเป็นได้ถึงเพียงนี้

อยากถามให้ฉันได้รู้ ว่าเธอมีแฟนแล้วยัง
ถ้ายังให้ฉันได้จอง ให้ฉันได้ครองหัวใจ
ฐานะไม่ค่อยจะดีขับรถ R คันร้าย
อยากชวนมานั่งซ้อนท้ายพี่บ่าวได้หม้ายสักวัน
แค่เติมมัน..

ถ้าอยากจะเสียวซ่าน ซาบซึ้ง ถึงทรวงใน
ลองมาซ้อนท้ายรถพี่หม้าย สักหนึ่งวัน
แต่อย่านุ่งสั้น เพราะพี่เสียวกระสันมันกระหาย..

น้องอิไปไหน เดี๋ยวอิพาไป
พาน้องไปแฉ็งรถ ให้บายใจ
พาน้องไปหยบรุน..ข้างคอกไก่
พาน้องไปเต้นเวียนครก วงชาวาลา
ขับรถ R ยกล้อแซงหน้า R
ขึ้นลูกระนาดเด้งดึ๋ง ไอยาลังก้า
พี่ขอหอมแก้มสักที พลังคงดีเหมือนสูบม้า

( ดนตรี )

ไม่รู้จะทำยังไงให้เธอนั้นได้รับรู้
ว่าพี่ไม่ได้เจ้าชู้ ได้โปรดอย่าดูด้วยสายตา
พี่ฉีกหัวใจให้แล ข้างในมีแต่กานดา
ไปเที่ยวกับพี่ดีหวา พี่ยังคอยท่าแต่น้องสาว..
ทุกวี่วัน..

ถ้าอยากจะเสียวซ่าน ซาบซึ้ง ถึงทรวงใน
ลองมาซ้อนท้ายรถพี่หม้าย สักหนึ่งวัน
แต่อย่านุ่งสั้น เพราะพี่เสียวกระสันมันกระหาย..

น้องอิไปไหน เดี๋ยวอิพาไป
พาน้องไปแฉ็งรถ ให้บายใจ
พาน้องไปหยบรุน..ข้างคอกไก่
พาน้องไปเต้นเวียนครก วงชาวาลา
ขับรถ R ยกล้อแซงหน้า R
ขึ้นลูกระนาดเด้งดึ๋ง ไอยาลังก้า
พี่ขอหอมแก้มสักที พลังคงดีเหมือนสูบม้า

มิวสิควิดีโอ พาน้องไปแฉ็ง Peetty Band

เพลง : พาน้องไปแฉ็ง (คอร์ด)
ศิลปิน : Peetty Band
เนื้อร้อง/ทำนอง : นครินทร์ ทองทิพย์
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องานศิลปิน : 081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend