คอร์ดเพลง คงอยู่ไหว ปรีชา ปัดภัย

  
Text   


Capo #1
INTRO | Cmaj7 | D | Bm | Em |
INTRO | Am | D | G Gsus4 | G |

 
สุด
Am 
ท้ายแล้วเธอก็ไป 
 
 
D 
เราก็ไปไม่ไหว 
 
ไม่
G 
ถึงฝั่ง
 
สุด
Am 
ท้ายก็เป็นแค่หวัง 
 
 
D 
ที่ฉันได้แต่หวังก็เท่
G 
านั้น

 
ความ
Am 
รักมันไม่ได้ผิดที่เ
D 
ธอเลือกเขา
 
แต่ผิดที่
Bm 
เรารักษากันไว้ไ
Em 
ม่ได้
 
รักไม่มาก
C 
พอ จึงไม่ดีพอ..  
D 
ฮืมม..

 
สุด
Am 
ท้ายแล้วเธอไม่รอ 
 
 
D 
ยิ่งรักไปยิ่งท้อ 
 
ฉัน
G 
รู้ตัว
 
สุด
Am 
ท้ายทุกเรื่องที่กลัว 
 
 
D 
กลัวว่าเธอไม่ทนคงโ
G 
ดนทิ้ง

 
ความ
Am 
รักไม่ใช่ทุกสิ่งบนควา
D 
มสมหวัง
 
แต่ฉันก็
Bm 
ยังรักเธอแล้ว
Em 
ตั้งใจ
 
ใช้ทุกน
C 
าที 
 
เพื่อเป็นคนที่ดี
 
แต่ถ้าวัน
D 
นี้.. 
 
เขาดีกว่าไม่เป็
G 
นไร 
 
 
G7 

 
ฉันคงอยู่ไ
C 
หวในวันที่ไม่มีเ
D 
ธอ
 
อาจจะต้อง
Bm 
เจออารมณ์คิดถึงมาทาย
Em 
ทักบ่อย
 
เดี๋ยวก็ชินเ
C 
อง 
 
ถึงจะโดนข่มเหง
 
ด้วยความ
D 
จำในคำว่าเราที่เหลื
G 
อแค่ฉัน 
 
 
G7 

 
ถ้าทนไม่ไ
C 
หวจะยอมให้ใจมันขาด
D 
ลง
 
บอกเลยตาม
Bm 
ตรง 
 
มันรักเธอคงลืมไ
Em 
ม่ได้
 
ไม่มีทาง
C 
ลืม 
 
ถึงพยายามแค่ไหน..
 
มีแต่น้ำ
D 
ตาที่ยังรินไหล.. 
 
ล้นมาไม่เค
G 
ยพอ

 
สุด
Am 
ท้ายแล้วเธอก็ไป 
 
 
D 
เราก็ไปไม่ไหว 
 
ไม่
G 
ถึงฝั่ง
 
สุด
Am 
ท้ายก็เป็นแค่หวัง 
 
 
D 
ที่ฉันได้แต่หวังก็เท่
G 
านั้น

 
ความ
Am 
รักมันไม่ได้ผิดที่เ
D 
ธอเลือกเขา
 
แต่ผิดที่
Bm 
เรารักษากันไว้ไ
Em 
ม่ได้
 
รักไม่มาก
C 
พอ จึงไม่ดีพอ.. เธอจึงไม่
D 
รอ.. 
 
รอกัน..

INSTRU | C | D | Bm | Em |
INSTRU | C | D | G | G7 |

 
ฉันคงอยู่ไ
C 
หวในวันที่ไม่มีเ
D 
ธอ
 
อาจจะต้อง
Bm 
เจออารมณ์คิดถึงมาทาย
Em 
ทักบ่อย
 
เดี๋ยวก็ชินเ
C 
อง 
 
ถึงจะโดนข่มเหง
 
ด้วยความ
D 
จำในคำว่าเราที่เหลื
G 
อแค่ฉัน 
 
 
G7 

 
ถ้าทนไม่ไ
C 
หวจะยอมให้ใจมันขาด
D 
ลง
 
บอกเลยตาม
Bm 
ตรง 
 
มันรักเธอคงลืมไ
Em 
ม่ได้
 
ไม่มีทาง
C 
ลืม 
 
ถึงพยายามแค่ไหน..
 
มีแต่น้ำ
D 
ตาที่ยังรินไหล.. 
 
ล้นมาไม่เค
G 
ยพอ

 
ไม่มีทาง
C 
ลืม 
 
ถึงพยายามแค่ไหน..
 
มีแต่น้ำ
D 
ตาที่ยังรินไหล.. 
 
ล้นมาไม่เ
G 
คยพอ..


สุดท้ายแล้วเธอก็ไป เราก็ไปไม่ไหว ไม่ถึงฝั่ง
สุดท้ายก็เป็นแค่หวัง ที่ฉันได้แต่หวังก็เท่านั้น

ความรักมันไม่ได้ผิดที่เธอเลือกเขา
แต่ผิดที่เรารักษากันไว้ไม่ได้
รักไม่มากพอ จึงไม่ดีพอ.. ฮืมม..

สุดท้ายแล้วเธอไม่รอ ยิ่งรักไปยิ่งท้อ ฉันรู้ตัว
สุดท้ายทุกเรื่องที่กลัว กลัวว่าเธอไม่ทนคงโดนทิ้ง

ความรักไม่ใช่ทุกสิ่งบนความสมหวัง
แต่ฉันก็ยังรักเธอแล้วตั้งใจ
ใช้ทุกนาที เพื่อเป็นคนที่ดี
แต่ถ้าวันนี้.. เขาดีกว่าไม่เป็นไร

ฉันคงอยู่ไหวในวันที่ไม่มีเธอ
อาจจะต้องเจออารมณ์คิดถึงมาทายทักบ่อย
เดี๋ยวก็ชินเอง ถึงจะโดนข่มเหง
ด้วยความจำในคำว่าเราที่เหลือแค่ฉัน

ถ้าทนไม่ไหวจะยอมให้ใจมันขาดลง
บอกเลยตามตรง มันรักเธอคงลืมไม่ได้
ไม่มีทางลืม ถึงพยายามแค่ไหน..
มีแต่น้ำตาที่ยังรินไหล.. ล้นมาไม่เคยพอ

สุดท้ายแล้วเธอก็ไป เราก็ไปไม่ไหว ไม่ถึงฝั่ง
สุดท้ายก็เป็นแค่หวัง ที่ฉันได้แต่หวังก็เท่านั้น

ความรักมันไม่ได้ผิดที่เธอเลือกเขา
แต่ผิดที่เรารักษากันไว้ไม่ได้
รักไม่มากพอ จึงไม่ดีพอ.. เธอจึงไม่รอ.. รอกัน..

( ดนตรี )

ฉันคงอยู่ไหวในวันที่ไม่มีเธอ
อาจจะต้องเจออารมณ์คิดถึงมาทายทักบ่อย
เดี๋ยวก็ชินเอง ถึงจะโดนข่มเหง
ด้วยความจำในคำว่าเราที่เหลือแค่ฉัน

ถ้าทนไม่ไหวจะยอมให้ใจมันขาดลง
บอกเลยตามตรง มันรักเธอคงลืมไม่ได้
ไม่มีทางลืม ถึงพยายามแค่ไหน..
มีแต่น้ำตาที่ยังรินไหล.. ล้นมาไม่เคยพอ

ไม่มีทางลืม ถึงพยายามแค่ไหน..
มีแต่น้ำตาที่ยังรินไหล.. ล้นมาไม่เคยพอ..

มิวสิควิดีโอ คงอยู่ไหว ปรีชา ปัดภัย

เพลง : คงอยู่ไหว
ศิลปิน : ปรีชา ปัดภัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : อ.ธงชัย ถาวรโชติ
ติดต่องานแสดง : 061-1531056
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend