คอร์ดเพลง ทำวันนี้ให้ดีที่สุด บ.เบิ้ล สามร้อย feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

  
Text   
คอร์ดเพลง ทำวันนี้ให้ดีที่สุด บ.เบิ้ล สามร้อย feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

ศิลปิน : บ.เบิ้ล สามร้อย feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า
เนื้อร้อง/ทำนอง : ทวีวัฒน์ เนตรเจริญ
คอร์ด : A,Bm,C#m,D,E,F#m


INTRO | A | E | D | E |

A 
  ตะวันลับฟ้า 
 
สายตา
E 
ริบหรี่
D 
  หมดกันวันนี้ 
 
พักผ่อน
A 
กายา
F#m 
  เอนสังขาร..หลับ
E 
ฝันในยามนิทรา
D 
  บดปังดวง
E 
ตา..ด้วยดว
A 
งดาว

F#m 
ฟ้ายังมีมื
C#m 
ดมิด.. 
 
ชี
F#m 
วิตย่อมมีมื
C#m 
ดมน..
 
ใจ
D 
คน..ย่อมแปร
E 
ผันเป็นธรรม
A 
ดา.. 
 
 
E 

A 
  ตะวันสาดแสงเรียกแรงกลับ
E 
คืน
D 
  ให้ลุกขึ้นยืนก้าวเดินต่
A 
อไป
F#m 
  จะเหนื่อย จะท้อ ทุกข์ทนเพีย
E 
งใด
D 
  อย่าหมดแรงใ
E 
จและความศรัท
A 
ธา

 
ย้ำเ
D 
ท้าก้าวเดินด้วยความมั่
E 
นใจ
 
หาก
C#m 
แม้นเส้นชัยไกล
F#m 
สุดสายตา
Bm 
บางเวลาผ่าน
E 
มา 
 
ไม่อาจย้อน
A 
คืนให้แก้ไข

 
ทำวัน
D 
นี้ของเราให้
E 
ดีที่สุด
 
คุ้ม
C#m 
ค่ามนุษย์ที่ไ
F#m 
ด้เกิดมา
 
ทุก
Bm 
อย่างที่ปรารถ
E 
นา..นั้นคงจะไ
A 
ม่ไกล

INSTRU | D E | C#m F#m |
INSTRU | Bm E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m |
INSTRU | Bm C#m | D E |

A 
  ตะวันสาดแสงเรียกแรงกลับ
E 
คืน
D 
  ให้ลุกขึ้นยืนก้าวเดินต่
A 
อไป
F#m 
  จะเหนื่อย จะท้อ ทุกข์ทนเพีย
E 
งใด
D 
  อย่าหมดแรงใ
E 
จและความศรัท
A 
ธา

 
ย้ำเ
D 
ท้าก้าวเดินด้วยความมั่
E 
นใจ
 
หาก
C#m 
แม้นเส้นชัยไกล
F#m 
สุดสายตา
Bm 
บางเวลาผ่าน
E 
มา 
 
ไม่อาจย้อน
A 
คืนให้แก้ไข

 
ทำวัน
D 
นี้ของเราให้
E 
ดีที่สุด
 
คุ้ม
C#m 
ค่ามนุษย์ที่ไ
F#m 
ด้เกิดมา
 
ทุก
Bm 
อย่างที่ปรารถ
E 
นา..นั้นคงจะไ
A 
ม่ไกล

 
ย้ำเ
D 
ท้าก้าวเดินด้วยความมั่
E 
นใจ
 
หาก
C#m 
แม้นเส้นชัยไกล
F#m 
สุดสายตา
Bm 
บางเวลาผ่าน
E 
มา 
 
ไม่อาจย้อน
A 
คืนให้แก้ไข

 
ทำวัน
D 
นี้ของเราให้
E 
ดีที่สุด
 
คุ้ม
C#m 
ค่ามนุษย์ที่ไ
F#m 
ด้เกิดมา
 
ทุก
Bm 
อย่างที่ปรารถ
E 
นา..นั้นคงจะไ
A 
ม่ไกล…

OUTRO | D E | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ทำวันนี้ให้ดีที่สุด


ตะวันลับฟ้า สายตาริบหรี่
หมดกันวันนี้ พักผ่อนกายา
เอนสังขาร..หลับฝันในยามนิทรา
บดปังดวงตา..ด้วยดวงดาว

ฟ้ายังมีมืดมิด.. ชีวิตย่อมมีมืดมน..
ใจคน..ย่อมแปรผันเป็นธรรมดา..

ตะวันสาดแสงเรียกแรงกลับคืน
ให้ลุกขึ้นยืนก้าวเดินต่อไป
จะเหนื่อย จะท้อ ทุกข์ทนเพียงใด
อย่าหมดแรงใจและความศรัทธา

ย้ำเท้าก้าวเดินด้วยความมั่นใจ
หากแม้นเส้นชัยไกลสุดสายตา
บางเวลาผ่านมา ไม่อาจย้อนคืนให้แก้ไข

ทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุด
คุ้มค่ามนุษย์ที่ได้เกิดมา
ทุกอย่างที่ปรารถนา..นั้นคงจะไม่ไกล

( ดนตรี )

ตะวันสาดแสงเรียกแรงกลับคืน
ให้ลุกขึ้นยืนก้าวเดินต่อไป
จะเหนื่อย จะท้อ ทุกข์ทนเพียงใด
อย่าหมดแรงใจและความศรัทธา

ย้ำเท้าก้าวเดินด้วยความมั่นใจ
หากแม้นเส้นชัยไกลสุดสายตา
บางเวลาผ่านมา ไม่อาจย้อนคืนให้แก้ไข

ทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุด
คุ้มค่ามนุษย์ที่ได้เกิดมา
ทุกอย่างที่ปรารถนา..นั้นคงจะไม่ไกล

ย้ำเท้าก้าวเดินด้วยความมั่นใจ
หากแม้นเส้นชัยไกลสุดสายตา
บางเวลาผ่านมา ไม่อาจย้อนคืนให้แก้ไข

ทำวันนี้ของเราให้ดีที่สุด
คุ้มค่ามนุษย์ที่ได้เกิดมา
ทุกอย่างที่ปรารถนา..นั้นคงจะไม่ไกล..

มิวสิควิดีโอ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด บ.เบิ้ล สามร้อย feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

เพลง : ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ศิลปิน : บ.เบิ้ล สามร้อย feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องานแสดง : 062 9756529
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend