คอร์ดเพลง หัวใจ๋ฮอมปอย วิว จตุภรณ์

  
Text   

INTRO | Eb | Bb | Cm Bb |
INTRO | Cm | Bb Eb | Cm Bb | Eb Bb |

 
เกยห้ามใจ๋อ
Cm 
ยู่.. 
 
หลายครั้งหลายห
Eb 
 
บ่อยากฝืนท
Bb 
น.. 
 
ไปฮักคนมีเจ้าข
Cm 
อง

 
   
Eb 
แต่ใจ๋มันยืนยัน
Bb 
กำเดิม
 
   
Eb 
เลือกทางเป็นตั๋ว
Bb 
สำรอง
 
   
Eb 
ยอมทนหม่นหมอง.. เป็นเง
Bb 
าความฮัก..
Gm 

 
เพราะยังฮักอ
Cm 
ยู่..   ฮักเปิ้นหมดใจ๋
Eb 
..
 
สิทธิ์มีแค่ไห
Bb 
น   บอกใจ๋ตั๋วเองทุกวั
Cm 

 
   
Eb 
แม้ฮักเต้าใด
Bb 
ก็ต๋าม
 
   
Eb 
ก็เป๋นมือที่สาม
Bb 
เต็มขั้น
 
   
Eb 
หัวใจบ่ได้ทำ
Bb 
ประกั๋น
 
   
Eb 
เสี่ยงภัยความฮัก
Bb 
ถูกเวรคื
Cm 
น..

 
   ฮั
Cm 
กของคนอื่นเขา ตั๋วเฮ
Bb 
าเป็นคนแอบแฝ
Eb 
 
   
Cm 
เปิ้นแบ่งฮักม
Bb 
า เพราะความเอ็
Ab 
นดู..
Bb 
.สงสา
Eb 
 
   เอ
Cm 
าหัวใจ๋ดวงน้อย..
 
   ไปฮอมปอ
Bb 
ยฮักแฟนจาวบ้า
Eb 
 
   
Cm 
มีสุขแค่เพีย
Bb 
งบางวัน
 
   
Ab 
สมหวังแค่บา
Gm 
งเวล
Eb 
Bb 

 
บางครั้งหวั่น ๆ
Cm 
..บางวันก็เหง
Eb 
 
ทะเบียนจื่อนางสา
Bb 
ว..
 
สัญชาติไทย สถานภาพส่วนเกิ
Cm 

 
   
Eb 
ยอมฮับกับควา
Bb 
มปวดร้าว
 
   
Eb 
เพราะเฮามันไร้
Bb 
ทางเดิน
 
   
Eb 
รอวันหน้าที่
Bb 
ส่วนเกิน
 
   
Eb 
ตำแหน่งจะหมด
Bb 
วาระวัน
Cm 
ใด

 
ฮั
Cm 
กของคนอื่นเขา ตั๋วเฮ
Bb 
าเป็นคนแอบแฝ
Eb 
Cm 
เปิ้นแบ่งฮักม
Bb 
า เพราะความเอ็
Ab 
นดู..
Bb 
.สงสา
Eb 
 
เอ
Cm 
าหัวใจ๋ดวงน้อย..
 
ไปฮอมปอ
Bb 
ยฮักของจาวบ้า
Eb 
Cm 
มีสุขแค่เพีย
Bb 
งบางวัน
Ab 
สมหวังแค่บา
Gm 
งเวล
Eb 
Bb 

INSTRU | Cm | Eb | Bb | Cm |
INSTRU | Eb Bb | Eb Bb |
INSTRU | Eb Bb | Eb Bb | Cm |

 
   ฮั
Cm 
กของคนอื่นเขา ตั๋วเฮ
Bb 
าเป็นคนแอบแฝ
Eb 
 
   
Cm 
เปิ้นแบ่งฮักม
Bb 
า เพราะความเอ็
Ab 
นดู..
Bb 
.สงสา
Eb 
 
   เอ
Cm 
าหัวใจ๋ดวงน้อย..
 
   ไปฮอมปอ
Bb 
ยฮักแฟนจาวบ้า
Eb 
 
   
Cm 
มีสุขแค่เพีย
Bb 
งบางวัน
 
   
Ab 
สมหวังแค่บา
Gm 
งเวล
Eb 
Bb 

Cm 
มีสุขแค่เพีย
Bb 
งบางวัน
Ab 
สมหวังแค่บางเว
Eb 
ลา..

OUTRO | Cm | Cm | Cm | Eb |
OUTRO | Cm | Cm | Cm | Eb |

มิวสิควิดีโอ หัวใจ๋ฮอมปอย วิว จตุภรณ์

เพลง : หัวใจ๋ฮอมปอย
ศิลปิน : วิว จตุภรณ์
เรียบเรียง : อ.เหน่ง จันทรา
ติดต่องาน : 061-989-2996
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend