คอร์ดเพลง คนเคยรู้จัก The Moon

  
Text   
คอร์ดเพลง คนเคยรู้จัก The Moon

คนเคยรู้จัก

แนวเพลง #สตริง
คอร์ด : G,D/F#,Em,Am,Bm,C


Capo #1
INTRO | G D/F# | Em D/F# |
INTRO | C Bm | Am D |

G 
  นอนฟังเสียง
D/F# 
ฝนที่ริมหน้า
Em 
ต่าง
 
  ยังมีเส้นท
D 
างให้เริ่มต้นใ
C 
หม่
 
  วันที่ไ
Bm 
ม่ดี 
 
 
Am 
มันจะผ่านพ้
D 
นไป

G 
  แค่ยอม
D/F# 
รับจะดีเสีย
Em 
กว่า
 
  เพราะ
D 
รู้ว่าเป็นไปไม่ไ
C 
ด้
 
  ที่จะ
Bm 
มีเธอ 
 
 
Am 
กลับมาเป็นเหมือนเ
D 
ดิม

G 
  เสียงกระซิบท่าม
D/F# 
กลางหมู่ดาวนับ
Em 
พัน
 
  บอกให้เ
D 
ราได้เคียงข้าง
C 
กัน
 
  ทำได้แค่
Bm 
ฝันไป 
 
 
Am 
เมื่อไม่มีเธอตร
D 
งนี้

G 
  สุดท้ายก็เป็นได้
D/F# 
แค่คนเคย
Em 
รู้จัก
 
  หนึ่งค
D 
รั้งเคยรักแต่ตอนนี้ไ
C 
ม่มี
 
  เป็นแค่ควา
Bm 
มทรงจำ
Am 
ดีๆที่เคยเก็บ
D 
ไว้
G 
  ดวงจันทร์ไม่ยอมให้
D/F# 
ฉันได้เคียงข้า
Em 
งดาว
 
  เวลาของเ
D 
ราคงหมดกันเพียงเท่
C 
านี้ 
 
 
Bm 
 
  
Am 
หวังว่าเธอจะ
D 
มีความสุขกับเขา

INSTRU | G D/F# | EmD/F# |
INSTRU | C Bm | Am D |

G 
  ไม่ว่าพบ
D/F# 
เจอคนมากเท่
Em 
าไร
 
  ก็ไม่เห
D 
มือนกันที่เธอเคย
C 
ทำไว้ 
 
 
Bm 
 
  
Am 
เธอไม่เหมือนใ
D 
คร

G 
  ยังคิดถึง
D/F# 
เธอแม้ไม่ได้
Em 
เจอ
 
  เป็นแค่เพื่อนเ
D 
ธอก็ดีเท่
C 
าไร
 
  ฉันก็
Bm 
พอใจ 
 
 
Am 
เป็นได้แค่
D 
นั้น

G 
  เสียงกระซิบท่าม
D/F# 
กลางหมู่ดาวนับ
Em 
พัน
 
  บอกให้เ
D 
ราได้เคียงข้าง
C 
กัน
 
  ทำได้แค่
Bm 
ฝันไป 
 
 
Am 
เมื่อไม่มีเธอตร
D 
งนี้

G 
  สุดท้ายก็เป็นได้
D/F# 
แค่คนเคย
Em 
รู้จัก
 
  หนึ่งค
D 
รั้งเคยรักแต่ตอนนี้ไ
C 
ม่มี
 
  เป็นแค่ควา
Bm 
มทรงจำ
Am 
ดีๆที่เคยเก็บ
D 
ไว้
G 
  ดวงจันทร์ไม่ยอมให้
D/F# 
ฉันได้เคียงข้า
Em 
งดาว
 
  เวลาของเ
D 
ราคงหมดกันเพียงเท่
C 
านี้ 
 
 
Bm 
 
  
Am 
หวังว่าเธอจะ
D 
มีความสุขกับเขา

INSTRU | G D/F# | Em D/F# | C Bm | Am D |

G 
  เสียงกระซิบท่าม
D/F# 
กลางหมู่ดาวนับ
Em 
พัน
 
  บอกให้เ
D 
ราได้เคียงข้าง
C 
กัน
 
  ทำได้แค่
Bm 
ฝันไป 
 
 
Am 
เมื่อไม่มีเธอตร
D 
งนี้

G 
  สุดท้ายก็เป็นได้
D/F# 
แค่คนเคย
Em 
รู้จัก
 
  หนึ่งค
D 
รั้งเคยรักแต่ตอนนี้ไ
C 
ม่มี
 
  เป็นแค่ควา
Bm 
มทรงจำ
Am 
ดีๆที่เคยเก็บ
D 
ไว้
G 
  ดวงจันทร์ไม่ยอมให้
D/F# 
ฉันได้เคียงข้า
Em 
งดาว
 
  เวลาของเ
D 
ราคงหมดกันเพียงเท่
C 
านี้ 
 
 
Bm 
 
  
Am 
หวังว่าเธอจะ
D 
มีความสุขกับเขา..

OUTRO | G D/F# | Em D/F# | C Bm | Am D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คนเคยรู้จัก


นอนฟังเสียงฝนที่ริมหน้าต่าง
ยังมีเส้นทางให้เริ่มต้นใหม่
วันที่ไม่ดี มันจะผ่านพ้นไป

แค่ยอมรับจะดีเสียกว่า
เพราะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้
ที่จะมีเธอ กลับมาเป็นเหมือนเดิม

เสียงกระซิบท่ามกลางหมู่ดาวนับพัน
บอกให้เราได้เคียงข้างกัน
ทำได้แค่ฝันไป เมื่อไม่มีเธอตรงนี้

สุดท้ายก็เป็นได้แค่คนเคยรู้จัก
หนึ่งครั้งเคยรักแต่ตอนนี้ไม่มี
เป็นแค่ความทรงจำดีๆที่เคยเก็บไว้
ดวงจันทร์ไม่ยอมให้ฉันได้เคียงข้างดาว
เวลาของเราคงหมดกันเพียงเท่านี้
หวังว่าเธอจะมีความสุขกับเขา

( ดนตรี )

ไม่ว่าพบเจอคนมากเท่าไร
ก็ไม่เหมือนกันที่เธอเคยทำไว้
เธอไม่เหมือนใคร

ยังคิดถึงเธอแม้ไม่ได้เจอ
เป็นแค่เพื่อนเธอก็ดีเท่าไร
ฉันก็พอใจ เป็นได้แค่นั้น

เสียงกระซิบท่ามกลางหมู่ดาวนับพัน
บอกให้เราได้เคียงข้างกัน
ทำได้แค่ฝันไป เมื่อไม่มีเธอตรงนี้

สุดท้ายก็เป็นได้แค่คนเคยรู้จัก
หนึ่งครั้งเคยรักแต่ตอนนี้ไม่มี
เป็นแค่ความทรงจำดีๆที่เคยเก็บไว้
ดวงจันทร์ไม่ยอมให้ฉันได้เคียงข้างดาว
เวลาของเราคงหมดกันเพียงเท่านี้
หวังว่าเธอจะมีความสุขกับเขา

( ดนตรี )

เสียงกระซิบท่ามกลางหมู่ดาวนับพัน
บอกให้เราได้เคียงข้างกัน
ทำได้แค่ฝันไป เมื่อไม่มีเธอตรงนี้

สุดท้ายก็เป็นได้แค่คนเคยรู้จัก
หนึ่งครั้งเคยรักแต่ตอนนี้ไม่มี
เป็นแค่ความทรงจำดีๆที่เคยเก็บไว้
ดวงจันทร์ไม่ยอมให้ฉันได้เคียงข้างดาว
เวลาของเราคงหมดกันเพียงเท่านี้
หวังว่าเธอจะมีความสุขกับเขา..

มิวสิควิดีโอ คนเคยรู้จัก The Moon

เพลง : คนเคยรู้จัก
ศิลปิน : The Moon
prod. Viroft Beatz
ติดต่อ : Instagram @ _sspacddm
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend