คอร์ดเพลง วังเมามาย น๊อบแน็บ

  
Text   

INTRO | G | D | Em | C |
INTRO | G | D | Em | C |

 
บ้านหลังนี้
..มีชื่อว่
าวังเมามา
 
พัสถา
นของลูกผู้ชา
Em 
ย.. 
 
ที่ชอบใจในรสสุ
รา

 
พอค่ำล
Em 
ง 
 
ไม่ต้องนอ
Bm 
นพักผ่อนกาย
Em 
 
เะอาแต่ก้
Bm 
งตั้งวงสุร
Am 
 
ฉันปรารถน
าเพียงเมา
Em 
มาย

 
บ้านฉั
น..ไม่ต้องการอีกแล้วนารี
 
ขอแต่เพียงมีเหล้าดี ๆ
ก็สุขขีเกินที่ต้อง
การ

 
ถึงเมามา
Em 
ยกันเท่าไร
Bm 
ไม่เคยเสียงา
Em 
 
ไม่ไปง้
Bm 
อ 
 
ขอความสงสา
Am 
ร..
 
ขอรักนั้
นจากใจหญิง
Em 
ใด..

 
ถ้าหากโลกนี้
โลกนี
นั้นมีเหล้
Em 
าดี
 
ชี
Bm 
วิตผมนั้นคงสด
Bm 
ใส
 
หากขาดเหล้านั้
Em 
น 
 
คงสิ้นกันวันใ
Am 
 
ชีวิตคงหาไม่
ก็ต้องตายเพราะรสสุร
B7 

 
เหล้านั้
น..เชื่อมสัมพันธ์ด้วยใจติดตรึ
 
รักผู้หญิงไม่ได้เพียงครึ่
ง 
 
ไม่ได้ครึ่งของรสสุร
า..
 
หากขาดนารี
Em 
นานเท่าไร
Bm 
ไม่เคยผว
Em 
 
ไม่ไปง้
Bm 
อให้ช้ำหรอกหน
Am 
 
ฉันปรารถน
าเพียงเมา
Em 
มาย

INSTRU | G | D | Em | C |
INSTRU | G | D | Em | C |

 
ถ้าหากโลกนี้
โลกนี
นั้นมีเหล้
Em 
าดี
 
ชี
Bm 
วิตผมนั้นคงสด
Bm 
ใส
 
หากขาดเหล้า
นั้น.. 
 
Bm 
งสิ้นกันวันใ
Am 
 
ชี
วิตคงหาไม่
ก็ต้องตา
ยเพราะรสสุร
B7 

 
เหล้านั้
น..เชื่อมสัมพันธ์ด้วยใจติดตรึ
 
รักผู้หญิงไม่ได้เพียงครึ่
ง 
 
ไม่ได้ครึ่งของรสสุร
า..
 
หากขาดนารี
Em 
นานเท่าไร
Bm 
ไม่เคยผว
Em 
 
ไม่ไปง้
Bm 
อให้ช้ำหรอกหน
Am 
 
ฉันปรารถน
าเพียงเมา
Em 
มาย

 
ไม่ไปง้อให้ช้ำหรอกหน
Am 
 
ฉันปรารถน
าเพียงเมา
Em 
มาย

OUTRO | G | D | Em | C | ( 2 Times ) | G |

เพลง วังเมามาย
ศิลปิน : น๊อบแน็บ
คำร้อง/ทำนอง : บรรพรต หล้าพรหม
ติดต่องาน : 092 628 7279
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend