คอร์ดเพลง ลาสาวแม่กลอ อ๊อด คีรีบูน

  
Text   

INTRO | D Em | F#m Em |
INTRO | D Em | F#m G |
INTRO | D Em | F#m Em |
INTRO | F#m G | A |

 
สิ้
น..แสงดา
Em 
วดุเหว่าเร่าร้อ
F#m 
 
จากสุมทุ
Bm 
มลุ่มน้ำแม่กล
Em 
อง
 
พี่จำ
จากน้องค
นงาม  
D7 

 
แว่วหวูดรถไ
Bm 
ฟ พี่แสนอาลั
ย 
 
สมุทรสงคร
Em 
าม
 
คงละเม
อ เพ้อพ
Bm 
ร่ำ คิดถึงคนงา
Em 
มที่อยู่แม่
กลอง

 
รา
ชกา
Em 
รทหารเรียกใ
F#m 
ช้
 
ลูกน้ำเค็
Bm 
ม โอ้ทัพเรือไทย
Em 
 
ฝึกเตรี
ยมเอาไว้ทุก
กอง

 
พี่ต้องขอล
Bm 
าจากแล้วแก้วต
า 
 
ลาถิ่นแม่กล
Em 
อง
 
คงหวนม
าหาน้อ
Bm 
 
คนสวยแม่กล
Em 
องคอยพี่
กลับม

 
เมื่
Bm 
อสงกราน
Em 
ต์งานวัดบ้านแหล
 
เคยเที่ยวช
Bm 
มกับโฉมแฉล้
ม..
 
เมื่อคื
Em 
นข้างแรมเมษ
 
สรงน้ำร่วมน้อ
Bm 
ง ปิดทอง
พระปฏิมา
Em 
 
อธิษฐา
นรักอยู่คู่ฟ้
า หวังเกิดม
Em 
า..ร่วม
ใจ

 
ป้อ
ม..พระจุ
Em 
ลไกลบ้านห่างน้
F#m 
อง
 
เมื่อฝนม
Bm 
า ฟากฟ้าคะนอ
Em 
 
ได้ยิ
นถึงน้องหรือไ
ม่ 
 
 
D7 
 
พี่ส่งสัญญ
Bm 
า..ฝากฟ้าครวญม
าจากห้วงหัวใ
Em 
 
คือเสียงครว
ญหวลไห้
Bm 
 
ทหารเรือไท
Em 
ยยังห่ว
งแม่
กลอง

INSTRU | D Em | D Bm |
INSTRU | Em A | D D7 |
INSTRU | Bm D | Em A |
INSTRU | Bm Em A | D |

 
เมื่
Bm 
อสงกราน
Em 
ต์งานวัดบ้านแหล
 
เคยเที่ยวช
Bm 
มกับโฉมแฉล้
ม..
 
เมื่อคื
Em 
นข้างแรมเมษ
 
สรงน้ำร่วมน้อ
Bm 
ง ปิดทอง
พระปฏิมา
Em 
 
อธิษฐา
นรักอยู่คู่ฟ้
า 
 
หวังเกิดม
Em 
า..ร่วม
ใจ

 
ป้อ
ม..พระจุ
Em 
ลไกลบ้านห่างน้
F#m 
อง
 
เมื่อฝนม
Bm 
า ฟากฟ้าคะนอ
Em 
 
ได้ยิ
นถึงน้องหรือไ
ม่ 
 
 
D7 
 
พี่ส่งสัญญ
Bm 
า..ฝากฟ้าครวญม
าจากห้วงหัวใ
Em 
 
คือเสียงครว
ญหวลไห้
Bm 
 
ทหารเรือไท
Em 
ยยังห่ว
งแม่
กลอง

OUTRO | D Em | F#m Em | ( 2 Times ) | D |

มิวสิควิดีโอ ลาสาวแม่กลอ อ๊อด คีรีบูน

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend