คอร์ดเพลง แค่อากาศ ท่านหลอด

  
Text   

 
ถูกมองเป็นแค่สา
G 
ยลม
 
จุดที่
Dm 
ยืน 
 
มันมีแต่น้ำ
Am 
ตา  
C 
 
ถูกมองเป็นแค่ขอ
G 
งไร้ค่า
 
คั่นเ
Dm 
วลา.. 
 
ที่ไ
G 
ร้.. 
 
ตัว
C 
ตน

 
ฟัง
Am 
ฉันสักหน่อย 
 
มอ
Em 
งฉันสักหน่อย
 
ยังเ
F 
ฝ้าคอย 
 
และไม่ห่
C 
างไปไหน
 
อยู่ใ
Am 
กล้กัน 
 
เหมือนไ
Em 
กลแสนไกล
 
จะพ
F 
ยายามแค่ไหน 
 
เธอก็ไ
G 
ม่หันมา

C 
  เป็นแค่เพียง
F 
อากาศ
C 
  ทำได้เพียงพัดผ่
G 
าน 
 
ก็จากไป
C 
  เป็นแค่เพียงสิ่งไ
F 
ร้หัวใจ
 
  ต่อให้
Am 
ทนให้ฝืน 
 
ก็เป็
Em 
นไปไม่ได้
 
  สิ่งที่
Am 
เธอทำกับฉัน 
 
มันเจ็บทั้ง
Em 
กายและใจ
 
  เจ็บเ
F 
จียนตาย 
 
ก็เ
G 
รามันเป็นแค่เพียง 
 
อากาศ

INSTRU | C | F | Am | G |
INSTRU | C | F | Am | G | C |

 
ฟัง
Am 
ฉันสักหน่อย 
 
มอ
Em 
งฉันสักหน่อย
 
ยังเ
F 
ฝ้าคอย 
 
และไม่ห่
C 
างไปไหน
 
อยู่ใ
Am 
กล้กัน 
 
เหมือนไ
Em 
กลแสนไกล
 
จะพ
F 
ยายามแค่ไหน 
 
เธอก็ไ
G 
ม่หันมา

C 
  เป็นแค่เพียง
F 
อากาศ
C 
  ทำได้เพียงพัดผ่
G 
าน 
 
ก็จากไป
C 
  เป็นแค่เพียงสิ่งไ
F 
ร้หัวใจ
 
  ต่อให้
Am 
ทนให้ฝืน 
 
ก็เป็
Em 
นไปไม่ได้
 
  สิ่งที่
Am 
เธอทำกับฉัน 
 
มันเจ็บทั้ง
Em 
กายและใจ
 
  เจ็บเ
F 
จียนตาย 
 
ก็เ
G 
รามันเป็นแค่เพียง 
 
อากาศ

INSTRU| C | F | Am | G |
INSTRU | C | F | Am | G |

C 
  เป็นแค่เพียง
F 
อากาศ
C 
  ทำได้เพียงพัดผ่
G 
าน 
 
ก็จากไป
C 
  เป็นแค่เพียงสิ่งไ
F 
ร้หัวใจ
 
  ต่อให้
Am 
ทนให้ฝืน 
 
ก็เป็
Em 
นไปไม่ได้
 
  สิ่งที่
Am 
เธอทำกับฉัน 
 
มันเจ็บทั้ง
Em 
กายและใจ
 
  เจ็บเ
F 
จียนตาย 
 
ก็เ
G 
รามันเป็นแค่เพียง 
 
อาก
C 
าศ

 
ถูกมองเป็นแค่สา
G 
ยลม
 
จุดที่
Dm 
ยืน 
 
มันมีแต่น้ำ
Am 
ตา  
C 
 
ถูกมองเป็นแค่ขอ
G 
งไร้ค่า
 
คั่นเ
Dm 
วลา.. 
 
ที่ไ
G 
ร้.. 
 
ตัว
C 
ตน..

มิวสิควิดีโอ แค่อากาศ ท่านหลอด

เพลง : แค่อากาศ
ศิลปิน : ท่านหลอด
คำร้อง : ครูหลอด นพดล นวลดำ
ทำนอง : อาจารย์ศุภกร บุตรเอก
เรียบเรียง : อาจารย์ยอดยิ่ง สุขขี
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend